08 June 2023, Thursday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Antalya

İçindekiler
 1. Antalya isminin kökeni
 2. Antalya'nın tarihi
 3. Antalya'nın coğrafi özellikleri
 4. Antalya'nın demografik yapısı
 5. Antalya ekonomisi
 6. Antalya mimarisi
 7. Antalya yerel yönetimi
 8. Antalya'da spor
 9. Antalya'da eğitim
 10. Antalya'nın kültürü
 11. Antalya'da taşımacılık
 12. Kardeş şehirler
 13. Antalya'lı ünlüler
 14. Antalya Resimleri
Antalya görselleri

Antalya, Türkiye'nin en kalabalık beşinci ve bölgenin en önemli şehridir. Toros Dağları'nın çevrelediği Anadolu'nun gelişmekte olan güneybatı kıyısında yer alan Antalya, Akdeniz sahilinde bir milyonun üzerinde nüfusa sahip Akdeniz bölgesindeki en büyük Türk şehridir.

Günümüzde Antalya olarak anılan kent, M.Ö. 200 yıllarında Pergamon Kırallığı'nı kuran Attalos Hanedanlığı tarafından yerleşime açılmıştır ve kısa süre sonra Romalılar tarafından ele geçirilmiştir. Roma yönetimi Hadrian Kapısı gibi yeni anıtlar inşa etmişler, komşu şehirleri büyütmüşler ve kentin hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamışlardır. Kent bir kaç kez el değiştirmiştir. 1207'de Bizans İmparatorluğu ve 1391'de Osmanlı İmparatorluğu kenti ele geçirmiştir.Daha sonra Osmanlı yönetimi, beş yüz yıl sürecek bir barış ve istikrar dönemi başlatmıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra şehir İtalyan Hükümdarlığına devredilmişti, ancak bağımsızlık savaşında yeni ve bağımsız Türkiye tarafından yeniden ele geçirildi.

Antalya, Türkiye'nin en büyük uluslararası tatil beldesi olan Türk Rivierası'ndadır. Büyük ölçekli kalkınma adımları ve turizmi destekleyen hükumet fonları sayesinde Antalya turizmi Türkiye'ye büyük ekonomik katkı sağlamaktadır. 2014 yılı itibariyle şehre 12,5 milyon turist gelmiştir.

Antalya, 2015 G-20 zirvesi için ev sahibi şehir oldu. Şu anda her yıl EXPO fuarlarına ev sahipliği yapmaktadır.

Antalya isminin kökeni

Kent, Bergama kralı kurucusu Attalos II'nin adını taşıyan "Attaleia" (Yunanca: Αττάλεια) olarak kuruldu. Yunanca olarak hala kullanılan bu isim, daha sonra Adalia ve ardından "Antalya" olarak Türkçeye dönüşmüştür. Attaleia, Delphi'deki bir festivalin adıydı ve Attalis (Yunan: Ἀτταλίς) Atina'da eski bir Rum kabilesinin adıydı. Yakın benzerliğe rağmen, Anadolu adı ile bir ilişkisi yoktur.

Antalya'nın tarihi

Frigyalı Marsyas

Bergama'nın II. Kralı Attalus, MÖ 150'de Helenistik dönemde kentin kurucusu olarak bilinmektedir. Şehrin, onun onuruna Attaleia ya da Attalia olarak adlandırıldığı da düşünülüyor. Şehir, Attalus'un güçlü filosu için bir deniz üssü olarak görev görüyordu. Doğu Garajı bölgesinde 2008 yılı kazılarında MÖ 3. yüzyıldan kalma kalıntılar ortaya çıkarılmıştır.  Ve bu kazılar sonucunda Attalea'nın daha eski bir şehrin yeniden inşası veya genişlemesi olduğu tezi öne sürülmüştür.

Attalea MÖ 133 yılında Roma Cumhuriyeti'nin himayesi altına girdi. II. Attalus'un yeğeni III. Attalus'un, MÖ 133 yılında ölümüyle şehir Roma'ya geçmişti. Kent, Antik Roma Dönemi boyunca büyüdü ve zenginleşti. Başkenti Perga olan Roma'nın Pamphylia Secunda şehrinin bir parçası olmuştu.

