02 June 2023, Friday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Anaokulu

İçindekiler
  1. Anaokulu nedir?
  2. Anaokulu tarihçesi
  3. Yabancı ülkelerdeki anaokulları
  4. Anaokulu Resimleri
Anaokulunun tarihçesi

Anaokulu nedir?

Anaokulu (kelimenin tam anlamıyla "çocuk bahçesi" anlamına gelen Almanca kindergarten'dan gelir), geleneksel olarak oyun, şarkı söyleme, çizim gibi pratik etkinliklerin yapıldığı ve evden okula geçişin bir parçası olarak sosyal etkileşim sağlayan okul öncesi eğitim kurumudur. İlk olarak bu tür kurumlar; 18. yüzyılın sonlarında, Bavyera ve Strazburg'da anne ve babası ev dışında çalışan çocuklar için açılmıştır. Bu terim, küresel olarak erken eğitim yılları konusunda etki sahibi Alman Friedrich Fröbel'in yaklaşımı ile hazırlandı. Günümüzde birçok ülkede, çeşitli öğretim yöntemlerine dayanan, iki ile yedi yaş arasını kapsayan çeşitli eğitim kurumlarını ve öğrenme alanlarını tanımlamak için kullanılmaktadır.

Anaokulu tarihçesi

Anaokulu tarihçesi

1779'da Johann Friedrich Oberlin ve Louise Scheppler, Strazburg'da, anne ve babaları gün boyunca evde olmayan okul öncesi çocuklarının bakımını yapmak ve onları eğitmek için bir kuruluş kurdu. Aynı zamanda 1780'de, Bavyera'da  buna benzer küçük çocuklar için kuruluşlar kuruldu. 1802'de Prenses Pauline zur Lippe, Almanya'nın Lippe kentinin (şu anda Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde) başkenti olan Detmold'da bir okul öncesi eğitim merkezi kurdu.

Filozof ve eğitimci olan Robert Owen, 1816'da İngilizler ve küçük çocuklar için ve (muhtemelen  dünya genelinde ilk anaokulunu) İskoçya'nın New Lanark kentinde açtı. Kooperatif fabrikaları için yaptığı girişimle birlikte Owen, çocuklara iyi bir ahlak eğitimi verilmesini istedi . Bu şekilde, onların çalışması için uygun olacaktı. O, bu sistemiyle temel okuryazarlık ve matematiksel beceri özelliklerine sahip söz dinleyen çocuklar üretmekte başarılı oldu.

Samuel Wilderspin, 1819'da Londra'da küçük çocuklar için ilk anaokulunu açtı ve yüzlercesini açmaya devam etti. Bu konuda pek çok eser yayınladı ve eserleri İngiltere genelinde örnek alındı. Daha sonraları da anaokullarının modeli haline geldi. Oyun oynamak, Wilderspin'in oluşturduğu eğitim sisteminin önemli bir parçasıydı. O, oyun alanını icat etmekle ünlendi. 1823'te Wilderspin, okulu baz alarak, "Yoksul Çocukların Eğitiminin Önemi Üzerine" adlı eserini yayımladı. Ertesi yıl Çocuk Okulları Topluluğu için çalışmalara başladı ve görüşlerini bildirdi. Ayrıca 1 ile 7 yaş arasındaki tüm çocukların fiziksel, entelektüel ve ahlaki güçlerini geliştirmek için Çocuk Sistemi'ni yazdı.

Anaokullarının yayılması

Anaokullarının yayılması Kindergarten

Johann Heinrich Pestalozzi tarafından tanınan ve ondan etkilenen Kontes Theresa Brunszvik (1775-1861), 27 Mayıs 1828'de Angyalkert'i (Macarca "melek bahçesi") açma fikrinden etkilenmiştir. Buda'da ikamet ettiği yerde, küçük çocuklar için açtığı 11 bakım merkezinden birincisidir. 1836'da okul öncesi merkezlerinin kurulması için bir enstitü kurdu. Bu fikir asil ve orta sınıflar arasında popüler hale geldi ve Macaristan Krallığı boyunca aynı şekilde devam etti.

Friedrich Fröbel (1782-1852), Thüringen'deki Schwarzburg-Rudolstadt Eyaletindeki Bad Blankenburg köyünde okula giren çocuklar için deneysel bir sosyal deneyim olarak  "oyun ve aktivite" enstitüsünü 1837'de açtı. 28 Haziran 1840'da Enstitü Anaokulunu yeniden adlandırdı; çocukların "bahçedeki bitkiler gibi bakılıp beslenilmesi" gerektiğine olan inancını yansıtmaktaydı.

Fröbel tarafından eğitilen kadınlar Avrupa'da ve dünyada birçok çocuk yuvaları açtılar. ABD'deki ilk anaokulu 1856 yılında Watertown, Wisconsin'de kuruldu ve Almanca olarak eğitim verildi.

Prince Edward Adası

Elizabeth Peabody, 1860 yılında ABD'de ilk İngilizce dili anaokulunu kurdu. ABD'de ilk ücretsiz anaokulu, aynı zamanda Poppenhusen Enstitüsünü kuran bir Alman sanayici ve hayırsever Conrad Poppenhusen tarafından 1870'de kuruldu. ABD'de ilk kez kamu tarafından finanse edilen ilk anaokulu 1873'te St. Louis'de Susan Blow tarafından kuruldu.

Kanada'nın ilk özel anaokulu 1870'de Prince Edward Adası'ndaki Charlottetown'daki Wesleyan Metodoloji Kilisesi tarafından açıldı. On senelik sürecin sonuna gelindiğinde, Kanada'daki büyük kasabalarda ve şehirlerde yaygınlaşmıştı. Ülkenin devlet çocuk yuvaları Berlin, Ontario'da (modern Kitchener) 1882'de T Merkez Okulu'nda açıldı. 1885'de Toronto Normal Okulu (öğretmen eğitimi)  anaokulu öğretimi için bir bölüm açtı.

Elizabeth Harrison, erken çocukluk eğitimi teorisi üzerine yoğun olarak yazılar yazdı ve 1886'da Milli Eğitim Koleji haline gelen kreşi kurarak anaokulu öğretmenleri için eğitim standartlarını geliştirmeye çalıştı.

