08 June 2023, Thursday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Ankara

İçindekiler
 1. Ankara hakkında bilgi
 2. Ankara kelimesinin kökeni
 3. Ankara tarihi
 4. Ankara iklimi
 5. Ankara nüfusu
 6. Ankara ekonomisi
 7. Ankara'da siyaset
 8. Ankara'da turistik yerler
 9. Ankara'da ulaşım
 10. Ankara'da spor dalları
 11. Ankara'da kültür ve eğitim
 12. Ankara'ya özgü canlılar
 13. Ankara'nın uluslararası ilişkileri 
 14. Ankara Resimleri

Ankara hakkında bilgi

Ankara kolaj

Eski ismi Ancyra ve Angora olarak bilinen Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentidir. İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en büyük ikinci şehri olan Ankara'nın 2014 yılındaki kent merkezinin nüfusu 4.587.558, 2015'te  5.150.072 idi.  

Ankara, 1920'de Atatürk'ün karargahı idi. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra 1923 yılında İstanbul'un yerine başkent oldu ve halen de Türkiye Cumhuriyetine başkentlik yapmaya devam etmektedir. Hükümet önemli bir işveren konumundadır. Ankara aynı zamanda Türkiye'nin kara ve demir yolu ağlarının merkezinde yer alan önemli bir ticaret ve sanayi kentidir. Ankara, Angora tavşanlarından, uzun saçlı Angora keçisinden (tiftik) Angora yününe ve Angora kedisine kadar adını vermiştir. Bölge ayrıca armut, bal ve misket üzümleri ile bilinir. Türkiye'nin en kurak yerlerinden birinde yer alan ve çoğunlukla bozkır bitki örtüsü ile çevrili olmasına rağmen güney sınırında ormanlık alanlar dışında Ankara; kişi başına düşen yeşil alan açısından 72 metre kare olarak kabul edilir.

Ankara, Hitit, Frig, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı arkeolojik alanlarına sahip çok eski bir şehirdir. Şehrin tarihi merkezi, klasik Sangarius olarak isimlendirilen Sakarya Nehri'nin bir kolu olan Ankara Çayı'nın sol kıyısında 150 m yüksekliğinde kayalık bir tepedir. Tepe eski kale kalıntıları tarafından taçlandırılmıştır. Her ne kadar bu eserlerin birçoğu hayatta kalmamış olsa da, şehir genelinde Roma ve Osmanlı mimarisinin iyi korunmuş örnekleri vardır. En dikkat çekici olanı MÖ 20 yılında Roma dönemine ait tapınak olan Augustus Tapınağı ve Res Gestae Divi Augusti'yi koruyan Monumentum Ancyranumdur.

Ankara kelimesinin kökeni

Sangarius olan Sakarya Nehri'nden görünüm

Pek çok antik kentte olduğu gibi, Ankara da çağlar boyunca birçok isim taşıdı. Bu, tartışmalar devam etmekle birlikte, Hitit inanç merkezi Ankuwaš ile özdeşleşmiştir. Klasik antik dönemde ve Orta Çağ döneminde kent, Yunanca'da Ánkyra (Ἄγκυρα, aydınlatılmış "çapa") ve Latince'de Ancyra olarak bilinirken Galatya Celtic ismi de muhtemelen benzer bir türeviydi. Selçukluların 1073 yılında kenti almasından sonra birçok Avrupa dilinde Angora olarak kullanılırken bu isim Osmanlı Türkçesinde Engürü olarak da kullanıldı. "Angora" kelimesi, birçok farklı hayvan ırk türlerinde ve ABD'nin çeşitli yerlerin adlarında kullanılmaktadır.

Ankara tarihi

Bölgenin tarihi, ilk olarak Bronz Çağı uygarlıklarına kadar uzanırken MÖ 2000 yılında Hititler, MÖ 10. yüzyılda Frigler ve daha sonra da Lidyalılar, Persler, Rumlar, Galatlar, Romalılar, Bizanslar ve en son da Türklerin (Selçuklu İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye) hakimiyetine girmiştir.

Antik Çağda Ankara

Antik Çağda Frigler

Ankara şehir merkezindeki ve çevresindeki en eski yerleşimler Tunç Çağı'nda var olan ve 2000-1700 yılları arasında Hint-Avrupa Hititleri tarafından yavaş yavaş devşirilen Hattik uygarlığına aittir. MÖ 1000 yıllarında Frigler döneminde kent oldukça büyümüş ve önemi artmış, ancak şehri ciddi şekilde tahrip eden bir deprem sonrasında (Frigya'nın başkenti olan) Gordion'daki kitlesel göçe sebep olan büyük bir genişleme yaşanmıştır. Frig geleneğinde Kral Midas, Ancyra'nın kurucusu olarak saygıyla karşılandı. Pausanias, şehrin mevcut arkeolojik bilgilerine bakıldığında daha yaşlı bir lider olduğu anlaşılmaktadır.

Frig egemenliği ilk önce Lidyalılar sonra da İranlılar tarafından ele geçirildi. Ancak Friglilerin güçlü köylülük ve yerel karakteri, Roma döneminden sonra görülen mezar taşları ile kanıtlandı. İran egemenliği MÖ 333 yılında şehri fetheden Büyük İskender'in elindeki Perslerin yenilgisine kadar sürdü. Gordion'dan Ankara'ya gelen İskender, kısa bir süre bu kentte kaldı. MÖ 323 yılında İskender'in Babil'deki ölümünden sonra imparatorluğun generalleri arasında bölünmesi ile Ankara ve çevresi Antigonos'un payına düştü.

Bir başka önemli gelişme, MÖ 300 civarında buraya gelen Pontoslu Rumlar tarafından gerçekleştirildi. Ankara'yı Karadeniz limanları ile kuzeydeki Kırım arasında ticaret merkezi olarak geliştirdiler. Güneyde Assur, Kıbrıs ve Lübnan, doğuda Gürcistan, Ermenistan ve İran vardı. Bu zamandan sonra kentin adı γκυρα (Antik Yunanca'da çıpa anlamına gelen Ánkyra)'dan gelen Ankara olarak değişti ve bu hali ile günümüze kadar kaldı.

Kelt tarihi

Roma döneminde Ankara

Ankara, MÖ 278'de Orta Anadolu'nun geri kalanıyla birlikte, Ankara'yı, ana kabile merkezlerinden biri olan Tectosage kabilesi merkezi haline getiren Galatyalı bir Kelt grubu tarafından işgal edildi. Diğer merkezler, Trocmi kabilesi için Ankara'nın doğusunda bugünkü Balhisar olan Pessinos ve Tolstibogii kabilesi olan Tavium idi. Kent artık bu işgalden sonra Ancyra olarak bilindi. Frigce konuşan köylüler üzerinde hüküm süren bir savaşçı aristokrasi olan Kelt unsurları muhtemelen sayıca azdı. Ancak Galatya'da yüzyıllarca Kelt dili konuşmaya devam etti. 4. yüzyılın sonlarında, Dalmaçya'nın yerlisi olan Aziz Jerome, Ankara'da konuşulan dilin, Trier yakınlarındaki Roma dünyasının kuzeybatı kesiminde konuşulan dil ile çok benzer olduğunu gözlemledi.

Roma döneminde Ankara

Ankara daha sonra MÖ 25 yılında Augustus tarafından fethedilmiş ve Roma İmparatorluğu'nun denetimine geçmiştir. Galatya'nın Roma eyaletinin başkenti olan Ancyra, büyük ticari önemi olan bir merkez olmaya devam etmiştir. Ankara ayrıca, Resum Gestae Divi Augusti olarak bilinen, bu tapınağın duvarlarında mermerden kesilmiş bir yazıt içeren Augustus Kanunlarının resmi kaydını içeren Monumentum Ancyranum (Augustus Tapınağı ve Roma) ile ünlüdür. Ancyra kalıntıları halen değerli rölyef, yazıt ve diğer mimari parçaları sunmaktadır.