Daha 1. yüzyılın başlarında Hristiyanlık bölgeye yayılmaya başlamıştı: Elçilerin Yasaları kitabında kaydedildiği gibi Antalya, Pavlus ve Barnabas tarafından ziyaret edilmiştir: "Sonra Pisidya'dan geçtiler ve Pamfilya'ya geldiler ve Perga'da sözlerini söyleyip  , Attalia'ya indiler ve oradan Antakya'ya gittiler".  Pamfilya Attalea'sında bahsedilen bazı piskoposların Lidya Attele'sında olabileceği düşünülmektedir. .Zira Lequien onları her iki listeye de koymuştur. Artık bir yerleşim piskaposu olmayan Attalea, Katolik Kilisesi tarafından Pamfilya'da saygın bir kiliseydi ve günümüzde görülmesi gereken yerler listesine girdi.

Ariadne Lahdi

Attalea'daki 13. yüzyıl Selçuklu camisi (şu an harabe olarak duruyor), 7. yüzyıldan kalma bir Hristiyan Bizans bazilikasıydı (büyük bir kilise). Büyük Cami'de öncesinde bir Hristiyan kilisesiydi ve Kesik Minare Camisi de 5. Yüzyılda "Panaghia Kilisesi"(Virgin Mary Kilisesi) olarak kullanılmaktaydı. Bu kilise, estetik bir şekilde oyulmuş mermerler ile süslenmiştir. Attalia'daki arkeoloji müzesinde, Perga yakınında olan bazı lahitlerde bulunan mozaikler ve Myra piskoposu St. Nicholas'ın Turkuaz kıyılarında bulunduğu bilinen kemik parçaları bulunur.

Antalya, Bizans İmparatorluğu'nun önemli bir kentiydi. Anadolu'nun güney kıyılarını oluşturan Cibyrhhaeots'un Bizans Temasının başkentiydi. Speros Vryonis'in araştırmasına göre, Güney Anadolu kıyılarında büyük bir ticaret merkezi olan ve Ege Denizi ile Kıbrıs arasında en uygun limandı. Yerel tacirlerin yanı sıra Ermeni, Sarazen, Yahudi ve İtalyan görmek de mümkündü.

 II. Comnenus'un 1118'de tahta çıkmasıyla, Antalya sadece deniz yoluyla erişilebilen, Türk beylikleriyle çevrili, yalıtılmış bir karakol olmuştu. 1204'te Konstantinopolis'in düşüşünden sonra Niketas Choniates, "Roma geleneğine göre yetiştirilen doğuştan bir İtalyan" olan  Aldebrandus'un Antalya'yı kendi hırsıyla kontrol ettiğini kaydediyor. Selçuklu Türk sultanı Keyhüsrev, kenti ele geçirmeye kalkıştığında, Aldebrandus yardım için Kıbrıs'a gönderildi ve 16 günden az bir kuşatma sonrasında sadece 200 Latin piyadeyle hücum edenleri yenmeyi başardı.

Piri Reis Adrasan Burnu haritası

Kent ve çevresi, 13. yüzyılın başında Selçuklu Türkleri tarafından fethedildi. 1361-1373 yılları arasındaki Kıbrıs dönemi hariç olmak üzere Antalya, Osmanlıların fethine kadar Teke Beyliği'nin (1321-1423) başkentiydi. 1335-1340 yılları arasında şehri ziyaret eden Arap seyyahı İbn-i Batuta'nın notlarına göre;