Yabancı ülkelerdeki anaokulları

Afganistan'da anaokulu

Afganistan'da anaokulu ve Afgan kadınları

Afganistan'da, 3-6 yaş arasındaki çocuklar anaokullarına (Dari: کودکستان; Pashto: وړکتون) giderler. Anaokulu, okul sisteminin  bir parçası olmasa da çoğunlukla devlet tarafından yönetilir.

ECD programları ilk kez Sovyet işgali sırasında 27 kentsel anaokulunun (kodistan) kurulmasıyla ortaya atıldı. Anaokullarının sayısı, 1980'lerde sürekli olarak çoğaldı ve 1990 yılı itibariyle 270'den fazla sayıya ulaştı. 21.000'den fazla çocuğa 2.300 öğretmen eğitim verdi. Bu tesisler çoğunlukla Kabil'de, okullara, devlet dairelerine veya fabrikalara bağlıydı. Sovyet modeline dayanarak, Çalışma ve Sosyal Refah Departmanı başkanlığında, 3 aylıktan 6 yaşına kadar olan çocuklar için anaokulu, kreş ve bakımevi sağladılar.

Afgan ailelerin büyük çoğunluğu bu sisteme dahi olmamışlardır. Bu aileler, bu sistemin ailenin merkezi rolünü azalttığı ve çocukları Sovyet değerleri ile doldurduğu inancı nedeniyle programa karşı çıkmışlardır. Sovyetlerin çekilmesinin ardından iç savaşın başlamasıyla, anaokullarının sayısı hızla düştü. 1995 yılına kadar, 2.110 çocuğa hizmet eden yalnızca 88 işlek tesis hayatta kaldı. Taliban'ın kadın istihdamı üzerindeki kısıtlamaları,  kalan merkezlerin tümünü kontrolü altındaki bölgelerde yok etti. 2007'de 25000'den fazla çocuğa hizmet veren yaklaşık 260 erken çocukluk merkezi vardı. Her idari merkezin, bir erken çocukluk merkezi olması gerekmekle birlikte, günümüzde erken çocukluk dönemine ait herhangi bir hükumet politikası uygulanmamaktadır ve hiçbir kurumun bu gibi hizmetleri sağlama sorumluluğu yoktur.

Avustralya ve Yeni Zelanda'da anaokulu

Avustralya ve Yeni Zelanda'da anaokulu

Avustralya'nın her eyaletinde (genellikle "kinder" veya "kindy" olarak bilinen) anaokulu, farklı anlama gelir. Tazmanya, Yeni Güney Galler ve Avustralya Başkent Bölgesi'nde anaokulu, ilkokulun ilk yılıdır. Victoria ve Tazmanya'da ise, bir anaokul formudur ve okulöncesi veya anaokulu olarak birbirinin yerine kullanılabilir. Victoria ve Tazmanya'da ilkokulun ilk yılı için "Hazırlık"kelimesi kullanılır ve bunu ardından 1. sınıf takip eder. Queensland'de anaokulu genellikle 4 yaşlarındaki çocuklar için yapılmış bir kurumdur ve okul öncesi eğitim ve ilköğretimin habercisidir. Batı Avustralya, Güney Avustralya ya da Kuzey Bölgesi'ndeki ilkokul eğitiminin ilk yılından önceki yıl ; sırasıyla okul öncesi, kabul veya geçiş olarak geçmektedir.

Yeni Zelanda'da, ilkokuldan 2 yıl önce, yani  3 yaşından 4 yaşına gelene kadar anaokulundan faydalanabilirler. Burada ilköğretim 5 yaşında başlar.

Bangladeş'te anaokulu

Bangladeş'te anaokulu ve çocuklar

Bangladeş'te, "anaokulu" veya "KG Okulu" (Kindergarten School) terimi, 3-6 yaş grubundaki çocuklara hitap eder. Seviyelerin isimleri;  kreş, shishu (çocuk), vb. Ancak, anaokulu eğitimi önceki yıllara kıyasla çok değişmiştir. Hemen hemen her kırsal alanın en az bir anaokulu vardır ve bunların çoğu Bengalce dilinde eğitim vermektedir. Ayrıca, Ulusal Müfredat ve Ders Kitabı Kurulu (NCTB) tarafından yayınlanan ders kitaplarını, hafif bir değişiklik yaparak, ders programına ilave olarak ekliyorlar. Sınıflar genelde anaokulundan başlar, sonra "KG" ve 5. sınıfla biter. Anaokulu, Milli Eğitim Sisteminden ayrı olarak, Bangladeş'teki evrensel ilköğretimin Bin yıl Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmasına büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır.

Bulgaristan'da anaokulu

Bulgaristan'da, detska gradina (деτска градина) terimi, okul çocuklarının 3-7 yaşları arasında (bazı durumlarda 6 yaş) katıldığı okul anlamına gelir. 2003 yılından beri, bir yıl okul öncesi eğitimi görmek (genellikle 6 yaşında) zorunludur.

Kanada'da anaokulu

Quebec ve Ontario dışındaki okullar genelde bir yıllık anaokulu sağlar. Bazı özel okullar 4 yaşındaki çocuklar için junior anaokulu eğitimi verirler. Anaokulundan sonra çocuklar 1. sınıfa başlar. Nova Scotia eyaleti, anaokullarını Birinci Basamak Sınıfı olarak belirtmektedir.

Ontario eyaletleri ve Quebec iki yıllık anaokulu sağlarlar. Quebec eyaletinde, anaokulu, prématernelle (zorunlu değildir), 4 yaşındaki çocukların katıldığı ve kreş olarak adlandırılan okul,  maternelle (5 yaşında zorunlu değil) olarak adlandırılır ve bu sınıf ilköğretim okuluyla birleştirilir. Ontario eyaletindeki Fransız okul sisteminde, anaokulları ve kreşleri maternelle, kıdemli anaokulu, anaokulu kelimesinin bir başka ismi olan jardin d'enfant olarak adlandırılır.