Augustus, Ancyra'yı İç Anadolu'daki üç ana idari merkezden biri yapmaya karar verdi. Kasaba daha sonra Friglere, Kelt Galatlarına ve Celile diline biraz yakın dil konuşan insanlar tarafından dolduruldu. Ancyra, Tectosages olarak bilinen bir mezarlık merkeziydi ve Augustus imparatorluğunun önemli bir devlet karargahına yükseltildi. Sivrihisar yakınlarındaki iki batı Galati kabilesi, Yozgat yakınlarındaki Tavium ve Pessinus (Balhisar) Roma döneminde önemli yerleşim birimleri olmaya devam etti. Zamanla Ancyra mükemmel bir metropol haline geldi.

Roma İmparatorluğu döneminin iyi zamanlarında Ancira'da, 200.000 kişi yaşıyordu. Bu, 20. yüzyılın sonlarında Roma İmparatorluğu yıkılmasından sonra yaşayanlardan çok daha büyük bir sayıydı. Küçük bir nehir olan Ankara Nehri, Roma kentinin merkezinden geçiyordu. Sonra kapatıldı ve başka bir yere yönlendirildi. Nehir Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde eski kentin kuzey sınırını oluşturdu. Günümüz şehir merkezinin güneyindeki görkemli yamaca sahip olan Çankaya, Roma şehrinin dışındaydı, ancak bir yazlık olarak kullanılırdı. Çankaya Köşkü'nden uzakta On dokuzuncu yüzyıldan bugüne en azından bir Roma köşkü veya büyük ev kalmıştır. Batıda, Roma şehri, Gençlik Parkı ve Tren İstasyonu alanına kadar uzanırken, tepenin güney tarafında Hacettepe Üniversitesinin halihazırda bulunduğu alana kadar uzanmış olabilir. Bu nedenle, Ankara standartlara göre büyük bir şehirdi ve Roma kasabalarından Gaul veya Britannia'dan çok daha büyüktü.

Ankara'yı işgal eden milletler

Ancyra'nın önemi, Kuzey Anadolu'nun kuzey-güney ve doğu-batı ile yollarının kesiştiği kavşak noktası olmasıydı. Ankara'nın doğusundan büyük imparatorluk yolu geçiyordu. Bir çok imparator ve ordusu bu şekilde buradan geçiyorlardı. Roman kara yolu ağını kullananlar sadece onlar değildi, işgalciler için de bu yolu kullanmak aynı şekilde uygundu. 3. yüzyılın ikinci yarısında, Ancyra, batıdan gelen (Kapadokya'nın kalbine köleler ve yağmacı olarak gelen) Gotlar ve daha sonra Araplar tarafından hızlı bir şekilde istila edildi. Roma İmparatorluğu'ndaki bir zayıflık ve bozukluk döneminden yararlanan Suriye Çölü'ndeki Palmyre imparatoriçesi Zenobia, kısa ömürlü bir devlet kurmak için yaklaşık on yıl boyunca kenti, batı karakollarından biri yaptı. 

İmparator Aurelian tarafından Ankara 272 yılında Roma imparatorluğuna katılmıştır. Diocletian tarafından tanıtılan (284-305) çoklu (dört kişilik) bir imparatorluk sistemi olan tetrarşi, Ankara'dan batıya doğru Germe'ye ve Dorylaeum'a (şimdi Eskişehir'e) önemli bir yeniden inşa ve yol yapımı programına girmiş görünüyor.

Altın çağında, Roman Ankara büyük bir pazar ve ticaret merkezi idi, aynı zamanda büyük bir idari başkent olarak işlev gördü. Ankara'yı yüksek bir yetkili, büyük bir idari saray ya da büro olan Praetorium'dan yönetiyordu. 3. yüzyılda, Ancyra'daki yaşam, diğer Anadolu kentlerinde olduğu gibi, kentin istilaları ve istikrarsızlığına tepki olarak biraz askeri hale getirilmiş gibi gözüküyor.

Hristiyanlık döneminde Ankara

Ankara'da Hristiyanlık Galerius'in parası

Neredeyse hakkında çok az bilgi olan Ancyra'nın Erken Hristiyan şehitleri içinde, Kallippi köyünden ev sahibi olan Proklos ve Hilarios da vardı. İmparator Trajan (98-117) tarafından baskı altına alındılar. 280'li yıllarda, Güney Anadolu'dan bir Hristiyan mısır tüccarı olan Philumenos'un, Ankara'da ve Eustathius'da yakalanarak öldürüldüğü söylenmiştir.

Diğer Roma şehirlerinde olduğu gibi, Diocletian döneminde Hristiyan zulmü doruk noktasına geldi. Ancyra, 303 yılında, İmparator Diocletian ve yardımcısı Galerius'un hristiyanlık karşıtı zulmünü başlattığı kasabalardan biriydi. Ancyra'da ilk hedef, kasabadaki adı Clement olan 38 yaşındaki Piskopos'tu. Clement'in hayatında, Roma'ya nasıl götürüldüğü ardından nasıl geri gönderildiği , kardeşi ve çeşitli yoldaşlarının öldürülmek üzere birçok sorgulamaya ve zorluğa maruz bırakıldığı anlatılıyor. Clement kilisesinin kalıntıları, bugün Ulus semtindeki Işıklar Caddesi'ndeki bir binada bulunuyor. Clement'in büyük olasılıkla oraya gömüldüğüne dair izler bulunmaktadır.Dört yıl sonra, Plato adlı kasabanın bir doktoru ve kardeşi Antiochus da Galerius'un emrinde öldürüldü. Ancyra'nın Theodotus'u da bir aziz olarak saygı görmektedir.

Aziz Theodotus

Ancak, zulüm başarısız oldu ve Ancyra 314 yılında erken kilisenin önemli bir konsey merkezi oldu. Zulüm sonrasında Hristiyan Kilisesi'nin yeniden inşası için dinsel politikanın düzenlenmesi ve özellikle de bu zulüm sırasında paganizmin içine girmiş ve ona uyan 'lapsi'-hristiyanların dini terapisi düşünüldü.

4. yüzyılda Küçük Asya'nın eski başkenti Galatia'da üç konsey düzenlendi. Bunlardan ilki, bir Ortodoks genel kurul toplantısı olan Ancyra Sinodu, 314'te yapıldı. Onun 25 terbiye kanunları, Tapınak Şahadetlerinin idaresinin ilk tarihindeki en önemli belgelerden birini oluşturmaktadır. Dokuzu lapsi'nin uzlaştırılması koşullarıyla; diğerleri, evlilik, kilise mülkiyetinin yabancılaştırılması vb. konularla ilgili idi.

Her ne kadar paganizm Clement'in döneminde Ancyra'da sendelese de hala çoğunluk dini olabilirdi. Yirmi yıl sonra, Hıristiyanlık ve tek tanrı inancı yerini almıştı. Ancyra, rahipler ve teolojik tartışmalara hakim bir hayatla birlikte hızla bir Hıristiyan şehrine dönüştü. Belediye meclisi ya da senato, piskoposun başlıca yerel temsilcisi olarak yolunu açtı. 4. yüzyılın ortasında, Ancyra'da, Mesih'in doğası üzerine kurulan karmaşık teolojik tartışmalar yer aldı. Bir çeşit Arianism buradan kaynaklanmış gibi görünüyor.

362-363'te İmparator Julian, Ancyra'yı geçerek Perslere karşı kötüleme amaçlı bir kampanya başlattı. Hristiyan kaynaklara göre bazı kutsal sayılan din adamları zulüm yaşadı. Ankara Kalesi iç duvarlarının doğu tarafında inşa edilmiş halde; Julius'u "İngiliz Okyanus'undan barbar milletlere kadar tüm dünyanın efendisi" olarak niteleyen bir yazıya sahip bir heykel taş tabanı görülebilir. 362 yılında imparatorun şehre yaptığı ziyarette onuruna inşa edilen Julian Sütunu hala duruyor. 375 yılında Arian piskoposlar Ancyra'da bir araya geldiler ve aralarında Nyssa Aziz Gregory'si olmak üzere birçok piskopos görevinden azledildi.