Alanya'dan sonra, en güzel şehir olan Antalya'ya [Adalia'ya] gittim. Çok geniş bir alanı kaplar ve büyük insan toplulukları olmasına rağmen, her yerden fark edilebilecek çekici kasabaları vardır, ayrıca aşırı nüfuslu olmasının  yanı sıra iyi yerleşilmiştir. Sakinlerin her bir bölümü ayrı bir mahallede yaşıyor. Hristiyan tacirler, Mina [Liman] olarak bilinen şehrin kendilerine ayrılan kısmında  yaşar ve kapıları geceleri olmadan ve Cuma namazı sırasında kapatılan bir duvarla çevrilidir. Eski sakinleri olan Yunanlılar başka bir mahallede kendi başlarına yaşıyorlar, Yahudileri bir başkasında yaşıyor, kral ve hükümdarlığı  ile Memlükler başka bir yerde yaşıyorlar, bu mahallelerin her biri aynı şekilde yapılmış durumda. Geri kalan Müslümanlar ise ana merkezde olan mahallede yaşıyor. Bahsedilen tüm kasaba ve bahçelerin çevresinde yuvarlak bir başka büyük duvar var. Kasaba meyve bahçeleri içeriyor ve güzel meyveler üretiyor. Bunların arasında Qamar ad-Din adlı kayısı da var. Bu meyve kurutulur ve orada büyük bir lüks olarak kabul edilen Mısır'a ihraç edilir.

17. yüzyılın ikinci yarısında Evliya Çelebi, 20 Türk ve Yunan mahallesinde 3.000 ev ve dar sokaklar barındıran bir şehri yazmıştır. Kent daha sonradan surların ötesine kadar büyüdü ve limanında 200 tekne durabildiği bildirildi.

19. yüzyılda, Anadolu'nun çoğunda yaygın olan egemenlik türü olan, "derebeylik" (toprak sahibi veya toprağın kralı) hakimdi. Perge yakınlarında ikamet eden Tekke Oğlu ailesi, 1812'de II. Mahmud tarafından reddedildi, ancak 20. yüzyılın başına kadar Osmanlı valisi için rakip bir güç olmaya devam etti ve Anadolu'nun diğer büyük beyleri gibi uzun yıllar varlığını sürdürdü. 1825'de Antalya'da adı Levant olan bir ajans kuruldu ve yerel derebeylerinin kayıtlarını belgelemeye başladı.

20. yüzyılın başlarında, Antalya'nın iki fabrikası çalışıyordu ve pamuklu dokuma yapılıyordu. 1920'den itibaren, fabrikaların 15.000 İğ'i ve 200'den fazla tezgâhı olmuştu. Alman malı pamuk kullanılıyordu . Çam fabrikaları da vardı.

Antalya sokakları

20. yüzyılda Antalya nüfusu arttı. Bunun nedeni, Kafkasya'dan Türkler ve Balkanlardan gelen göçmenlerin Anadolu'ya taşınmasıydı. Ekonomi, Konya başta olmak üzere iç bölgelerde hizmet veren liman merkezli idi. Antalya ( Adalia) modernden ziyade canlı ve eşsizdi. Ziyaretçilerin başlıca cazibe merkezi surlar ve bir bölümü gezilebilen bir mesire yeriydi. Devlet daireleri ve üst sınıfın evleri surların dışında kalmaktaydı.

1920 yılı itibariyle Antalya'nın yaklaşık 30.000 nüfusa sahip olduğu bildirildi. Liman küçük olarak tanımlandı ve gemilerin kışın ziyaret etmesi güvensizdi. Antalya buğday, un, susam tohumu, canlı stok, kereste ve odun kömürü ihraç ediyordu. Son ikisi çoğunlukla Mısır'a, diğer mallar İtalya ya da çoğunlukla un alan diğer Yunan adalarına ihraç edildi. 1920'de kentte yedi adet un değirmeni vardı. Buğday ithal edildikten sonra kasabada işleniyor ve ardından ihraç ediliyordu. Antalya, başta İngiltere olmak üzere farklı ülkelerden ürünleri de ithal ediyordu.

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar İtalyanlar tarafından işgal edildi. 1970'li yıllardan itibaren başlayan geniş çaplı kalkınma, Antalya'yı bir kasabadan Türkiye'nin en büyük metropol alanlarından birine dönüştürdü. Bunun çoğu, 21. yüzyılda genişleyen turizme bağlıdır. 1985'te Diva Dalida, son konserini Antalya'da vermiştir.

