03 April 2020, Friday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Avrupa İstatistik Ofisi

İçindekiler
 1. Avrupa İstatistik Ofisi nedir?
 2. Eurostat'ın yapısı
 3. Avrupa İstatistik Ofisi'nin tarihçesi
 4. Avrupa İstatistik Ofisi genel müdürü
 5. Avrupa İstatistik Ofisi ne yapar ?
 6. Eurostat istatistiklerine erişim
 7. Araştırma amaçlı istatistiki veriler

Avrupa İstatistik Ofisi nedir?

Avrupa İstatistik Ofisi - Eurostat, Lüksemburg'da bulunan Avrupa Komisyonu Genel Sekreterliğidir. Temel sorumluluğu, Avrupa Birliği kurumlarına istatistiksel bilgi sağlamak ve istatistiki yöntemlerin, üye ülkeler ve katılım adayları ile EFTA ülkeleri arasında uyumlaştırılmasını sağlamaktır. Farklı ülkelerde Eurostat ile aktif olarak işbirliği yapan kuruluşlar, Avrupa İstatistik Sistemi kavramı altında özetlenmektedir.

Eurostat'ın yapısı

Eurostat, 223/2009 Sayılı Tüzük (EC) uyarınca çalışır. Komisyon Genel Müdürü olarak Eurostat, Avrupa İstihdam, Sosyal İşler, Beceri ve İş gücü Hareketliliği Komisyon Üyesi Marianne Thyssen portföyüne tahsis edilmiştir.

Eurostat'ın mevcut Genel Müdürü 1 Ocak 2017'den bu yana Mariana Kotzeva'dır. Kotzeva, eski Eurostat Genel Sekreter Yardımcısı ve Bulgaristan Ulusal İstatistik Enstitüsü Başkanı'dır.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin tarihçesi

 • 1953 Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu İstatistik Bölümü kuruldu.
 • 1958 Avrupa Topluluğu ve Eurostat'ın öncüsü kuruldu.
 • 1959 Avrupa Topluluklarının İstatistik Ofisi olarak Eurostat'ın bugünkü adı kabul edildi. İlk yayın tarımsal istatistikler üzerine oldu.
 • 1960 İlk Topluluk İş gücü Anketi yapıldı.
 • 1970 Avrupa Ekonomik Hesaplar Sistemi (Avrupa Hesap Sistemi, ESA) yayımlandı ve Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE) kuruldu.
 • 1974 İstatistik veri tabanındaki ilk alan, Cronos veri bankasında kuruldu.
 • 1988 Avrupa Komisyonu, istatistiksel bilgi için ilk politikayı tanımlayan belgeyi kabul etti.
 • 1989 İstatistik Program Komitesi kuruldu ve ilk program, istatistiksel bilgi politikasının uygulanmasına yönelik bir araç olarak Konsey tarafından kabul edildi (1989-1992).
 • 1990 Konsey, daha önce Topluluk istatistik çalışmalarına engel teşkil eden gizli verilerin Eurostat'a iletilmesine ilişkin bir direktif benimsedi.
 • 1991 Eurostat'ın rolü, Avrupa Ekonomik Alanı'nın kurulması ve Maastricht Antlaşmasının kabul edilmesi üzerine yapılan anlaşmanın bir sonucunda genişletilmiştir.
 • 1993 Tek pazar, Eurostat'ın faaliyetlerini genişletti, örneğin AB içi ticaret istatistikleri üzerine kurulan Intrastat kuruldu. Eurostat düzenli olarak haber bültenleri yayınlamaya başladı.
 • 1994 İlk Avrupa ev paneli, gelir, istihdam, yoksulluk, sosyal dışlanma, hane halkı, sağlık vb. konuları analiz etti.
 • 1997 Amsterdam Antlaşması ve Konsey tarafından onaylanan İstatistik Kanunlarına ilk kez istatistikler eklendi. Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksleri HICP ilk kez yayınlandı - Avrupa Birliği Ekonomik ve Parasal Birliği (EMU)'nin yakınsama kriterleri için tasarlandı.
 • 1998 EMU'nun başlangıcında yer alan 11 ülke (EUR-11) açıklandı ve Eurostat EMU alanına ilişkin ilk göstergeleri yayınladı.
 • 1999 EMU'NIN başlangıcı, 1 Ocak 2001.
 • 2001 Nisan ayında Eurostat, beş diğer uluslararası organizasyon (APEC, IAE, OLADE, OPEC, UNSD) ile ortaklaşa olarak, Ortak Kuruluş Veri Girişimi (JODI) olan Joint Oil Data Exercise'i başlattı.
 • 2002 Euro kullanımına 1 Ocak'ta başlamasıyla Eurostat, para politikası için kilit istatistikler tedarik etti.
 • 2003 Eurostat'ta usulsüzlük şüphesi görüldü.
 • 2004 Araştırma amaçlı mikro veriler haricindeki tüm istatistiki bilgilerin ücretsiz olarak yayımlanmasına başlandı.
 • 2005 Ulusal ve Topluluk İstatistik Makamlarının (Avrupa İstatistik Uygulama Esasları) bağımsızlığı, bütünlüğü ve hesap verebilirliği hakkında Komisyon Tavsiyesi.
 • 2005 Uygulama Tüzüğüne uyumu izlemek için Avrupa İstatistik Sistemini üç yıl boyunca izleme çalışması başladı.
 • 2007 Beş yıllık İstatistik Programı 2008-2012 kabul edildi.
 • 2009 Avrupa Birliği'nde istatistiksel işbirliğini düzenleyen Yeni Avrupa Yönetmeliği kabul edildi.
 • 2010 Yanlış Yunan verilerine nasıl müdahale ettiği konusunda AB içinden ve dışından gelen güçlü eleştirileri takiben Eurostat, prosedürlerini haklı çıkarmak adına bir rapor yayımladı. Avrupa Komisyonu, Yunanistan hükümetinin borç krizine karşılık olarak, Eurostat'a ulusal hükümetler defterlerini denetleme yetkisini önerdi.
 • 2011 Avrupa İstatistik Sistemi Komitesi tarafından Avrupa İstatistik Uygulama Yönetmeliği gözden geçirildi.