4. yüzyılın sonlarında, Ancyra imparatorluk tatil beldesi haline geldi. Konstantinopolis Doğu Roma başkenti haline geldiğinde, 4. ve 5. yüzyıllarda imparatorlar, Boğaz'daki nemli yaz havasından, Ancyra'nın daha dağlık ortamdaki atmosferine çekilirlerdi. Theodosius II (408-450) yazları Ancyra'da hükümdarlık yaptı. Ancyra'da çıkarılan kanunlar orada geçirdiği zamana tanıklık eder. Şehrin askeri ve lojistik önemi uzun Bizans egemenliğinde sürdü. Ancyra, 7. yüzyıldan sonra birçok Arap Müslüman ordusunun eline defalarca düştüğü halde, 11. yüzyılın sonlarına kadar Bizans İmparatorluğu'nda önemli bir yan yol olarak kaldı. Aynı zamanda güçlü Opsician Temasının ve sonra 750'lerde Bucellar Teması'nın başkentiydi.

Batı'da Angora olarak bilinen Ancyra, 20. yüzyıla kadar çoğunlukla Türkçe konuşan, yaklaşık 40.000 sadık Doğu Ortodoks Kilisesi cemaatinin yerleşim yeri olarak görülmeye devam etti. Ancak bu durum, 1923 tarihli Yunan ve Türk Nüfus Değişimine Dair Sözleşme'nin sonucunda sona ermiştir. Hem Rum başpiskoposluğu hem de Ermeni psikoposluk Katolik Kilisesi tarafından saygın görülerek listelenmiştir. Aynı zamanda İstanbul Ekümenik Patrikhanesi'nin önemli bir büyük şehridir.

Türklerin Ankara'yı fethi

Ankara savaşı ve Bayezid

1071'de Selçuklu Sultanı Alp Arslan, Malazgirt Savaşı'ndaki zaferinden sonra Doğu ve Orta Anadolu'yu fethetti. Daha sonra 1073'te önemli bir askeri geçiş güzergahı olan ve doğal kaynaklara sahip olan Ankara'yı da ülkesine kattı.1077'de Büyük Selçuklu İmparatorluğundan ayrılan Selçuklu Sultanı, Anadolu Selçuklu Devletini kurdu. Bizanslılar 1101'de, Danişmentler de 1127'de Ankara'yı ele geçirdiler. Danişmentlilerden sonra Rum Sultanlığı, 1143'te onu geri aldı. 1243'teki Moğolların Selçukluları yendiği Köse Dağı Savaşı'ndan sonra, Anadolu'nun çoğu Moğol egemenliğinin bir parçası haline geldi. Moğolların, Selçuklunun çöküşünden istifade eden yarım dindar zanaatkarlar ve ticaret adamları Ahiler, 1290'da Ankara'yı bağımsız şehir devleti olarak seçtiler. Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci beyi olan Orhan Bey, 1356'da şehri ele geçirdi. Timur 1402'de Ankara Muharebesi'ni kazandı. Ancak 1403'te Ankara yeniden Osmanlı yönetiminin kontrolüne geçti.

Levant Company, 1639-1768 yılları arasında Ankara'da bir fabrika kurmuştur. 19. yüzyılda Ankara nüfusunun 20.000 ila 60.000 olduğu tahmin edilmektedir. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Ankara bir İngiliz konsolosluğuna sahipti. Yaklaşık 1/3'ü Hristiyan olan 28.000 kişi civarında bir nüfusu vardı. 

I. Dünya Savaşı'ndaki Osmanlı yenilgisinin ardından, Osmanlı başkenti Konstantinopolis (modern İstanbul) ve Anadolu'nun büyük bölümünü, Ermenistan, Fransa, Yunanistan, İtalya ve Birleşik Krallık'la bu toprakları paylaşmayı planlayan müttefikler işgal etti, Orta Anadolu'daki küçük bir arazi parçasını Türklere bırakmayı planlıyorlardı. Buna karşılık, Türk milliyetçi hareketinin lideri Mustafa Kemal Atatürk, direniş hareketinin merkezini 1920'de Ankara'da kurdu. Kurtuluş Savaşını kazandıktan ve Sevr Antlaşması Lozan Antlaşması'nın yerini alındıktan sonra, Milliyetçiler, Osmanlı İmparatorluğu'nu Türkiye Cumhuriyeti ile 29 Ekim 1923'te değiştirdi. Birkaç gün önce, 13 Ekim 1923'te Ankara İstanbul'un yerine resmi olarak yeni Türk başkenti olarak değiştirildi.

Ankara, yeni kurulan Cumhuriyet'in başkenti haline geldiğinde kent iki bölüme ayrıldı. Bu bölgeler Ulus (öncede kullanılan) ve Yenişehir (yeni bir  bölge) olarak isimlendirildi. Roma, Bizans ve Osmanlı tarihini yansıtan antik binalar ile dar ve dönen sokaklar eski dönemi belirtir. Şimdi Kızılay Meydanı üzerinde yoğunlaşan yeni bölüm, daha geniş bir sokağın, otellerin, tiyatroların, alışveriş merkezlerinin ve yüksek katlı binaların bulunduğu modern bir kentin süslemelerine sahiptir. Yeni bölümde devlet daireleri ve yabancı elçilikler de bulunmaktadır. Ankara, "önemi olmayan küçük bir kasaba" olduğu 1923'te Türkiye'nin başkenti haline geldiğinden olağanüstü bir büyüme yaşadı. Hükümetin buraya taşınmasından sonraki 1924'te Ankara'nın yaklaşık 35.000 sakini vardı. 1927'de 44.553 kişi yaşadı; 1950'ye kadar nüfus 286.781'e ulaştı. 20. yüzyılın ikinci yarısında hızla büyümeye devam eden Ankara, İzmir'den sonra Türkiye'nin en büyük ikinci şehri olarak İzmir'i geride bıraktı. Ankara'nın şehir nüfusu 2014'te 4.587.558'e ulaşırken, Ankara'nın nüfusu 2015'te 5.150.072'ye ulaştı.

Ankara iklimi

Ankara'nın iklimi

Ankara sıcak yaz alt türü (DSB) yükseltiye bağlı olan ilin bazı bölgeleriyle Köppen iklim sınıflandırması altında kuru bir yaz karasal iklime (DSA) sahiptir. Trewartha iklim sınıflandırması uyarınca Ankara'nın orta yükseklik step iklimi (BKS) vardır. Yüksekliği ve içerisindeki konumu nedeniyle Ankara'nın kışları soğuk ve karlı; yazları sıcak ve kurudur, yaz geceleri de serindir. Yağış çoğunlukla ilkbahar ve sonbahar döneminde oluşur. Ankara, USDA Zorluk Bölgesi 7b'de yer alır ve yıllık ortalama yağış 400 milimetre (16 inç) ile oldukça düşüktür, ancak yine de yağış, yıl boyunca gözlemlenebilir. Aylık ortalama sıcaklık Ocak ayında 0.3 ° C (32.5 ° F), Temmuz ayında 23.5 ° C (74.3 ° F), yıllık ortalama 12.02 ° C (53.6 ° F) aralığındadır.

Ankara nüfusu

Ankara'nın 1927'de 75.000, 2013'te 5.045.083 nüfusu vardı.

Ankara1923'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti haline geldiğinde, 500.000 kişinin yaşayacağı düşünülerek planlandı.

Ankara nüfusu

1920'li, 1930'lu ve 1940'lı yıllarda şehir planlı ve düzenli bir tempoda büyümüştür. Bununla birlikte, 1950'lerden başlayarak şehir öngörülenden daha hızlı büyüdü, çünkü işsizlik ve yoksulluk, daha iyi bir yaşam standardı bulmak için, insanları kırsaldan şehre göç vermeye zorladı. Sonuç olarak, gecekondu adı verilen yasa dışı birçok ev, Ankara'nın planlanmamış ve kontrolsüz kentsel manzarasına neden olarak şehir etrafında inşa edildi, zira yeterince planlı konut yeteri kadar hızlı inşa edilemedi. Düzensiz bir biçimde inşa edilmiş olmasına rağmen, bunların büyük çoğunluğunda elektrik, su altyapısı ve modern ev konforu vardır.