Antalya'nın coğrafi özellikleri

Antalya Tahtalı Olympos Dağı

Antalya'nın iklimi

Alan Toros Dağları tarafından kuzey rüzgarlarından korunmaktadır. Antalya'nın sıcak ve kuru yazları vardır. Hafif ve yağışlı kışları ile sıcak yaz Akdeniz iklimine (Köppen: Csa) sahiptir. Yılda yaklaşık 300 gün güneşlidir ve yılda yaklaşık 3.000 saat güneş ışığı almaktadır. Ortalama deniz sıcaklığı kışın 16 ° C ve yazın 27 ° C  arasında değişir. Ortalama sıcaklığın 34,4 ° C olduğu Temmuz ayında en yüksek rekor hava sıcaklığı 45 ° C olarak ölçülmüştür. Ortalama sıcaklığın 6.1 °C olduğu Şubat ayında en düşük görülen derece 6.1 °C 'dır.

Antalya'nın demografik yapısı

2010'da Adrese Dayalı Doğum Kayıt Sistemi, 1.001.318 (502.491 erkek, 498.827 kadın)Antalya'nın bir metropol nüfusuna ulaştığını göstermiştir.

Antalya nüfusu
YılNüf.±%
15303450-    
18118,000+ %131.9
187011.000+%37.5
188925,000+%127.3
191125,000+% 0.0
192717,000-%32.0
193523,000+%35.3
194025,000%8,7
194526.000+%4.0
195028.000+%7.7
195536.000+%28.6
196051.000+%41.7
196572.000+%41.2
197095,000+%31.9
1985258139+%171.7
1990378208+%46.5
2000603190+%59.5
2007775157+%28.5
20101001318+%29.2

Antalya ekonomisi

Tarımsal ürünler arasında narenciye, pamuk, kesme çiçek, zeytin, zeytinyağı ve muz bulunur. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kapalı toptan gıda pazarı kompleksi, ilin taze meyve ve sebze talebinin % 65'ini karşılamaktadır.

2000 yılından bu yana, Antalya Yat Limanı'nda, keyif yatları yapımı için uzman tersaneler açıldı. Bu tersanelerin bazıları, tekne yapımı teknolojisinde ileri teknolojilere sahipler.

Corendon Airlines ve SunExpress'in merkezi Antalya'dadır.

Antalya mimarisi

Helenistik dönemlere dayanan mimari mirasa rağmen, Antalya'daki tarihi mimari, bir dizi cami, medrese, mescit, kervansaray, Türk Hamamı ve şehre Türk-İslamcı bir nitelik kazandıran mezarlarla Ortaçağ Osmanlı dönemine dayanmaktadır. Tarihi mimari, duvarlı kent Kaleiçi'nde; Modern şehir antik kent üzerine inşa edildiği için antik yapılar Antalya'nın diğer bölgelerinde iyi korunmuş değildir. Tarihi Osmanlı dönemi evlerinin dar Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla Kaleiçi, Antalya'nın en eski merkezlerindendir. Otelleri, barları, kulüpleri, restoranları ve alışveriş merkezleriyle tarihi karakterinin büyük bölümünü elinde tutmak için restore edilmiştir. Helenistik dönemden Osmanlı'ya kadar kesintisiz bir süreçte inşa edilmiş, biri deniz kıyısında olan at nalı şeklinde bir yapıya sahip iki duvarla çevrilidir. Tarihi liman, kentin bu kesiminde bulunmaktadır; Dar sokaklar limandan ve ahşap tarihi evlerle çevrili eski şehre kadar uzanır. Şehrin ana meydanı olan Cumhuriyet Meydanı, turistler ve yerli halklar için çok popüler bir mekandır ve alışveriş yerleri, iş merkezleri ve kamu binaları ile çevrilidir. Helenistik, Roma, Bizans ve Selçuklu mimarisi ve kültür izlerine rastlayan yapıları bulunmaktadır. Kentte, eski şehirde beş Yunan Ortodoks kilisesi bulunan yerel Yunan mimarisi örnekleri de bulunmaktadır.

