08 June 2023, Thursday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Bağımsızlık

İçindekiler
  1. Bağımsızlık nedir?
  2. Bağımsızlığın tanımı
  3. Bağımsızlık Bildirileri
  4. Geçmişe genel bakış

Bağımsızlık nedir?

Bağımsızlık, vatandaşların, nüfusun veya bir bölümünün kendi topraklarında egemenlik kurduğu bir ulus, ülke veya devletin koşuludur. Bağımsızlığın tam tersi bağımlı bir bölgedir. Bağımsızlık mutlaka özgürlük demek değildir.

Bağımsızlığın tanımı

Bağımsızlığa kavuşmanın devrimden farklı olup olmadığı uzun süredir tartışmalıdır ve şiddet konusuyla egemenlik kazanmanın meşru bir aracı olarak sıklıkla tartışılmıştır. Bazı devrimler ulusal bağımsızlık aradığında ve bunu gerçekleştirirken, bazıları yalnızca iktidarını - demokratikleşme gibi bir özgürleşme unsuru olsun ya da olmasın - değiştirilemeyen bir devlet içinde yeniden dağıtmayı amaçlamıştır. Ulus devletlere hiçbir devrimci eylem olmadan bağımsızlık verilmiştir. Örneğin, Rus Ekim Devrimi, ulusal bağımsızlık arayışına yönelik değildi (sadece hükumeti eski Rus İmparatorluğunun çoğunluğuna dönüştürmüş olsa da, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Letonya ve Estonya için bağımsızlığa neden olmuştur). Bununla birlikte, Amerikan Devrim Savaşında bağımsızlığa kavuşma amaçlanmıştır. Bağımsız olmak isteyen bir ülke veya eyaletin nedenleri çoktur. Örneğin, Hint bağımsızlık hareketi gibi barışçıl gösterilerden şiddetli bir iç savaşa kadar uzanabilir.

Bağımsızlık ve özerklik arasındaki fark

Özerklik, bir gözetim otoritesi tarafından kendisinin hala bu bölge üzerinde nihai otoriteyi elinde tuttuğu bir çeşit bağımsızlığı ifade eder. Bir koruma ülkesi, özerk bir bölge olarak korunması için daha büyük bir hükumete dayanan özerk bir bölgeyi ifade eder.

Bağımsızlık Bildirileri

Bazen hakim bir güçten ayrılıp bağımsızlığa kavuşmak isteyen bir devlet "Bağımsızlık Beyanı" çıkarır. En eski örnek, İskoçya'nın Arbroath Deklarasyonu'ndaki 1320 yılındaki en eski örneğidir ve en son örnek, Azawad'ın 2012'de bağımsızlık ilan etmesidir. Bağımsızlığı ilan etmek ve elde etmek oldukça farklıdır. Başarılı bir örnek, 1776'da yayınlanan Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'dir. Bağımsızlığın kurulduğu tarihler (veya daha az yaygın olarak devrimin başlaması), genellikle bağımsızlık günü olarak bilinen ulusal bir tatil olarak kutlanmaktadır.

Geçmişe genel bakış

Tarihsel olarak, bağımsızlığını ilan etmenin üç büyük periyodu olmuştur:

  • 1770 yıllarından itibaren, Amerikan Devrim Savaşından başlayarak, 1830'lu yıllar boyunca, son kraliyet kaleleri de, İspanyol Amerikan bağımsızlık savaşlarının ardından ortadan kaldırıldı.

  • Osmanlı ve Avusturya-Macaristan imparatorluklarının dağılmasından sonraki Birinci Dünya Savaşının hemen sonrasında

  • 1945-1979 yılları arasında Avrupa sömürge imparatorluklarından yetmiş yeni bağımsız devlet ortaya çıktı.