Bununla birlikte, bu gecekonduların birçoğu yerini Elvankent, Eryaman ve Güzelkent gibi kule blokları şeklindeki muazzam kamu konut projelerine bırakmış; Askeri ve sivil hizmet konaklama için toplu konut siteleri olarak kullanılmaktadır. Birçok gecekondu durmaya devam ediyor bununla birlikte yeni inşaat projelerinin bulunması imkansız hale geldiğinden Ankara şehrindeki boş arsalara yavaş yavaş toplu konut siteleri inşa ediliyor.

Ankara ekonomisi

Ankara ekonomisi

Ankara, yüzyıllar boyunca tiftik (Angora keçisinden) ve Angora yünü (Angora tavşanından)  ihracatı yaptı. 19. yüzyılda kent, önemli miktarda keçi ve kedi derisi, sakız, balmumu, bal, çilek ve kök boyası ihraç etti. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce İstanbul'a demir yolu ile bağlıydı ve tiftik, yün, çilek ve tahıl ihraç etmeye devam ediyordu.

İç Anadolu Bölgesi, Türkiye'de üzüm ve şarap üretiminin başlıca merkezlerinden biridir. Ankara, özellikle Kalecik Karası ve Muskat üzümleri ile ve şehrin Çankaya semtinde bulunan Kavaklıdere mahallesinde üretilen Kavaklıdere şarabı ile ünlüdür. Ankara armutlarıyla da ünlüdür. Ankara'nın bir diğer ünlü doğal ürünü ise, açık renkleriyle bilinen yerli tipi bal (Ankara Balı), çoğunlukla Atatürk Orman Çiftliği ve Hayvanat Bahçesi tarafından Gazi'de ve Elmadağ, Çubuk ve Beypazarı ilçelerindeki diğer tesislerde de üretilir.

Ankara'da, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, MKE, ASELSAN, Havelsan, Roketsan, FNSS, Nurol Makina ve diğer birçok firmanın bulunduğu sanayi tesisleri vardır. Ankara aynı zamanda hem devlete ait ve hem özel Türk savunma ve havacılık şirketlerinin merkezi konumundadır. Bu savunma ve uzay firmalarının dış ülkelere yaptığı ihracat son yıllarda istikrarlı bir şekilde arttı. Ankara'daki IDEF, küresel silah endüstrisinin en büyük uluslararası fuarlarından biridir. Bir dizi küresel otomotiv şirketinin, Alman otobüs ve kamyon üreticisi MAN SE gibi Ankara'da da üretim tesisleri bulunmaktadır. Ankara, Türkiye'nin en büyük sanayi bölgesi olan OSTIM Sanayi Bölgesine ev sahipliği yapıyor.

Ankara'da Müsteşarlıklar ve Türk hükümetinin diğer idari organları gibi, karmaşık istihdamın büyük bir yüzdesi devlet kurumları tarafından karşılanmaktadır. İlgili ülkelerinin elçiliklerinde diplomatlar veya katip olarak çalışan çok sayıda yabancı vatandaş da bulunmaktadır. 

Ankara'da siyaset

AKP merkezi binası

Ankara, siyasi olarak muhafazakar Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), muhalefet Atatürkçü merkez sol Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve milliyetçi sağ Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasındaki üçlü bir mücadele alandır. Ankara ili 25 ilçe halinde bölünmüştür. Şehrin en kalabalık ve merkezi bölgesi olan Çankaya, CHP'nin  Ankara'daki siyasi kalesidir. CHP, 2002 yılından bu yana Çankaya'daki oyların %60 ila 70'inde daima kazanırken, Ankara'nın diğer bölgelerinde siyasi desteği azdır. Çankaya'daki nüfusu ve Yenimahalle nüfusu bir dereceye kadar, hem yerel hem de genel seçimler sırasında CHP'yi, AKP'nin arkasından ikinci sırada yer almasına izin verdi; MHP'nin siyasi olarak daha güçlü olduğu gerçeğine rağmen hemen hemen her ilçede MHP üçüncü oldu. Genel olarak, AKP şehir genelinde en fazla destek görüyor. Bu nedenle Ankara seçmenleri, İstanbul ve İzmir gibi diğer büyük şehirlere göre çok daha fazla siyasi hakları lehinde oy kullanmaya eğilimlilerdir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Melih Gökçek, 1994 yılından sonra Refah Partisi'nden siyasetçi olarak  görev yapmaya başladı. Daha sonra Fazilet Partisine, ardından da AKP'ye katıldı. Başlangıçta 1994 yerel seçimlerinde seçilen Gökçek; 1999, 2004 ve 2009 yıllarında tekrar seçildi. 2014 yerel seçimlerinde Gökçek, beşinci dönemi için seçildi. 2009 yerel seçimleri için MHP Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan muhafazakar siyasetçi Mansur Yavaş, Gökçek'e karşı 2014'te CHP'nin adayıydı. Tartışmalı geçen seçimde Gökçek, Yavaş'ın sadece yüzde 1 ilerisinde galip ilan edildi. 

Şehir 2015 ve 2016'da; özellikle 10 Ekim 2015; 17 Şubat 2016; 13 Mart 2016 ve 15 Temmuz 2016'daki bir dizi terörist saldırıdan zarar gördü.

Ankara'da turistik yerler

Ankara'da müzeler

Şehirde yaklaşık 50 müze vardır.

Anıtkabir

Anıtkabir

Anıtkabir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarının bulunduğu Ankara'nın, Anıttepe bölgesini oluşturan yüksek bir tepede bulunuyor. 1953'te tamamlanan Anıtkabir, antik ve modern mimari üslupların etkileyici birleşimidir. Bitişikteki bir müzede, Atatürk'ün balmumu heykeli, yazıları, mektupları ve kişisel eşyaları ile Cumhuriyet'in kurulması ve hayatı boyunca önemli anları kaydeden fotoğraflar sergisi bulunmaktadır. Anıtkabir her gün açıktır ve yanındaki müze pazartesi hariç her gün açıktır.

Ankara Etnoğrafya Müzesi

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Ankara Etnografya Müzesi (Etnoğrafya Müzesi), Ulus semtindeki Talat Paşa Bulvarı üzerindeki Ankara Opera Binasının karşısında yer almaktadır. Müzede Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserler, folklorik eşyalar mevcuttur. Müze binasının önünde, ünlü İtalyan heykeltraş Pietro Canonica tarafından 1927'de hazırlanan Mustafa Kemal Atatürk'ün (Cumhuriyet dönemi modern askeri üniforma giyen, Mareşal Rütbesi olan) mermer ve bronzdan yapılmış atlı bir heykeli vardır.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Anadolu Medeniyetleri Müzesi (Anadolu Medeniyetleri Müzesi) Ankara Kalesi'nin girişinde bulunmaktadır. Eski bir 15. yüzyıl bedesteni (kapalı çarşı) olan müze güzel bir şekilde restore edilmiş ve şimdi Paleolitik, Neolitik, Hatti, Hitit, Frig, Urartu ve Roma eserlerinin yanı sıra Lidya hazinelerine ithaf olunmuş önemli bir bölümden oluşan, benzersiz bir koleksiyona ev sahipliği yapmaktadır.

Devlet Resim ve Heykel Müzesi

1980 yılında halka açılan Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Etnografya Müzesi'ne yakın olup, 19. yüzyılın sonundan bugüne zengin bir Türk sanatları koleksiyonuna ev sahipliği yapmaktadır. Müzede konuk sergilerine ev sahipliği yapan galeriler de var.