Duvarlı şehir büyük bir metropol alanı ile çevrilidir. 1970'lerden bu yana yüksek göç oranlarına sahip olan bu alan, şehrin dokusuna iyi entegre edilmemiş ve ekonomik koşulların zayıf olduğu ve eğitimin yetersiz olduğu büyük gecekondu semtlerini ihtiva etmektedir. Gecekondu alanları, 2008 yılında evlerin yaklaşık %70'inin gecekondu olduğu Kepez ilçesinde yoğunlaşmıştır. 2011 yılında, Antalya'da yaklaşık 250,000 kişi barındıran 50-60.000 gecekondu olduğu tahmin edilmektedir.

Antalya'nın Konyaaltı, Lara ve Karpuzkaldıran plajları vardır. Beydağları ve Saklıkent kış sporları için kullanılır.

Antalya'daki tarihi yerler

antalya camileri

Antik anıtlar, Surlar, Hıdırlık Kulesi, Hadrian Kapısı (Üçlü Kapı olarak da bilinir) ve Saat Kulesi'dir.

Hadrian Kapısı: İmparator Hadrian şerefine 2. yüzyılda Romalılar tarafından inşa edilmiştir.

İskele Camisi: Marina yakınında 19. yüzyıldan kalma bir Camii.

Karatay Medresesi: Emir Celaleddin Karatay tarafından 1250 yılında yaptırılan bir Medrese (İslam ilahiyatı).

Kesik Minare Camii: Bir zamanlar bir Roma tapınağı Bizans Panaglia kilisesine dönüştürülmüş ve nihayetinde bir camiye dönüştürülmüştür.

Tekeli Mehmet Paşa Camisi: Tekeli Mehmet Paşa'nın onuruna inşa edilen 18. yüzyıl Camii.

Yat Limanı: Roma dönemine ait liman.

Yivli Minare Camii: Selçuklular tarafından yaptırılan ve koyu mavi ve turkuaz renkli fayanslarla süslüdür. Bu minare şehrin simgesi olmuştur.

Antalya'da görülmesi gereken yerler

Tünek Tepesi

Karaalioğlu Parkı

Düden Şelalesi mağara içi

Arapsu Köprüsü

Antalya Akvaryumu

Aqualand Antalya

Akdeniz Kent Parkı

Hasan Subaşı Kültür Parkı

Atatürk Parkı

Karain mağara odası

Düden Parkı

TerraCity

Laura

Shemall

Kar dünyası

Wildpark Antalya

Düden Şelaleleri

Kurşunlu Şelaleleri

MarkAntalya

Antalya yerel yönetimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Menderes Türel, 2014'ten beri görev yapıyor. Genel seçimlerde Antalya, TBMM'ye 14 milletvekili göndermektedir.

Antalya'da seçimler

AKP, 2004 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni kazandı. 2007 genel seçimlerinde Antalya'da oyların çoğunu AKP aldı. 

CHP, 2009 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediyesinin kontrolünü ele geçirdi, ancak 2011 genel seçimlerinde AKP çoğunluğun oyunu kazandı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), Antalya'da 2007 yılından bu yana yapılan seçimlerde yaklaşık % 15-25 oy kazanan güçlü bir siyasi üssü vardır. 

2014 yerel seçimlerinde Antalya bir kez daha AKP'ye oy verdi ve MHP oyların % 24,3'ünü kazanan CHP'den iyice uzaklaşmıştır. 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ve MHP'nin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu oyların % 53.08'ini kazandı. AKP'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan oyların % 41.63'ünü, HDP'nin demokratik sosyalist adayı Selahattin Demirtaş ise % 5.30 oy aldı. 

Yeni Antalya Stadyumu

Antalya'da spor

Antalyaspor'un Antalya futbol kulübü Süper Lig'de oynuyor. Ekibin ev sahası, 2015 yılında açılan 33.000 kişilik Antalya Arena'dır. Kentteki bir başka futbol sahası da Antalya Atatürk Stadı'dır.