Şili'de anaokulu

Şili'de anaokulu ve sınıflarından görünüm

Şili'de, anaokuluna eşdeğer terim "Educación parvularia", bazen "Educación Preescolar" olarak da adlandırılır. Şili de bu okullar eğitim sisteminin ilk seviyesidir. Doğumundan, Educación Básica'ya (İlköğretim) girene kadar zorunlu olarak erkek ve kız çocuklarının ihtiyaçlarını bütünüyle karşılayan kurumlardır. Genel olarak, bu okullar, JUNJI (Anaokulu Okulları Ulusal Konseyi) ve diğer özel kuruluşlar, şağıdaki seviye gruplarına ya da alt kategorilere sahiptir:

Low nursery (düşük seviye): 85 günlükten 1 yaşına kadar olan bebeklere hitap etmektedir.

High nursery (yüksek seviye): 1 ila 2 yaş arasındaki çocuklara hitap etmektedir.

Low Middle Level (düşük-orta seviye): 2 ila 3 yaş arasındaki çocuklara hitap etmektedir.

High Middle Level (Yüksek-Orta Düzey): 3 ila 4 yaş arasındaki çocuklara hitap etmektedir.

First level of transition (ilk geçiş seviyesi): Genellikle "Pre-kinder" olarak adlandırılır, 4-5 yaş arasındaki çocuklara hitap etmektedir.

Second level of transition (İkinci geçiş seviyesi): Genellikle "Kinder" olarak adlandırılır ve 5 ila 6 yaş arasındaki çocuklara hitap eder. Bu eğitim türünün son safhasıdır, bu eğitimi bitiren çocuklar, "Primero Básico" ya (İlköğretim birinci sınıf) başlar.

Çin'de anaokulu

Çin'de anaokulu

Çin'de, anaokulu ile eşdeğer terim 幼儿园 (yòu ér yuán) 'dır. Çocuklar, 3 yaşından 6 yaşına kadar anaokuluna giderler. Çin'deki anaokulları genellikle aşağıdaki sınıflara sahiptir:

Anaokulu / Oyun Grubu (小班 / xiăo bān): 3-4 yaşındaki çocuklar içindir.

Alt seviye Anaokul  LKG (中班 / zhong bān): 4-5 yaşındaki çocuklar içindir.

Üst seviye Anaokulu / UKG (大班 / dà bān): 5-6 yaş arası çocuklar içindir.

Okul öncesi eğitim kurumu (学前班/xué qián bān): 5-6 yaş arası çocuklar içindir. Bazı anaokulları okul öncesi eğitim olarak sayılmayabilir  (学前班/xué qián bān).

Kamuya açık çocuk yuvaları, yalnızca 3 yaşından büyük çocukları kabul ederken, özel çocuk yuvalarında böyle sınırlandırmalar yoktur.

Danimarka'da anaokulu

Anaokulu, çocuğa  üç yaşından okula başlamasına kadar sunulan  bir gündüz bakım hizmetidir. Anaokulu sınıfları (derece 0) isteğe bağlıdır ve bir çocuk 1. sınıfa girmeden önce ilkokul tarafından sunulmaktadır.

Danimarka'da kurulan gündüz bakım kurumlarının üçte ikisi belediye gündüz bakım merkezidir, diğer kısmı ise özel mülkiyete aittir ve ebeveynler veya işletmeler tarafından  işletilmektedir. Hem mali hem de hukuksal bakımdan, belediye ve özel kurumlar aynı ilkelere göre çalışırlar.

Danimarka, çocukların günlerinin çoğunu dışarıda doğal bir çevrede geçirdiği ormanlık anaokulları ile öne çıkmaktadır.

Mısır'da anaokulu

Mısır'da çocuklar dört ile altı yaşları arasında anaokullarına iki yıl (KG1 ve KG2) gidebilirler.

Fransa'da anaokulu

Fransa'da anaokulu

Fransa'da, okul öncesi eğitim kurumları école maternelle (Fransızca "anaokul) olarak bilinir. Ücretsiz maternelle okulları, ülke genelinde mevcuttur ve 3-6 yaş arasındaki çocukları ağırlamaktadır (ancak pek çok yerde üç yaşın altındaki çocuklara yer verilmeyebilir). Yaş sınıfları; Harika çağlar (GS: 5 yaş), moyenne (MS: 4 yaş), küçük bölüm (PS: 3 yaş) ve toute minik bölüm (TPS: 2 yaş ve üstü). Bu kurum zorunlu değildir, ancak neredeyse 3-5 yaşlarındaki  tüm çocuklar katılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenir.

Almanya'da anaokulu

Almanya'da anaokulu

Almanya'da bir Anaokulu (tekil: der Kindergarten, çoğul Kindergärten), okul öncesi çağındaki çocukların bakımı için genellikle en az üç yaşında başlanılan bir kurumdur. Buna karşılık, Kinderkrippe veya Krippe, Anaokuluna girmeden önce (9 hafta ila üç yıl arasında) çocukların bakımı için kreş anlamına gelir. Kindertagesstätte( genellikle Kita olarak kısaltılır) okul öncesi dönemdeki çocukların gündüz bakımı için kullanılan bir terimdir.

Hizmet gönüllüdür ve genellikle ücretsizdir. Bir yaşından büyük Okul çağındaki çocukların mahalli ve uygun fiyatlı günlük bakım hizmeti alma hakları vardır. Federal sistemde Kindergärten, çoğunlukla belediyelere büyük bir zorunluluk devreden devletin sorumluluğundadır. §4 SGB VIII tarafından öngörülen yerine getirme ilkesine bağlı olarak, belediyeler, kiliseler ve refah toplumlarından ebeveyn girişimleri ve kâr temelli şirketlere kadar çok sayıda işletmeci bulunmaktadır. Birçok anaokulu, Montessori, Reggio Emilia, "Berliner Bildungsprogramm" ya da Waldorf gibi belli bir eğitsel yaklaşımı izlemektedir. Orman anaokulları iyi kurulmuş durumdadır. Çoğu anaokulu masrafı, topluluk meclisi tarafından ödenir ve ücretler anne ve babanın gelirine bağlıdır.

Küçük kasabalarda bile hem Roma Katolik hem de Luteryan anaokulları mevcuttur. Durum, Ağustos 2013'te yürürlüğe giren yeni bir yasa ile iyileşmesine rağmen, kreşlerdeki ve anaokullarındaki yerleri genellikle güvence altına almak zordur. Bu yüzden buraların önceden 'ayrılmış' olması gerekir. Ancak, çocuk bakımı yuvalarının bulunabilirliği bölgelere göre büyük farklılık göstermektedir. Doğu bölgelerinde ve kuzeydeki büyük şehirlerde (Berlin veya Hamburg gibi) ve Güney Almanya'nın bazı bölgelerindeki fakir yerleri genellikle bu konuda daha iyidir.