Cer Modern

1 Nisan 2010'da açılmış olan Cer Modern, Ankara'nın modern sanat müzesidir. Tarihi TCDD'nin Cer Atölyeleri'nin yenilenmiş binasında yer almaktadır. Müzede Türkiye'deki en büyük sergi salonu yer almaktadır. Müzede modern ve çağdaş sanatın periyodik sergileri ve diğer güncel sanat etkinlikleri bulunmaktadır.

Ankara Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Bağımsızlık Savaşı Müzesi (Kurtuluş Savaşı Müzesi), Ulus Meydanı'nda yer almaktadır. Esasen Türkiye Cumhuriyetinin ilk TBMM binasıydı. Kurtuluş Savaşı, burada sergilenen çeşitli fotoğraflarda ve öğelerde kaydedildiği şekilde planlanmış ve yönetilmiştir. Bir başka ekranda da, Türkiye Cumhuriyeti eski cumhurbaşkanlarının mum figürleri sergileniyor.

Mehmet Akif Edebiyat Müzesi Kütüphanesi

Mehmet Akif Edebiyat Müzesi Kütüphanesi, 2011 yılında açıldı. İstiklal Marşı'nın şairi olan Mehmet Akif Ersoy'a (1873-1936) ithaf edilen bir müze ve arşivdir.

TCDD Açık Hava Buharlı Lokomotif Müzesi

TCDD Açık Hava Buharlı Lokomotif Müzesi, buharlı lokomotiflerin tarihi izlerini gösteren açık hava müzesidir.

THK Müzesi

Ankara Havacılık Müzesi

Ankara Havacılık Müzesi (Hava Kuvvetleri Müzesi Komutanlığı), Etimesgut'taki İstanbul Yolu yakınlarında yer almaktadır. Müze, Eylül 1998'de halka açılmıştır. Türk Hava Kuvvetlerinde görev yapan çeşitli füzeler, aviyonikler, havacılık malzemelerine ve uçaklara ev sahipliği yapmaktadır (örneğin, F-86 Sabre, F-100 Süper Sabre, F -102 Delta Hançeri, F-104 Starfighter, F-5 Freedom Fighter, F-4 Fantom ve Transall C-160 gibi kargo uçakları.) Ayrıca bir Macar MiG-21, bir Pakistan MiG-19 ve bir Bulgar MiG -17 müzede sergilendi.

ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsünde ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi bulunmaktadır.

Ankara'da parklar

Ankara Gençlik Parkı

Ankara, Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan ve sonrasında da korunan ve genişletilen birçok park ve açık alana sahiptir. Bu parkların en önemlileri: Gençlik Parkı (kürek çekme sporu için büyük gölet bulunan bir eğlence parkı), Botanik bahçesi, Seğmenler Parkı, Anayasa Parkı, Kuğulu Parkı (Çin hükümetinden hediye olarak alınan kuğularıyla ünlüdür), Abdi İpekçi Parkı, Esertepe Parkı, Güven Parkı, Kurtuluş Parkı (buz pateni pisti), Altınpark (ayrıca önemli bir fuar alanı), Harikalar Diyarı (Avrupa'nın sınırları içinde en Büyük Parkı olduğu iddia edilmiştir) ve Göksu Parkıdır.

Gençlik Parkı, 1952-1976 yılları arasında 100 Türk Lirası banknotlarının arka yüzünde resmedilmiştir.

Atatürk Orman Çiftliği ve Hayvanat Bahçesi, birkaç küçük tarımsal çiftlik, seracılık, restoran, süt çiftliği ve bira fabrikası bulunan geniş bir dinlenme alanıdır. Aile ile birlikte güzel bir gün geçirmek için hoş bir yerdir. Piknik yapmak, doğa yürüyüşü yapmak, bisiklet kullanmak ya da sadece iyi yemek ve doğanın keyfini çıkarmak için güzel bir parktır. Atatürk'ün 1881'de Yunanistan'ın Selanik şehrinde doğduğu evin tam bir kopyası da vardır. Ankaralılar tarafından sevimli bir şekilde ve sevgiyle davet edilen "Çiftlik" ziyaretçileri, eski moda bira ve dondurma, taze süt ürünleri ve odun kömüründe yapılan et ruloları / kebaplar gibi, çiftlikteki bu ünlü ürünleri, geleneksel bir restoran olan Merkez Lokantası, kafeler ve çiftlik çevresinde dağılmış diğer kuruluşlarda tadabilirler.

Ankara'da alışveriş

Ankara'da Çıkrıkçılar Yokuşu

Ankara'ya gelen yabancı ziyaretçiler, geleneksel kumaşlar, el dokuması halılar ve deri ürünlerden çok sayıda şeyin kelepir fiyatlarında bulunabildiği Ulus yakınlarında Çıkrıkçılar Yokuşu'daki (Örgü Yolu) eski mağazaları ziyaret etmekten hoşlanıyorlar. Bakırcılar Çarşısı (Bakırcı Pazarı) özellikle popülerdir. Burada bakır, halı, kostüm, antikalar ve nakış gibi pek çok ilginç eşyayı bulabilirsiniz. Kale kapısına doğru tepede, baharat, kurutulmuş meyveler, fındık ve diğer ürünlerden oluşan devasa ve taze ürünler satan birçok dükkan vardır.

Modern alışveriş alanları çoğunlukla Kızılay'da veya Tunalı Hilmi Caddesi'nde bulunur; Caddenin sonlarına doğru, modern bir alışveriş merkezi olan Karum (MÖ 2. bin yılın başında Orta Anadolu'da kurulan Kârum adlı antik Asur tüccar kolonilerinin adı verilmektedir) bulunur. Çankaya'da, kentin en yüksek noktasının dörtte biri yüksekliğinde, Atrium Alışveriş Merkezi'nin yanında bulunan Atakule Kulesi, Ankara'nın muhteşem manzarası eşliğinde, üst kısmında da şehrin manzarasının keyifli bir şekilde tadını çıkarabileceği döner bir restorana sahiptir. Armada Alışveriş Merkezi'nin sembolü bir çapadır. Bu isim, şehrin eski Yunan ismi olan Ἄγκυρα'ya (Ánkyra) referans olarak verilmiştir. Girişinde, demir anlamına gelen büyük bir çapa anıtı vardır. Aynı şekilde, çapa anıtı, donanma filosu anlamına gelen alışveriş merkezi Armada'nın İspanyol ismi ile de ilgilidir.

Ankara 1970'lerde batıya doğru genişlemeye başladığında, Eskişehir Yolu olarak da bilinen batı otoyolu boyunca birçok modern, banliyö tarzı siteler ve mini şehirler yükselmeye başladı. Karayolunda Armada, CEPA ve Kentpark alışveriş merkezleri, Ümitköy'deki Galleria, Arcadium ve Gordion ve Bilkent Center'da Real isimli büyük alışveriş merkezleri bulunur. Bu merkezler Kuzey Amerika ve Avrupa tarzı alışveriş imkânları sunmaktadırlar. (Bu yerlere Eskişehir Yolu üzerinden ulaşılabiliyor). Ayrıca, tanınmış uluslararası markaların çoğunu barındıran İstanbul Otoyolununun kenarında, yeni genişletilmiş ANKAmall bulunmaktadır. Bu alışveriş merkezi, Ankara bölgesindeki en büyük alışveriş merkezidir. 2014'te Ankara'da birkaç tane daha alışveriş merkezi açıldı. Nekst Level ve Taurus adlı iki alışveriş merkezi, Mevlana Bulvarı'nda (Konya Yolu olarak da bilinir) açılmıştır. 

Ankara'da arkeolojik sitler

Ankara Kalesi

Ankara Kalesi

Ankara kalesinin temelleri Galatlar tarafından, belirgin bir lav kayası i üzerine (39.941 ° N 32.864 ° E / 39.941; 32.864) atıldı. Geri kalan kısmı ise Romalılar tarafından tamamlandı. Bizanslılar ve Selçuklular restorasyon yapıp daha da ilaveler yaptılar. Ankara'nın en eski bölümü olan kalenin çevresindeki ve etrafındaki alan, geleneksel mimarinin çok güzel örneklerini içermektedir. Dinlenmek için dinlence alanları da vardır. Kaleyi çevreleyen restore edilmiş geleneksel Türk evleri, restorana dönüşerek yöre mutfağındaki lezzetleri sunarak tekrardan canlandılar.