Avrupa İstatistik Ofisi genel müdürü

İsmiÜlkesiDönemi
Rolf Wagenführ Batı Almanya1952–1966
Raymond Dumas Fransa1966–1973
Jacques Mayer Fransa1973–1977
Aage Dornonville de la Cour Danimarka1977–1982
Pieter de Geus Holanda1982–1984
Silvio Ronchetti İtalya1984–1987
Yves Franchet Fransa1987–2003
Michel Vanden Abeele Belçika2003–2004
Günther Hanreich Avusturya2004–2006
Hervé Carré Fransa2006–2008
Walter Radermacher  Almanya2008–2016
Mariana Kotzeva  Bulgaristan2017–bugüne


Avrupa İstatistik Ofisi ne yapar ?

Eurostat istatistiksel çalışması Temalar ve Alt Temalar olarak yapılandırılmıştır.

AB politika göstergeleri

 • Yapısal göstergeler
 • Euro göstergeleri / Başlıca Avrupa Ekonomik Göstergeleri (PEEI)
 • Sürdürülebilir kalkınma göstergeleri

Ekonomi ve finans

 • Ulusal hesaplar (GSYİH dahil) 
 • ESA 95 Giriş-Çıkış tabloları 
 • Avrupa sektör hesapları 
 • Devlet finans istatistikleri 
 • Finansal hesaplar 
 • Döviz kurları
 • Faiz oranları
 • Para ve diğer mali istatistikler
 • Uyumlu Tüketici Fiyatları Endeksleri (HICP) 
 • Ödemeler dengesi

Sanayi, ticaret ve hizmetler

 • Yapısal iş istatistikleri 
 • Kısa vadeli ticari istatistikler 
 • Turizm 
 • Üretilmiş mallar (Prodcom) 
 • Bilgi toplumu

Dış Ticaret

Çevre ve Enerji

 • Çevre
 • Enerji

Genel ve bölgesel istatistikler

 • Bölgeler ve şehirler 
 • Uluslararası işbirliği
 • Akdeniz ülkeleri ile işbirliği-MEDSTAT programı
 • Aday ve potansiyel aday ülkeler

Nüfus ve sosyal şartlar

 • Nüfus 
 • Sağlık (Kamu Sağlığı / İşyerinde Sağlık ve Güvenlik) 
 • Eğitim ve öğretim 
 • İşgücü piyasası (LFS dahil - İşgücü Anketi) 
 • Yaşam koşulları ve sosyal koruma 
 • Suç ve ceza adaleti 
 • Kültür

Tarım ve balıkçılık

 • Tarım 
 • Ormancılık 
 • Balıkçılık 
 • Yiyecek: Çiftlikten sofraya

Ulaşım

Bilim ve teknoloji

Avrupa İstatistik Sistemi ile ilgili genel istatistiksel faaliyetler şunlardır:

Avrupa İstatistik Sisteminin koordinasyonu ve yönetilmesi

İstatistiksel metodolojik koordinasyon ve araştırma

İstatistiksel kalite ve raporlama

Eurostat istatistiklerine erişim

En önemli istatistikler basın bültenleri aracılığıyla sağlanmaktadır. Sabah saat 11: 00'da Eurostat web sitesinde yer alırlar. Basın bülteninin içeriği, basın kurumları tarafından halka dağıtılabilir.

Eurostat, İnternet'ten ve İnternet üzerinden erişilebilen istatistiksel veri tabanları aracılığıyla istatistiklerini ücretsiz olarak yaymaktadır. İstatistikler, bir navigasyon ağacında hiyerarşik olarak sıralanır. Tablolar, istatistiklerin etkileşimli bir araçla çıkarıldığı çok boyutlu veri kümelerinden farklıdır.

Buna ek olarak, çeşitli basılı yayınlar elektronik ortamda ücretsiz olarak ya da AB Kitabevi aracılığıyla basılı olarak temin edilebilir. Basılı kopyalar için yalnızca büyük yayınlar ücretlendirilir.

Eurostat, Eylül 2009'dan bu yana, Mediawiki açık kaynak yazılımına dayanan ve büyük oranda benzer yapı ve navigasyona sahip olan Wikipedia gibi, tamamen elektronik bir yayın biçimine öncülük etti. İstatistik Açıklaması sadece bir yaygınlaştırma biçimi değil, aynı zamanda Eurostat Yıllığı gibi amiral gemisi yayınları üreten bir wiki çalışma platformudur.

Eurostat'ın açıkladığı yeni rakamlar, İrlanda'nın 30 Avrupa ülkesi içinde en düşük vergi-GSYİH değerine sahip olduğunu gösterdi. Ölçüm, hükümet tarafından toplanan vergi gelirinin gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) bölünmesiyle hesaplanır.

Araştırma amaçlı istatistiki veriler

Prensipte istatistiksel birimin tanımlanmasına izin veren mikro veriler, (örneğin, iş gücü anketindeki bir kişi veya inovasyon istatistikleri için bir şirket), kesinlikle gizli olarak değerlendirilir. Sıkı güvenlik prosedürleri altında, araştırma kurumlarına doğrulanmış araştırma projeleri için çeşitli anonimleştirilmiş veri setleri sağlanmaktadır.