Şehir, uzun süreli sıcak hava şartlarından dolayı bir dizi uluslararası spor yarışmasına ev sahipliği yapmaktadır. 2006 yılından bu yana, Okçuluk Dünya Kupası etkinliklerinin dört aşamasından biri Antalya Centennial Okçuluk Sahasında düzenleniyor. Ayrıca 2012'de Avrupa Halter Şampiyonası, 2003'te Avrupa Plaj Voleybol Şampiyonası, 2013'te Avrupa Triatlon Şampiyonasına ev sahipliği yapmıştır.

Tarihi Likya Yolu üzerinde, 2010'dan bu yana, Lycian Way Ultramarathon olarak adlandırılan uluslararası günlerce iz sürülerek yapılan ultramaraton gerçekleştiriliyor. Etkinlikte yarışmacılar, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz'den altı günde 220-240 km (140-150 mil) yol boyunca doğuya doğru ilerliyor.

Antalya'da eğitim

Akdeniz Üniversitesi 60 binin üzerinde öğrenci kayıt etmektedir.

Şehrin uluslararası okulları, International Community College of Antalya, Eduant Private Russian School ve International Russian School.

Antalya'nın kültürü

Antalya'da yemek

Antalya'nın kendine ait mutfağında tahin, sarımsak, ceviz ve haşlanmış fasulye ile pişirilmiş piyaz, şiş köfte, tandır kebabı, domates civesi, şakşuka ve çeşitli soğuk Zeytinyağlı Akdeniz yemekleri vardır. Bir yöresel uzmanlık alanı olan tirmis, acı baklanın haşlanmış tohumlarıdır ve atıştırmalıktır. "Grida" (Lagos veya Akdeniz beyaz orfoz olarak da bilinir) yerel yemeklerde yaygın olan bir balıktır.

Antalya'da festival ve etkinlikler

Antalya Altın Portakal Film Festivali: Ulusal film festivali, genellikle Eylül / Ekim'de gerçekleştirilmektedir.

Antalya Atatürk Spor Salonu

Uluslararası Avrasya Film Festivali: (2005-2008), yıllık uluslararası film festivali, şimdi Altın Portakal Festivali kapsamında.

Antalya Televizyon Ödülleri: 2009'dan bu yana her yıl düzenlenmektedir.

Antalya Festivali: Eylül

Akdeniz Uluslararası Müzik Festivali: Ekim, 6 gün

Antalya Uluslararası Halk Müziği ve Dans Festivali Yarışması: Ağustos ayının son haftası

Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali: Haziran ve Temmuz

Çiçek Festivali: Mayıs

Antalya müzeleri

Kaleiçi Müzesi: 2007'de Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi) tarafından açılmıştır.

Atatürk Evi Müzesi

Antalya Oyuncak Müzesi. Antalya Büyükşehir Belediyesi 2011 yılında fuar alanını açmıştır.

Suna ve İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi: Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından işletilen bir etnografya müzesi.

Antalya'da taşımacılık

Antalya manzara resmi ve plaj.JPG

Kente ulaşım ana hava yolu ve kara yoluyla yapılmaktadır. Deniz yolları hala gelişme aşamasındadır. 2007'de havalimanına yeni bir terminal eklenmiştir.

Şehirde, Konyaaltı'nın güneyinde ana limanı bulunmaktadır.

Otobüsler

Belirli hükumet kontrolü altında, özel mülkiyetli ve minibüs işletmecileri tarafından kontrol edilen bir toplu taşıma ağı bulunmaktadır.

Belediyeye ait bir şirket olan Antalya Ulaşım, toplu taşıma sistemini işletiyor. Şirket, Antobus ve Antray'e sahip. Antobus Eylül 2010'da faaliyete başlamıştır. 2010 yılında şehir, 40'dan 140'a kadar otobüs artırmayı planlıyordu.