Ankara kalesi 1927-1952 ve 1983-1989 yılları arasında çeşitli Türk banknotlarında resmedilmiştir.

Roman Tiyatrosu

Roma tiyatrosunun kalıntıları, sahne alanı ve kulis alanı, kalenin dışında görülebilir. Burada bulunan Roma heykelleri Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmektedir. Oturma alanı ise halen kazı aşamasındadır.

Augustus Tapınağı ve Roma

Şimdi Augustus ve Roma Tapınağı olarak bilinen Augustiyum, Roma İmparatorluğu tarafından, Orta Anadolu fethinden sonra MÖ 25-20 yıllarında inşa edildi. Daha sonra Ancyra, yeni Galatya eyaletinin başkenti oldu. MS 14 yılında Augustus'un ölümünden sonra, Res Gestae Divi Augusti'nin metninin bir kopyası (Monumentum Ancyranum), Latince ve Yunanca tercüme olarak tapınağın latanın pronaosunun iç kısmında ve cellanın bir dış duvarı üzerine yazıldı. Ancyra'nın Antik iç kalesi üzerindeki tapınak 2. yüzyılda büyütülmüş ve 5. yüzyılda bir kiliseye dönüştürülmüştür. Ankara'nın Ulus semtinde yer almaktadır. Daha sonra 16. yüzyılda Avusturya büyükelçisi Ogier Ghiselin de Busbecq tarafından kamuoyuna açıklanmıştır.

Roma Hamamları

Ankara Roma Hamamı

Ankara'daki Roma Hamamı, klasik bir Roma hamamı kompleksinin tüm tipik özelliklerine sahiptir: Frigidarium (soğuk oda), bir tepidarium (ılık oda) ve bir kaldarium (sıcak oda) vardır. Hamamlar, Roma İmparatoru Caracalla'nın hükümdarlığı sırasında 3. yüzyılın başında, Tıp Tanrısı Asclepios'u onurlandırmak için inşa edilmiştir. Bugün sadece bodrum ve birinci katlar kalmıştır. Ulus semtinde yer almaktadır.

Roma Yolu

Ankara Roma Yolu ya da Cardo Maximus 1995 yılında Türk arkeolog Cevdet Bayburtluoğlu tarafından bulundu. 216 metrelik (709 fit) uzunluğunda ve 6,7 metre (22.0 fit) genişliğindedir. Birçok eski eser, yol boyunca yapılan kazılar sırasında keşfedildi ve bunların çoğu şu anda Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmektedir.

Julian Sütunu

Şimdi Ulus semtinde bulunan Julian ya da Julianus Sütunu, 362 yılında Ancyra'yı ziyaret eden Roma imparatoru Julian onuruna inşa edilmiştir.

Ankara'da camiler

Kocatepe Camisi

Kocatepe Camisi

Kocatepe Camii, kentin en büyük camisidir. Kocatepe Mahallesi'nde bulunan bu cami, 1967-1987 yılları arasında klasik Osmanlı mimarisi tarzında dört minare ile inşa edilmiştir. Büyüklüğü ve tanınmış konumu ile şehrin simgesi haline gelmiştir.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi

Ahmet Hamdi Akseki Camii, Eskişehir Yolu'nda Diyanet İşleri Başkanlığı yakınında bulunmaktadır. Türk neoklasik tarzında inşa edilen kentin en yeni camilerinden biri olup, 2013 yılında tamamlanmış ve açılmıştır. Genel namazlarda 6 bin kişiye, cenaze namazı sırasında 30 bin kişiye kadar insanı ağırlayabilir. Cami, Anadolu Selçuklu tarzı desenlerle süslenmiştir.

Yeni (Cenab Ahmet) Camii

Ankara'nın en büyük Osmanlı camisi olup 16. yüzyılda ünlü mimar, Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Mimber (kürsü) ve mihrap (mabet duvarı) beyaz mermerden ibarettir ve caminin kendisi, çok iyi işçiliğe örnek teşkil eden Ankara taşıdır.

Hacı Bayram Camii

Hacı Bayram Camisi

Augustus Tapınağı'nın yanında bulunan Ulus mahallesinde yer alan bu cami, bilinmeyen bir mimar tarafından Selçuklu mimarisi tarzında 15. yüzyılın başında inşa edilmiştir. Daha sonra Mimar Sinan tarafından 16. yüzyılda restore edilmiş ve 18. yüzyılda Kütahya çinileri eklenmiştir. Camii, ölümünden iki yıl önce (1427-28) caminin yanında mezarı olan Hacı Bayram-ı Veli onuruna yaptırılmıştır. Camide birinci katta 437 m2 (4,704 sq ft), ikinci katta ise 263 m2 (2,831 m²) namaz kılınabilecek alan bulunmaktadır.

Ahi Elvan Camisi

Ankara Kalesi yakınlarındaki Ulus mahallesinde kurulmuş olup; 14. ve 15. yüzyılın sonlarında Ahi kardeşlik teşkilatı tarafından yaptırılmıştır. İnce bir şekilde oyulmuş ceviz mimberi dikkat çekmektedir.

Alâeddin Camisi

Alâeddin Camii, Ankara'nın en eski camisidir. Cami 575 yılının başında (MS 1178 yazına denk gelir) yapılmıştır. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan'ın (1156-1192 yıllarında hüküm sürdü) oğlu olan Muhiddin Mesud Şah (1204) tarafından yaptırılan camide, oyma ceviz mimberinde, bir kitabe vardır.

Ankara'da hanlar

Suluhan

Suluhan, Ankara'da tarihi bir handır. Buna Hasanpaşa Han da denir. Ulus Meydanı'nın yaklaşık 400 metre (1,300 ft) güneydoğusunda ve Hacıdoğan Mahallesi'nde bulunmaktadır. Binanın vakfiyesine göre, Osmanlı döneminde, bölge beylerbeyi olan Hasan Paşa tarafından yaptırılmış ve II. Bayezid zamanında, 1508-1511 yılları arasında inşa edilmiştir. İki metre, karşılıklı 102 oda (şimdi dükkanlar) vardır. Her odada bir pencere, uygun bir yere yapılmış baca vardır.

Rahmi Koç Müzesi Ankara

Çengelhan Rahmi Koç Müzesi

Çengelhan Rahmi Koç Müzesi, Çengel Han'da bulunan endüstriyel teknoloji müzesi olup; 1523 yılında, Kanuni Sultan Süleyman'ın hükümdarlığının ilk yıllarında tamamlanan bir Osmanlı Dönemi Hanıdır. Sergilerde 1850'lerden başlayarak endüstriyel / teknolojik eserler de dahildir. Müzede modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ayrılan bölümler de vardır. Vehbi Koç, Rahmi Koç'un babasıdır, Türkiye'nin ve Ankara'nın ilk sanayicilerinden biridir.

Ankara'da modern anıtlar

Zafer Anıtı

Zafer Anıtı, Avusturya heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından 1925 yılında hazırlanmış ve 1927'de Ulus Meydanı'nda yaptırılmıştır. Anıt, mermer ve bronzdan yapılmıştır. Bu anıt, Cumhuriyet dönemi modern Mareşal Rütbeli askeri üniforma giyen, Mustafa Kemal Atatürk'ün atlı heykelidir. 

Ankara Atatürk Heykeli

Atatürk'ün Heykeli

Zafer Meydanı'nda (Zafer Meydanı) bulunan mermer ve bronz heykel, ünlü İtalyan heykeltraş Pietro Canonica tarafından 1927 yılında hazırlanmıştır. Cumhuriyet dönemi modern askeri üniforma giyen Atatürk'ü, Mareşal rütbeli olarak savaş alanında tasvir etmektedir.