Kita ya da anaokulundaki tüm çalışanlar üç yıllık eğitime sahip olmalı ya da deneme eğitimi sırasında özel gözetim altında olmalıdır.

Kindergärten 07:00 - 17:00 saatleri arasında açık olabilir ve ayrıca sekiz haftalık-üç yaş arasındaki çocuklar bu kreşlere (Kinderkrippe) gidebilir. Muhtemelen yaşları 6-10 arası olan daha büyük çocuklar, öğleden sonra Hort (genellikle bir ilkokul ile ilişkilendirilir) denilen kuruluşlarda, dersleri bittikten sonra orada vakit geçirirler. Bakıcıların yanı sıra, günlük bakım hemşireleri (Tagesmütter veya Tagespflegepersonen) bireysel evlerde okul öncesi kurumdan bağımsız olarak çalışırlar ve tipik olarak üç yaşına kadar yalnızca üç ile beş çocuğu beklemektedir. Bu bakıcılar, yerel makamlar tarafından desteklenmekte ve denetlenmektedir.

Vorschule ("okul öncesi") terimi hem Kindergärten'daki eğitim çalışmaları hem de genellikle bir ilkokula bağlı zorunlu sınıflar için kullanılır. Her iki sistem de, Alman eyaletinde farklı şekilde ele alınmaktadır. Schulkindergarten bir tür Vorschule'dir.

Hong Kong'da anaokulunda öğrenciler tahtada.JPG
Hong Kong'da anaokulu

Hong Kong'da anaokulu

Hong Kong'daki okul öncesi eğitim hizmetleri, anaokulları ve çocuk bakım merkezleri tarafından küçük çocuklara eğitim ve bakım sağlanması anlamına gelir. Anaokulları, Eğitim Bürosu'na kayıtlı olup, üç ile altı yaş arasındaki çocuklar için hizmet sunmaktadır. Çocuk bakım merkezleri ise Sosyal Yardımlaşma Daire Başkanlığı'na kayıtlı olup,  iki ile üç yaş arasındaki çocuklar için kreşleri ve doğumdan kreşe gitme vaktine kadar olan bakım evlerini içermektedir.

Günümüzde anaokullarının çoğunda, üst seviye anaokulu ve alt seviye anaokulu sınıfları için yarım gün faaliyet gösterilmektedir. Bazı anaokullarında ise tam günlük sınıflar vardır. Tam gün hizmet veren çoğu çocuk bakım merkezleri; hem tam günlük, hem de yarım günlük hizmet sağlamaktadır.

Hong Kong'daki okul öncesi eğitimin amacı, çocuğun gelişiminde fiziksel, entelektüel, dil, sosyal, duygusal ve estetik gibi dengeli bir gelişim sağlayarak dinlendirici ve eğlenceli bir öğrenme ortamı sağlamaktır.

Anaokullarında kişisel gelişim kültürünün oluşturulmasına yardımcı olmak ve okul öncesi eğitimin niteliğini ve standardını değerlendirmede halka referans sağlamak amacıyla Hong Kong'daki okul öncesi kurumlar için Eğitim Bürosu Performans Göstergeleri geliştirilmiştir. 2000/01 okul yılından başlayarak, Kalite Erken Çocukluk Eğitiminin geliştirilmesine teşvik etmek için Kalite Güvence Denetimi oluşturuldu.

Macaristan'da anaokulu

Macaristan'da anaokullarına "óvoda" (bakım yeri) adı verilir. Çocuklar 3-6 / 7 yaşları arasında anaokuluna giderler (7 yaşına geldikleri yıl ilkokula başlarlar). Anaokuluna devam etmek 3 yaşından itibaren zorunludur, ancak gelişimsel nedenlerden dolayı istisnalar olabilir. Anaokullarında yabancı dil ve müzik gibi konularda programlar bulunsa da, çocuklar zamanlarının çoğunu oyun oynamaya harcarlar. Bu yıllarda çocuklar ilkokul için hazırlanırlar.

Anaokullarının çoğu devlete bağlıdır. Anaokulu öğretmenlerinin bu bölüm ile ilgili diplomasının olması gerekir.

Hindistan'da anaokulu

Hindistan'da anaokulu

Hindistan'da, okul öncesi eğitim veren okullar ve bölümler için, eğitime ilişkin yalnızca gayri resmi yönetmelikler vardır. Yönetmelikte, verilen akademik yılda, 30 Mayıs'ta üç yaşına giren çocukların anaokuluna girmeye hak kazanabileceği belirtilmektedir. Genel olarak, çocuklar zamanlarının 3-4 yılını ilkokuldan önce gidilen anaokullarında harcarlar. Daha sonra da HRD bakanlığının ölçülerine girenler İlköğretim 1. sınıfa katılmaya hak kazanırlar. İlköğretim, Hindistan'da zorunludur ve ülkenin büyük kısmında hükumet tarafından yönetilir. Okulda gün ortasında yemekler verilir. Okul öncesi eğitim zorunlu değildir, yine de isteğe göre gidilebilir. Tüm devlet okulları ve buna bağlı özel okullar, 30 Mayıs itibariyle 5 yaşındaki çocukların bir ilköğretim okulunun 1. sınıfına kaydolmasına izin verir.

İtalya'da anaokulu

İtalya'da okul öncesi eğitim iki farklı dereceden oluşur:

36 aylık- 3 yaş arası çocuklar için asili-nido adı verilen anaokulları;

3-5 yaş arası çocukların gittiği, önceden "materna" adı verilen ve günümüzde "scuola dell'infanzia" adı verilen anaokulları.

İtalya'da anaokulu

İtalyanca bir kelime olan asili-nido (anaokulu), 1971 tarihli devlet yasalarında resmen kurulmuştur. Bu kurum, özel ya da kamu kurumları tarafından yönetilebilir. Başlangıçta evleri dışında çalışmak isteyen annelere yardım için  kurulmuştur. Bu nedenle anaokulları bir sosyal hizmet olarak görülüyordu. Günümüzde, çoğunlukla genel eğitim ve sosyal etkileşim amacıyla hizmet ediyorlar. İtalya'da, çocuk bakımı için pedagojik bir yaklaşım geliştirme konusunda birçok çaba gösterildi: Ünlü Reggio Emilia yaklaşımı, Emilia-Romagna'daki Reggio Emilia kentinin adını taşıyor.