Toplu taşıma araçları için ödeme şekli, 2007 yılı sonunda bir toplu taşıma kartı olan Antkart'ın piyasaya sunulmasına kadar nakit olarak yapıldı. Kart sistemi eleştiri ile karşılandı ve Haziran 2009'da iptal edildi ve nakit sisteme dönüldü. Halkkart, 2010 yazından beri ulaşım sistemi için kullanılıyor. Halkkart, A-Kent Akıllı Şehir Teknolojileri tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi yönetimi altındadır. Yolcular, otobüs veya tramvaylara binmek için tanımlı kartları kullanabilmektedir.

Halkkart sistemi, Ocak 2016'da Büyükşehir Belediyesi ve Kentkart'ın ortaklaşa olan Antalyakart'ın yerini almıştır.

Hafif raylı sistem

1999 yılında açılan tramvay sistemi, Antalya Müzesi'nden ve Sheraton Voyager ve Falez otellerinden, ana bulvar boyunca Kalekapısı şehir merkezi, Hadrian Kapısı, Karaalioğlu Parkı ve Talya Oteli'ne kadar devam ediyor. Tramvaylar terminalden saatbaşı ve yarım saatte bir (doğu ve batı) kalkar ve 10-15 dakika sonra Kalekapısı'na ulaşır.

Aralık 2009'da, 11.1 kilometrelik (6.9 mil) hafif raylı hat olan Antray, banliyö alanlarının ve Hayvanat Bahçesi'nin kuzeybatısındaki ana şehir otobüs alanlarından oluşturuldu. Havalimanı, Aksu ve Expo 2016 alanına uzanan kısmı 2016 yılında tamamlandı.

Ana yolları

Antalya, Bulgaristan'da Varna, Romanya'da Köstence ve Ukrayna'da Odessa ile birlikte, Avrupa hattı E87'nin güneydeki son durağıdır. E87, Korkuteli, Denizli, İzmir, Çanakkale, Edirne'ye bağlanmaktadır. Antalya, Burdur, Afyon, Kütahya ve Sakarya'yı birbirine bağlayan Türkiye Karayolu D650'nin son durağıdır.

D400, Antalya'da D650 ile bağlantılı iken, D650 alternatif D685, Isparta'ya, il yolu 07-50, D400'e alternatif olan Altınyaka tarafından Kumluca'ya bağlanmaktadır.

Uluslararası Antalya Havaalanı Terminali

Havaalanları

Antalya Havalimanı'nda iki uluslararası terminali ve bir adet iç hatlar terminali bulunmaktadır. 2007 yılında, uluslararası uçuşlarda yolcu sayısı ilk kez İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki toplam yolcu sayısını aşarak "Türk turizminin başkenti" unvanını resmen kazanmıştır.

Kardeş şehirler

Austin, Texas, ABD

Bat Yam, İsrail

Şupaşkar, Çuvaşistan, Rusya

Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs T.C

Miami, Florida, ABD

Haikou, Hainan, Çin

Jeonju, Güney Kore

Kazan, Russia

Mostar, Bosna Hersek

Muskegon, Michigan, ABD

Nürnberg, Bavyera, Almanya

Rostov-na-Donu, Rostov Oblast, Rusya

Taldikorgan, Kazakistan

Antalya'lı ünlüler

Tarık Akıltopu; mimar, tarihçi, şair, yazar

Cafercan Aksu; futbolcu

Attalia Athenaeus; doktor ve Pneumatist School of Medicine kurucusu, MS 1. yüzyıl

Michael Attaliates; 11. yüzyılın Bizans avukatıdır

Deniz Baykal; Cumhuriyet Halk Partisi eski lideri

Coşkun Göğen; film oyuncusu

Onat Kutlar; yazar

Özgürcan Özcan; futbolcu

Rüştü Reçber; futbolcu

Yağmur Sarıgül; müzisyen, maNga grubunda besteci

Sümer Tilmaç; oyuncu

Musa Uzunlar; oyuncu

Burak Yılmaz; futbolcu

Levent Yüksel; müzisyen, besteci

Antalya Resimleri