Güvenli, Güvenilir Bir Geleceğin Anıtı

Kızılay Meydanı yakınlarındaki Güven Parkı'nda bulunan bu anıt, 1935'te yapıldı. Üzerinde Atatürk'ün halkına söylediği; "Türk, gurur duy, çok çalış ve kendine güven." tavsiyelerini taşıyor.

Hatti Anıtı

Anıt, 1937-1952 yılları arası 5 Türk Lirası banknotun ve 1939-1946 yılları arasında 1000 lira banknotunun tersine resmedildi.

Hatti Anıtı

1978'de Sıhhiye Meydanı'nda kurulan bu etkileyici anıt, daha sonra Hititler tarafından benimsenen Hatti Sun Diskini simgelemektedir. Anadolu'nun bilinen en eski uygarlığını anmaktadır. Hatti Sun Disc, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önceki logosunda ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önceki logosunda da kullanılmıştır.

Ankara'da ulaşım

AŞTI Terminali

Elektrik, Gaz, Otobüs Genel Müdürlüğü (EGO), Ankara Metrosunu ve diğer toplu taşıma araçlarını işletmektedir. Şu anda Ankara Metro, Metro hattı Ankaray (A1) ve çevresindeki üç metro hattı (M1, M2, M3) ile günlük yaklaşık 300.000  yolcu taşımacılığı yapıyor, ek bir metro hattı da (M4) şu an yapım aşamasındadır. Dört istasyona sahip 3,2 km uzunluğunda gondol asansör, Şentepe ilçesini Yenimahalle metro istasyonuna bağlamaktadır.

Ankara Merkez İstasyonu, Türkiye'de önemli bir demir yolu merkezidir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Ankara'dan başlayarak İstanbul, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, İzmir, Kayseri, Adana, Kars, Elâzığ, Malatya, Diyarbakır, Karabük, Zonguldak ve Sivas gibi yolcu trenlerinin hizmetindedir. Sincan ve Kayaş istasyonları arasında da banliyö rayları vardır. 13 Mart 2009'da, yeni Yüksek Hızlı Tren (YHT) Ankara-Eskişehir arası hızlı tren hattında faaliyete geçti. 23 Ağustos 2011'de, bir başka YHT hızlı hattı daha Ankara ve Konya arasında çalışmaya başladı. 25 Temmuz 2014'te, YHT'nin Ankara-İstanbul hızlı tren hattı hizmete girdi.

Şehrin kuzey doğusundaki Uluslararası Esenboğa Havaalanı, Ankara'nın ana havaalanıdır.

Ankara'da spor dalları

Ankara'da spor

Türkiye'nin tüm diğer şehirlerinde olduğu gibi, futbol, Ankara'nın en popüler sporudur. Şehrin şu anda Türkiye Süper Ligi'nde yarışan bir futbol kulübü var: 1923'te kurulan Gençlerbirliği, renkleri nedeniyle kırmızı, siyah, Ankara fırtınası veya Gelincikler olarak biliniyor. 1987 ve 2001 yıllarında Türkiye Kupasını kazandılar. 1910 yılında kurulan Ankaragücü, Ankara'nın en eski kulübüdür. Ankara'nın askeri cephanelik imalat şirketi MKE ile ilişkilidir. Ankaragücü, 2011-2012 sezonunun sonunda TFF Birinci Ligine düşene kadar Türkiye Süper Lig'inde oynuyordu.1972 ve 1981 yıllarında Türkiye Kupasını kazandılar. Gençlerbirliği B takımından Hacettepe SK (eski adıyla Gençlerbirliği OFTAŞ), küme düşene kadar bir süre Türkiye Süper Ligi'nde oynadı. Sözü edilen tüm takımların evleri, 21.250 kişilik (tamamı koltuklu) Ulus'daki Ankara 19 Mayıs Stadıdır. Dördüncü takım Büyükşehir Belediye Ankaraspor, 2010 yılında küme düşene kadar Türkiye Süper Ligi'nde idi, şu anda Türkiye liglerinde bulunmamaktadır. Evleri Yenikent'in Sincan ilçesinde, şehir merkezinin dışındaki Yenikent Asaş Stadyumu idi. 

Gençlerbirliği Futbol Kulübü

Ankara'nın bölgesel liglerde oynayan çok sayıda küçük takımı vardır: Bugsaşspor Sincan'da; Etimesgut Şekerspor, Etimesgut'ta; telefon şirketi olan Türk Telekomspor Yenimahalle'de; Ankara Demirspor; Çankaya'da; Keçiörengücü, Keçiörenspor, Pursaklarspor, Bağlumspor Keçiören'de; petrol şirketine ait Petrol Ofisi Spor Altındağ'dır. Hacettepespor da dahil olmak üzere birçok maçlarını Cebeci ilçesi Cebeci İnönü Stadyumunda oynuyorlar.

Ankara Türkiye Basketbol Ligi'nde, evi Ankara Arena olan Türk Telekom ve evi TOBB Spor Salonu olan CASA TED Kolejliler tarafından temsil edilmektedir.

Halkbank Ankara, halen Erkekler Voleybolunda liderdir. Türk Erkekler Voleybol Ligi'nde birçok şampiyonluk ve kupa, hatta 2013'te CEV Kupası kazandılar.

Ankara Buz Pateni Sarayı, şehirde buz pateni ve buz hokeyi yarışmalarının yapıldığı yerdir.

Kaykaycılık için 1980'lerden beri kentte aktif olan pek çok popüler nokta vardır. Ankara'daki patenciler genellikle Büyük Millet Meclisi yakınlarındaki parkta toplanırlar.

2012'de inşa edilen THF Spor Salonu, Ankara'da düzenlenen Hentbol Süper Ligi ve Bayan Hentbol Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapıyor.

Ankara'da kültür ve eğitim

Ankara Opera Binası

Türkiye Devlet Opera ve Balesi ve bale şirketlerinin ulusal müdürlüğü, merkezi Ankara'da olup üç mekânla kentin hizmetindedir:

Ankara Opera Binası (Opera Sahnesi, Büyük Tiyatro olarak da bilinir) Ankara'daki opera ve balenin üç mekânının en büyüğüdür.

Türkiye Devlet Tiyatroları'nın merkez ofisi Ankara'dadır ve kentte aşağıdaki aşamaları gerçekleştirmektedir.

Buna ek olarak, şehirde aralarında önemli bir örnek olan Ankara Sanat Tiyatrosunun da bulunduğu birkaç özel tiyatro şirketi şehir merkezinde kendi sahnelerini sunmaktadırlar.

Ankara beş klasik müzik orkestrasına ev sahipliği yapmaktadır:

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (Türkiye Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası)

Bilkent Senfoni Orkestrası

Bilkent Senfoni Orkestrası (BSO), Türkiye'nin önemli bir senfoni orkestrasıdır.

Hacettepe Senfoni Orkestrası 2003 yılında kurulmuş olup halen Erol Erdinç tarafından yönetilmektedir.

Başkent Oda Orkestrası (Başkent Oda Orkestrası)

Şehrin dört konser salonu var:

STK Konser Salonu

Bilkent Konser Salonu, Ankara'da bir gösteri sanat merkezidir. Bilkent Üniversitesi kampüsünde yer almaktadır.

MEB Şura Salonu (Festival Salonu olarak da bilinir), tango performanslarıyla dikkat çekiyor.

Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi Konser Salonu 1994 yılında kuruldu.

Şehir her yıl yapılan tiyatro, müzik, film festivallerine ev sahipliği yapıyor:

Türkiye'nin başkentinde düzenlenen bir müzik festivali olan Ankara Uluslararası Müzik Festivalinde, Klasik müzik ve bale programları sergilenmektedir.

Ankara'da ayrıca Eskiyeni, IF Performans Salonu, Jolly Joker, Uçurtma, Nefes Bar, Noxus Pub, Passage Pub ve Rota gibi bir dizi konser mekanı bulunmaktadır. Popüler müzisyenlerin canlı performanslarını ve etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır.