Asili-nido normalde bahçelerle çevrili küçük, tek katlı binalarla doludur; Genellikle 60 veya 70'den fazla çocuk için uygun bir tesistir. Asili-nido'nun en önemli yeri, oyun odası ve tuvaleti olan sınıflardır; Oyun odası her zaman dış oyun bahçesine kapılardan ve bahçeye bakan pencerelerden oluşur.

Ana okulları (scuola materna), 1968'de 444. Devlet Yasası'ndan sonra kurulmuştur. Anne okulları resmi İtalyan eğitim sisteminin tam bir parçasıdır, ancak katılım zorunlu değildir. Anne okulları, asili-nido (anaokulları) gibi, gerek kamu kurumları gerekse özel kurumlar tarafından kurulabilir.

Japonya'da anaokulu

Japonya'da anaokulu

Erken çocukluk eğitimi evde başlar ve çocukların annelerine ve babalarına çocuklarını eğitmek için çok sayıda kitap ve televizyon programı verilir. Sözlü ve sayı becerileri de popüler temalar olmasına rağmen, ev eğitiminin çoğu; görgü öğretimine, sosyal davranışlara ve planlanmış oyunlara ayrılmıştır. Ebeveynler, çocuklarının erken eğitim almasını ve sık sık onları anaokuluna kaydetmeyi isterler.

Anaokullarında (幼稚園 yōchien), ağırlıklı olarak,  mezun olmuş genç kızlar eğitim verir, ve bu kişiler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenir, ancak bu resmi olarak eğitim sisteminin bir parçası değildir. Kayıt yaptıran tüm çocukların % 77'si için, özel çocuk yuvalarının % 58'i özel hesap yapar. Anaokullarına ek olarak, devletin  gelişmiş, gözetimli gündüz bakım merkezleri  vardır (Çalışma bakanlığı tarafından denetlenen). Anaokulları eğitim amaçlarına uyarken, okul öncesi ise ağırlıklı olarak çocuklar ve bebekler için bakım sağlamakla ilgilidir. Tıpkı kamu ve özel anaokulları olduğu gibi hem kamu hem de özel okul öncesi eğitim kurumları da vardır.  Birinci sınıfa geçmeden önce, bu iki tür kuruma, okul öncesi yaş çocuklarının yüzde 90'ından fazlası kaydolur. Eğitim Bakanlığı'nın 1990 Okul Öncesi Eğitim Kursu, her iki kurum için de geçerlidir; insan ilişkileri, sağlık, çevre, dil ve ifade alanı gibi alanları kapsamaktadır. Mart 2008'den itibaren, anaokulları ve okul öncesi kurumları için müfredat yönergelerinin yeni revizyonu yürürlüğe girmiştir.

Güney Kore'de anaokulu

Güney Kore'de anaokulu

Güney Kore'de, çocuklar genellikle Batı yaş sisteminde, üç-dört yaş üstü ve yedi yaşları arasında anaokuluna (Korece: Yukichi kazandı) giderler. (Kore yaşları Batı yaşlarından farklı olarak hesaplanır: doğduklarında çocuklar bir yaşında kabul edilir. Ayrıca, her 1 Ocak'ta herkesin yaşı, doğum günlerinden bağımsız olarak bir yıl artar. Kore, anaokulu çağındaki çocukların yaşlarını beş, altı ve yedi yaşları olarak belirlemiştir.) Okul mart ayında başlar. Bunu ilkokul takip eder. Normal olarak anaokulları üç kademeli olarak derecelendirilir.

Kore anaokulları özel okullardır ve aylık maliyetleri değişir. Koreli ebeveynler sıklıkla çocuklarını İngilizce anaokullarına göndererek onlara İngilizce dili başlangıcı ​​sağlarlar. Bu gibi uzmanlaşmış anaokulları çoğunlukla Kore dili olup  bazen İngilizce derslerle eğitim verebilir. Hemen hemen tüm orta sınıf ebeveynler çocuklarını anaokuluna gönderirler.

Güney Kore'deki anaokulu programları, eğlenceli etkinliklerin yanı sıra daha çok akademik dersler içerir. Kore anaokulu öğrencileri, okumayı, yazmayı (çoğunlukla İngilizce ve Korece olarak) öğrenir ve basit aritmetikleri yapar. Sınıflar geleneksel bir sınıf ortamında yürütülür; çocuklar öğretmen üzerinde yoğunlaşır ve ders veya etkinlikler yapılır. Öğretmenin amacı, her bir çocuğun bilgi ve becerisindeki zayıf noktaları aşmaktır.

Kore'deki eğitim sistemi çok rekabetçi olduğu için anaokulları gün geçtikçe daha çok akademik hale gelmeye başlamıştır. Çocuklar çok genç yaşta okumaya ve yazmaya itilir. Ayrıca, düzenli olarak ödev almaya alışkındırlar. Bu küçük çocuklar, sanat, piyano veya keman, taekwondo, bale, futbol veya matematik dersleri alarak, öğleden sonra derslere katılabilirler.

Kosova'da anaokulu

Kosova'da, anaokulu Çerdhe ya da Kopşti i fëmijëve olarak bilinir ve Gündüz Bakım Merkezleri olarak eğitim verirler. 3 yaşın altındaki çocuklar için kamuya ait olan ve özel olan anaokulları vardır. 3-6 yaş arasındaki çocuklar Institucione parashkollore'ye giderler, çünkü burada çocuklar temel eğitim sürecine başlarlar. Bu kurumlar İlköğretim Okulu için hazırlık kurumları olarak hizmet ederler. 6 yaşından sonra ilkokul başlar. Bununla birlikte, ne Günlük Bakım Merkezleri ne de Hazırlık Kurumları zorunlu değildir.

Kuveyt'te anaokulu

Kuveyt'te anaokulu

Kuveyt'te, Kuveytli çocuklar dört ile altı yaş arasında ücretsiz olarak anaokullarına giderler ve bu iki yıl (KG1 ve KG2) sürer.

Lüksemburg'da anaokulu

Lüksemburg'da  Anaokulu, Spillschoul (tam anlamıyla "Playschool", çoğulu Spillschoulen) olarak adlandırılır. Grondschoul'a (ilkokul) geçene kadar, 4 (veya 5) ila 6 yaşları arasındaki çocukların  katıldığı bir halk eğitim merkezidir.

Makedonya'da anaokulu

Anaokulunun Makedonya'da eşdeğeri detska gradinka (детска градинка), bazen zabavishte (забавиште) olarak adlandırılır ve buraya giden çocuklar 4 yaşından küçük olurlar. Detska gradinka eyaletin zorunlu eğitiminin bir parçası değildir, çünkü ülkedeki eğitim süreci birinci sınıfta 5 ya da 6 yaşlarında başlar.

Malezya'da anaokulu

Malezya'da anaokulu

Malezya'da, anaokulu tadika olarak bilinir. Çoğu anaokulları 5-6 yaşlarındaki çocuklara eğitim verir (bazı okullar da 4 yaşından küçükler içindir). Üç (veya dört) yaşına kadar olan çocuklar için, okul öncesi oyun grupları vardır. Bir çocuğun bir anaokuluna gitmesi gerektiği konusunda sabit bir kural yoktur, ancak çoğunlukla çocuk 5 yaşına girdiği zaman kurallar olacaktır. Çocuk genellikle 7 yaşında ilkokula devam etmeden önce iki yıl kadar kreşe gider.

Meksika'da anaokulu

Meksika'da, anaokuluna kínder denir; önceki yıllarda bazen preprimaria olarak da anılırdı. (primaria, 1. ile 6. sınıflar için verilen addır, bu kelime de "ilkokuldan önce" anlamına gelir). Meksika'daki anaokulu sistemi, buna  büyük katkı sağlayan ve ülkenin takdirini kazanan profesör Rosaura Zapata tarafından geliştirildi. İlköğretim öncesi zorunlu olan üç yıllık okul öncesi eğitimden oluşur. Okul öncesi eğitim isteğe bağlıdır ve özel okullarda veya devlet okullarında verilebilir.

Özel okullarda, kreşler genellikle üç sınıftan oluşur ve bazen dördüncü sınıf da eklenebilir. Dördüncüsü maternal olarak adlandırılır. Zorunlu değildir.  Birinci sınıf bir oyun grubu iken diğer ikisinde sınıf eğitimi verilir.

2002'de Birlik Kongresi, 3-6 yaş arasında zorunlu olarak okul öncesi eğitim yapan okul öncesi eğitim yasasını onayladı ve federal ve eyalet eğitim bakanlıklarının himayesine yerleştirdi.

Moğolistan'da anaokulu

Moğolistan'da anaokulu

Moğolistan'da, anaokulu "цэцэрлэг" veya tsetserleg olarak bilinir. Eylül 2013 itibarıyla ülkede yaklaşık 152 anaokul kayıtlıdır. Bu 152 anaokulundan 142'si devlete aittir. Çocuklar 2 yaşında kreşe başlarlar ve 5 yaşında bu okul biter. Moğolistan'daki anaokulundan önce yapılan eğitim sistemine "ясль" denir ve 0 ile 2 yaş arasındaki çocuklara hitap eder.

Fas'ta anaokulu

Fas'ta okul öncesi eğitim, école maternelle, kuttab veya ar-rawd olarak bilinir. Devlet tarafından işletilen, ücretsiz anaokulları krallık boyunca mevcuttur ve 2 ila 5 yaş arasındaki çocukları ağırlamaktadır (ancak pek çok yerde 3 yaşın altındaki çocuklara eğitim verilmez). Zorunlu değildir, ancak 3-5 yaşlarındaki çocukların neredeyse % 80'i katılmaktadır. Fas eğitim bölümü tarafından düzenlenir.

Nepal'de anaokulu

Nepal'de, anaokulları, dersleri İngilizce olarak işleyen özel kurumlardır. Nepal'deki anaokulu eğitimi en çok Hong Kong ve Hindistan'a benzemektedir. Çocuklar 2 yaşında çocuk yuvasına girmeye başlarlar ve en az 5 yaşına gelene kadar devam ederler. 

Nepal'deki anaokulları aşağıdaki derecelere sahiptir:

Anaokulu / oyun grubu: 2-3 yaş arası çocuklar içindir.

Alt Anaokulu: 3-4 yaşları arası çocuklar içindir.

Üst Anaokul Sınıfı: 4-5 yaşları arası içindir.

Hollanda'da anaokulu

Hollanda'da anaokulu

Hollanda'da anaokulu ile eşdeğer terim "kleuterschool" idi. 19. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın ortalarına kadar Friedrich Fröbel'den sonra "Fröbelschool" terimi yaygınlaşmaya başladı. Bununla birlikte, bu terim Fröbelen'in günlük dilde biraz aşağılayıcı bir anlam içerdiği için bu kelimenin kullanımı gitgide azaldı. 1985 yılına kadar, zorunlu olmayan ayrı bir eğitim biçimi (4-6 yaş arası çocuklar için) olarak kullanılırdı, ardından da (6-12 yaş arası çocuklar) ilkokula (lagere okulu) devam ederlerdi. 1985'ten sonra, her iki okul sistemi de basisonderwijs (ilköğretim için Hollandaca) adı verilen bir gruba entegre edildi. Ülke, 4 yaşın altındaki çocuklar için, mecburi ve çok popüler olan özel, sübvansiyonlu anaokulu (kinderdagverblijf) sunuyor.

Norveç'te anaokulu

Norveç'te barnehage (çocuk bahçesi), anaokuluna eşdeğer bir kelimedir. 10 ay ila 6 yaş arasındaki çocukların gittiği anaokulu için kullanılan terimdir. İlk barnehager, 19. yüzyılın sonlarında Norveç'te kuruldu. Her ne kadar 120 yıldır var olsa bile, eğitim sisteminin parçası sayılmazlar. Hem kamusal hem de de özel olarak işletilmektedirler. Personel ve asgari müdür, førskolelærer gibi (okul öncesi öğretmenleri)  eğitim ile is başına gelirler. Çocuklar zamanlarının çoğunu dışarıda geçirirler. Sertifikalı personeli olması zorunlu olmayan barnepark (çocuk parkı) adı verilen bir kurum da bulunmaktadır.