Ankara üniversiteleri

Ankara, Türkiye'de, çok sayıda üniversite için ev sahipliği yapmaktadır. ODTÜ, Hacettepe, Bilkent, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi vb. Bunların birçoğu ülkedeki en saygın üniversiteler arasındadır.

Ankara'ya özgü canlılar

Ankara kedisi

Beyaz Angora Kedisi

Ankara dünyaca ünlü evcil bir kedi cinsine ev sahipliği yapmaktadır. Türk Angora veya Ankara kedisi denilmektedir. Türk Angoraları, Orta Anadolu'da Ankara ve çevresindeki bölgeden çıkan eski, doğal olarak bulunan kedi cinslerinden biridir.

Çoğunlukla beyaz, uzun ve ipeksi tek tabakadan oluşan tüyleri bulunur. İnce bir kemik yapısı vardır. Angora Kedileri ile Persler arasında bir bağlantı varmış gibi görünmektedir. Türk Angora da Van kedisinin uzak bir kuzenidir. Parlak beyaz örtüleri ile biliniyor olmalarına rağmen şu anda siyah, mavi ve kırmızımsı kürk olmak üzere yirmiden fazla çeşidi vardır. Duman rengi çeşitleri ile birlikte çizgili ve çizgili-beyaz renkte olurlar. Keskin olmayan, lavanta ve tarçın dışında her renktedirler. (bunların hepsi dışarıdan çapraz olarak ıslah edildiğini gösterir).

Gözler mavi, yeşil veya kehribar, hatta bir mavi, bir de amber veya yeşil olabilir. Beyaz tüy ve mavi gözden sorumlu olan W geni, işitme yeteneğiyle yakından ilişkilidir ve mavi bir gözün varlığı, kedinin mavi gözün bulunduğu tarafın sağır olduğunu gösterir. Bununla birlikte, birçok mavi ve tek renk gözlü beyaz kedinin normal işitme özelliği vardır ve hatta sağır kediler bile evde tutulursa normal bir hayat sürmektedir.

Kulaklar sivri ve iri, gözler badem şekillidir ve baş iki düzlem profili ile muazzamdır. Bir başka karakteristik özelliği de, genellikle kuyruğun sırta paralel olmasıdır.

Angora tavşanı

Angora tavşanı

Angora tavşanı uzun, yumuşak tüyleri için yetiştirilen yerli tavşan çeşididir. Angora, Orta Anadolu'da Ankara ve çevresindeki Angora kedi ve Angora keçisi kökenli, en eski yerli tavşan türlerinden biridir. Tavşanlar, 18. yüzyılın ortalarında Fransız krallığına sahip popüler evcil hayvanlardı ve yüzyılın sonuna kadar Avrupa'nın diğer bölgelerine yayılmıştı. İlk kez 20. yüzyılın başında Birleşik Devletler'de ortaya çıkmışlardır. Bunlar büyük oranda uzun Angora yünleri için bulunur; yünler yırtılma, tarama veya koparma ile çıkarılabilir (hafifçe yünleri çekerek).

Angoralar ipeksi ve yumuşak olduğu için ağırlıklı olarak yünleri için üretilmektedir. Bir tüy topuna benzemekle mizahi bir görünüşe sahipler. Çoğu sakin ve uysaldır ancak dikkatle ele alınmalıdır. Tımar, tavşan üzerindeki kılların paspaslanmasını ve keçeleşmesini önlemek için gereklidir. Angora tavşanlarında "yün bloku" adı verilen bir durum yaygın olarak görülmektedir ve çabuk tedavi edilmelidir. Bazen yazın, uzun kürk aşırı ısınmaya neden olduğundan tavşanlar kırpılırlar.

Ankara keçisi

Ankara Keçisi ve Oğlak

Ankara keçisi, Ankara ve çevresindeki Orta Anadolu kökenli yerli keçi cinsidir.

Bu cinsin, Hz. Musa zamanında, tahminen MÖ 1500'de adı geçmiştir. İlk Angora keçileri yaklaşık 1554 Charles V, Kutsal Roman İmparatoru tarafından Avrupa'ya getirildi, ancak sonraki ithalatlarda olduğu gibi pek başarılı değildi. Angora keçileri ilk kez 1849 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Dr. James P. Davis tarafından tanıtıldı. Yedi yetişkin keçi, Sultan Abdülmecid'in pamuk yetiştirme konusundaki çalışmaları ve tavsiyeleri için hediye edildi.

Bir Angora keçesinden alınan yüne tiftik denir. Tek bir keçi yılda beş ila sekiz kilogram (11 ve 18 pound) yün üretir. Angoralar, yalnızca bir kez kırpılan koyunların aksine, yılda iki kez kırpılır. Angoraların hızlı yün büyümesi nedeniyle yüksek beslenme gereksinimleri vardır. Düşük kaliteli bir beslenme tiftik gelişimini azaltacaktır. Tiftik sektörünün önde gelen üreticileri ABD, Türkiye ve Güney Afrika'dır.

Uzun süre, Angora keçileri beyaz postları için yetiştirildi. 1998'de Renkli Angora Keçi Yetiştiricileri Derneği, renkli Angoraların yetiştirilmesini teşvik etmek için kuruldu. Günümüzde, Angora keçileri beyaz, siyah (koyu siyah, gri ve gümüş rengi), kırmızı (keçi büyüdükçe renkler kaybolur) ve kahverengimsi kıl üretmektedir.

1938-1952 yılları arasında Türk lirası 50'lik banknotların tersinde Angora keçileri resmedildi.

Ankara'nın uluslararası ilişkileri 

Ankara'nın kardeş şehirleri

Ankara'nın kardeş şehri Seoul
 • Seoul, Güney Kore (1971'den beri) 
 • İslamabad, Pakistan (1982'den beri) 
 • Kuala Lumpur , Malezya (1984'ten beri) 
 • Pekin, Çin (1990'dan beri)  
 • Bişkek, Kırgızistan (1992'den beri) 
 • Budapeşte, Macaristan (1992'den beri) 
 • Hartum, Sudan (1992'den beri) 
 • Moskova, Rusya (1992'den beri) 
 • Sofya, Bulgaristan (1992'den beri) 
 • Havana, Küba (1993'ten beri) 
 • Kiev, Ukrayna (1993'ten beri) 
 • Aşkabat, Türkmenistan (1994'ten beri) 
 • Kuveyt Şehri, Kuveyt (1994'ten beri) 
 • Saraybosna, Bosna-Hersek (1994'ten beri)  
 • Tiran, Arnavutluk (1995'ten itibaren) 
 • Tiflis, Gürcistan (1996'dan beri) 
 • Ufa, Başkortostan , Rusya (1997'den beri) 
 • Bükreş, Romanya (1998'den beri) 
 • Hanoi, Vietnam (1998'den beri) 
 • Manama, Bahreyn (2000'den beri) 
 • Mogadişu, Somali (2000'den beri) 
 • Santiago, Şili (2000'den beri) 
 • Astana, Kazakistan (2001'den beri) 
 • Duşanbe, Tacikistan (2003'den beri) 
 • Kabil, Afganistan (2003'ten beri) 
 • Ulan Bator, Moğolistan (2003'ten beri) 
 • Kahire, Mısır (2004'ten beri) 
 • Chişinău, Moldova (2004'ten beri)  
 • Sana'a, Yemen (2004'ten beri) 
 • Taşkent, Özbekistan (2004'ten beri) 
 • Priştine, Kosova (2005'den beri) 
 • Kazan, Tataristan , Rusya (2005'den beri) 
 • Kinşasa, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (2005'den beri) 
 • Addis Ababa, Etiyopya (2006'dan beri) 
 • Minsk, Beyaz Rusya (2007'den beri) 
 • Zagrep, Hırvatistan (2008'den beri) 
 • Şam, Suriye (2010'dan beri) 
 • Bissau, Gine-Bissau (2011'den beri) 
 • Washington, DC , ABD (2011'den beri)  
 • Bangkok, Tayland (2012'den beri)  

Ankara Resimleri