Peru'da anaokulu

Peru'da anaokulu

Peru'da, nido terimi, 3-6 yaş grubundaki çocukların gittiği okul anlamına gelir. Bu okulun ardından altı yıl süren ilkokul dersleri gelir. Bazı aileler çocuklarını ilköğretime 6 yaşında gönderirler. 1902'de öğretmen Elvira Garcia ve Garcia'nın kurucu ortağı olan yukarıda bahsedilen kurumun kurucusu, 2-8 yaş arasındaki çocuklar için ilk anaokulunu, bayanlar için Lyceum'a eklenen fannıng'i düzenlemiştir. Onun çalışmaları ve çocuklarla ilgili endişesi, Fröbel ve Montessori'den yöntemlerin kullanımı ve ebeveynlerin bu eğitim görevine katılımının yanı sıra, konferanslar ve sayısız belge, çocukların erken korunmasının önemi ve adalet ve anlayışa dayalı bir kişilik oluşumuna cevap vermenin önemini vurgulamıştır. 

Filipinler'de anaokulu

Filipinler'de eğitim ilköğretim düzeyinde resmen başlar. Anaokulu ile çocuklar erken çocukluk eğitimine yerleştirilirler. Anaokuluna gitmek ebeveynlerin isteğine bağlıdır. Filipinler'de erken çocukluk eğitimi şu şekilde sınıflandırılır:

Barangay gündüz bakım hizmeti gibi merkezi temelli programlar, kamu ve özel okul öncesi okullar, anaokulu veya okul tabanlı programlar, sivil toplum örgütleri veya halk örgütleri tarafından başlatılan topluluk veya kilise temelli erken çocukluk eğitim programları, işyerinde çocuk bakım ve evde bakım hizmetleri gibi merkez odaklı programlar ve Eğitim programları, çocuk bakımı merkezleri, sağlık merkezleri ve istasyonlar.

Filipinler'de anaokulu

Mahalle merkezli oyun grupları, aile gündüz bakım programları, ebeveyn eğitimi ve ev ziyaret programları gibi ev tabanlı programlar.

Erken çocukluk eğitimi 2000 yılı Erken Çocukluk Bakım ve Gelişim Yasası'nın (8980 sayılı Cumhuriyet Yasası) oluşturulması ile güçlenmiştir. 2011 yılında Eğitim Bakanlığı, Anaokulu Eğitim Yasası'nın kopyalarını, 10157 sayılı Cumhuriyet Yasası ile yaymaya başladı ve tüm ulusta zorunlu hale getirdi. Bu yasa hükümleri gereğince, beş yaşından küçük her çocuğun ülkedeki herhangi bir anaokuluna kaydolmaları gereklidir. Bu, Temel Eğitim Müfredatında K-12 sisteminin uygulanmasıyla birlikte gerçekleşir.

Romanya'da anaokulu

Romanya'da, "küçük bahçe" anlamına gelen grădiniţă, okulöncesi (altı yaş altı veya -7) çocuklar için tercih edilen eğitim şeklidir. Çocuklar, "küçük grup" (grupa mică, 3-4 yaş), "orta grup" (grupa mijlocie,5 yaşa kadar) ve "büyük grup" (grupa mare, en fazla 6 veya 7 yaş) olarak bölünürler. Son birkaç yılda, özel anaokulları, devlet okul öncesi eğitim sistemini kullanarak daha popüler hale geldi.

Rusya'da anaokulu

Rusya Federasyonu'nda, Детский сад (anaokulu anlamına gelir) genellikle 3 ila 6 yaş arasındaki çocuklar için okul öncesi eğitim kurumudur.

Güney Afrika'da anaokulu

Güney Afrika Anaokulları, üç ila altı yaşları arasındaki çocuklar için üç yıla kadar okul öncesi eğitim programları sunmaktadır. Kreş, anaokulu 1 (K1) ve anaokulu 2 (K2) olarak bilinen program, ilkokul eğitiminde ilk yılları için çocukları hazırlar. Bazı anaokulları, N1 ve N2 olarak ikiye bölerler.

İspanya'da anaokulu

İspanya'da anaokulu

İspanya'da, anaokulu infantil, ciclo infantil veya guardería olarak adlandırılır ve 3-6 yaş arasındaki çocuklara hizmet vermek içindir. Bazı insanlar tarafından genellikle parvulitos olarak bilinir.

1º ciclo de Educación Infantil (0 ila 3 yaş arası) 2º ciclo de Educación Infantil (3 ila 6 yaş arası)

Sudan'da anaokulu

Sudan anaokulu özel ve genel olarak ikiye ayrılır. Sudan'da anaokulu zorunludur. Anaokulu dönemi 3-6 yıl sürer. Müfredat Arapça, İngilizce, din, matematik ve daha bir çok konuyu kapsar.

İsveç'te anaokulu

İsveç'te, anaokulu faaliyetleri 19. yüzyılda kurulmuştur ve 1970'lerden sonra yaygınlaşmaya başlamıştır. İlk İsveç anaokulu öğretmenleri, 1882'de kurulan Pestalozzi-Fröbel Haus'daki Henriette Schrader-Breymann tarafından eğitildi.

Tayvan'da anaokulu

Tayvan'da anaokulu

Tayvan'da çok sayıda kamuya açık çocuk yuvası ve anaokulu mevcuttur. Özel anaokulları ve özel çocuk yuvaları da oldukça popülerdir. Birçok özel anaokulu, kamu okul öncesi okullarıyla rekabet etmektedir. Bu yüzden çeşitli konularda hızlandırılmış dersler sunarlar. Bu tür anaokullarında müfredat genelde bilim, sanat, beden eğitimi ve hatta matematik dersleri gibi konuları kapsar. Bu okulların çoğunluğu franchise düzenlemeleri altında faaliyet gösteren büyük okul zincirinin bir parçasıdır. Yıllık ücret karşılığında, zincir işletmeler her bir okul için reklam, müfredat, kitap, materyal, eğitim ve hatta personel sağlayabilir.

1999'dan beri Tayvan'da özel mülkiyet altındaki ve işletilen İngilizce öğrenim için olan okul öncesi eğitim okullarının sayısı büyük bir artış gösterdi. Bu anaokulları genelde okul öncesi eğitim müfredatını  "yalnızca İngilizce" ortamda öğretmek için yerli İngilizce konuşan öğretmenlere eğitim verdirdi. Bu tür okulların yasallığı, pek çok durumda sorgulanmıştır, ancak yine de gelişmeye devam etmiştir. Tayvan toplumunun bazı üyelerinin, yerel çocukların genç yaşta İngilizce öğrenme programlarına yerleştirilip yerleştirilmeyeceği konusunda kaygıları vardı ve  onlar öğrencilerin anadillerindeki yeteneklerinin olumsuz yönde etkileyebileceğinden korkuyorlardı. Tartışma hala devam etmektedir, ancak hala İngiliz İmpuls Okul Öncesi Eğitim Piyasası büyümeye devam ediyor.

Ukrayna'da anaokulu

Ağustos 2010 yılında bir ile altı yaşındaki çocukların % 56'sı okul öncesi eğitime katılma fırsatı buldular. Ukrayna'nın Eğitim ve Bilim Bakanlığı 2010 yılının Ağustos ayında bunu rapor etmiştir.  Birçok anaokul ve çocuk yuvası, daha önce ekonomik ve demografik sebeplerden dolayı kapatıldı. 

İngiltere'de anaokulu

İngilterenin anaokulları ve kreşleri

"Kindergarten" terimi, modern okul öncesi eğitimi tanımlamak için İngiltere'de asla kullanılmaz; Okul öncesi kurumlar genelde kreş, "nursery  schools" veya oyun grupları olarak bilinir. Bununla birlikte, "anaokulu" sözcüğü, ormanlık anaokulları gibi daha uzman kuruluşlar için kullanılır ve bazen emekli ebeveynler için tam günlük çocuk bakımı sağlayan özel kreşlerin adlandırılmasında kullanılır. Tarihsel olarak bu kelime, Adelaide Manning gibi aktivistlerin Friedrich Fröbel'in çalışmalarını eğitimcilerin tanıttığı zamanda, yani 19. yüzyılda kullanıldı.

İngiltere'de, anne-baba, çocuklarının zorunlu eğitimi başlamadan önce üç ya da dört yaşındaki çocukları için kreş seçme hakkına sahiptir. Daha öncelerde, çocuk bakımı daha az yapılandırılmış olduğundan, bu kurum özel olarak mevcuttu.

Bazı kreşler devlet çocuk okuluna veya ilkokullara bağlıdır, ancak birçoğu özel sektör tarafından sağlanmaktadır. İskoç hükumeti, üç yaşından itibaren tüm çocuklar için maddi imkan sağladığı için, çocuklar zorunlu olarak anaokuluna başlayabiliyor. Haftada 5 seans ücretsizdir ya da haftada bir veya iki gün için ödeme yapılan gelir vergisi için fon sağlanır. Çalışan ebeveynler ayrıca haftanın bir veya iki günü için genellikle haftada 55 sterlin tutarındaki gelir vergisinden arındırılmış çocuk bakım hizmetlerini kendi işverenlerinden alabilirler.

İngiltere'de anaokulu

İskoçya Hükumeti, Erken Yıllar Çerçevesinde kreş okullarına yönelik gereksinimlerini ve Mükemmellik için Müfredatı tanımlar. Her okul, bunları (yönetim yapısına bağlı olarak) az ya da çok bağımsızlık ile yorumluyor ancak faaliyet iznini almak için Bakım Komisyonunu tatmin etmek zorundadır. Müfredat programı amaçlarını geliştirmek için:

Kendine güvenen kişiler

Etkili ve katılımcı kişiler

Sorumlu vatandaşlar

Başarılı öğrenciler

Anaokulu, Vakıf Eğitim Aşaması'nın bir parçasını oluşturur. 1980'lerde, İngiltere ve Galler resmi olarak Kuzey İrlanda sistemini benimsemişler; bu sayede çocuklar, yerel eğitim otoritesinin politikasına bağlı olarak, beş yaşına girdikleri zaman okula başlıyorlar. İskoçya'da okullaşma, doğum günlerine bağlı olarak 4,5 ile 5,5 yıl arasında zorunludur (okul, önceki Şubat ayı sonuna kadar 4 yaşına girmiş olan çocuklar için Ağustos ayında başlar). Zorunlu eğitimin ilk yılı İngiltere'de Resepsiyon, Galler'de Dosbarth Derbyn ("alış sınıfı") ve İskoçya ve Kuzey İrlanda'da İlköğretim olarak bilinir.

Amerika'da anaokulu

Amerika'da anaokulu

ABD'de, anaokulu genellikle K-12 eğitim sisteminin bir parçasıdır. Anaokulu, önceden ilkokul programının ayrı bir parçası olarak görülürdü, şimdi ise genelde örgün eğitimin ilk yılı olarak kabul edilir ve okul sistemine tamamen entegre olmuştur. Çoğu devlet okulunda ve özel okulda, çocuklar 5-6 yaşlarında anaokuluna başlarlar ve bir yıl sürer. Bazı eyaletlerde çocuk yuvası zorunludur ve gerekli eğitim yaşı 5-8 yaşında başlar. Kırk üç eyalet, okul bölgelerinin bir anaokulu dönemi önermesini istiyor.

Waldorf ve Montessori okullarında, çocuklar 3-4 yaşları arasında çocuk yuvalarına başlayabilir ve birkaç yıl boyunca oyun ve faaliyet odaklı bir programda kalabilirler.

Bazı eyaletlerde gerekli olmasa da, anaokulu, bir çocuğun eğitiminin birinci sınıf başarısını etkileyen önemli bir parçasıdır. Öğrencilerin anaokulundan çıktığında, tüm harflerin adlarını, basit kelimeleri bilmeleri beklenir. Büyük ve küçük harfleri tanımlayabilmeli, harf seslerini tanıyabilmeli, cümleler yazabilmeli, 1'den 20'ye kadar sayıları bilmeli ve yazabilmeli, 20'ye kadar nesneleri sayabilmeli ve 1'den 10'a kadar sayıları toplayıp çıkarabilmelidir.

Anaokulu Resimleri