08 June 2023, Thursday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Amsterdam

İçindekiler
 1. Amsterdam isminin kökeni
 2. Amsterdam'ın tarihçesi
 3. Amsterdam coğrafyası
 4. Amsterdam'ın demografik bilgileri
 5. Amsterdam'da manzara ve mimari
 6. Amsterdam'da kanallar
 7. Amsterdam ekonomisi
 8. Amsterdam kültürü
 9. Amsterdam yönetimi
 10. Amsterdam'da ulaşım
 11. Amsterdam'da eğitim
 12. Amsterdam'ın ünlüleri
 13. Amsterdam medyası
 14. Amsterdam'da emlak piyasası
 15. Amsterdam Resimleri
Amsterdam resimleri 5

Amsterdam, Hollanda Krallığının başkenti ve en kalabalık belediyesidir. Hükümet merkezi Lahey'de olmasına rağmen, Hollanda Anayasası tarafından Amsterdam başkent olarak ilan edilmiştir. Amsterdam, şehir içinde 847.176, kentsel alanda 1.343.647, metropol bölgesinde 2.431.000 kişilik bir nüfusa sahiptir. Kent ülkenin batısında,Kuzey Hollanda eyaletinde yer almaktadır. Metropol bölge, yaklaşık 7 milyonluk bir nüfusa sahip olan Avrupa'nın en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Randstand'ın kuzey kesiminin çoğunu oluşturmaktadır.

Amsterdam'ın adı Amstelredamme'den gelir, kentin kökeni Amstel nehri barajı olarak gösteriliyor. 12. yüzyılda Amstel ırmağının kıyısında bir balıkçı köyü olarak kurulan Amsterdam, ticaretteki yenilikçi gelişmelerin sonucu olan Hollanda Altın Çağ (17.yüzyıl) sırasında dünyanın en önemli limanlarından biri haline geldi. Bu süre boyunca şehir, finans ve elmas için öncü merkez oldu. 19. ve 20. yüzyıllarda yeni mahalle ve banliyöler inşa edilerek şehir genişletildi. Amsterdam'ın 17. yüzyıl kanalları ve Amsterdam'ın 19.-20. Yüzyıl Savunma Hattı UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır.

Amsterdam Rembrandt

Hollanda ticari sermayesi ve Avrupa'daki en iyi finansal merkezlerden biri olan Amsterdam, Küreselleşme ve Dünya Kentleri (GaWC) çalışma grubu tarafından alfa bir dünya kenti olarak kabul edilmektedir. Kent ayrıca Hollanda'nın kültürel başkentidir. Birçok büyük Hollanda kurumunun merkezi karargahları var ve Philips ve ING de dahil olmak üzere dünyanın en büyük 500 şirketinden yedisi kentte bulunuyor. 2012 yılında, Amsterdam, Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından yaşanacak en iyi ikinci şehir ve dünya çapında Mercer tarafından çevre ve altyapı için yaşam kalitesi konusundaki 12. sırada yer aldı. 2009 yılı İnovasyon Kentleri Endeksi'nde şehir yenilikte 2thinknow tarafından 3. seçildi.

Ünlü Amsterdam sakinleri arasında günlük tutan Anne Frank, Rembrandt van Rijn ve Vincent van Gogh adlı sanatçılar ve filozof Baruch Spinoza yer alıyor.

Dünyanın en eski borsası olan Amsterdam Menkul Kıymetler Borsası, şehir merkezinde bulunmaktadır. Tarihi kanalları, Rijks Müzesi, Van Gogh Müzesi, Stedelijk Müzesi, Amsterdam Hermitage, Anne Frank Evi, Amsterdam Müzesi, kırmızı ışık bölgesi ve birçok esrar kahvesi de dahil olmak üzere Amsterdam'ın başlıca turistik mekanlarına yıllık 5 milyondan fazla uluslararası ziyaretçi çekiyor.

Amsterdam isminin kökeni

1170 ve 1173 yıllarında meydana gelen sel felaketinden sonra, Amstel nehrinin yakınında yer alan halk, nehrin üzerine bir köprü inşa ettiler ve baraj yaparak köye "Aemstelredamme" adını verdiler. Bu ismin en eski kaydedilmiş kullanımı, 27 Ekim 1275'de, Count V. Floris tarafından köy sakinlerinin köprü geçiş ücreti ödemesinden muaf tutulduğunu gösteren bir belgedir. Aemstelredamme köy sakinlerinin Hollanda'dan County'e ücretsiz seyahat etmelerine, köprülere, barajlara ve kanallara ücret ödememelerine izin verilmiştir. Belge de köy sakinlerini homines manentes apud (Amestelledamme yakınında oturanlar) olarak tanımlıyor. 1327 yılına gelindiğinde, şehrin ismi Aemsterdam'a dönüştürüldü.

Amsterdam'ın tarihçesi

Kuruluşu ve Ortaçağ Chrisde Bont

Kuruluşu ve Ortaçağ

Amsterdam, Nijmegen, Rotterdam ve Utrecht gibi flemenk şehirlerinden çok daha gençtir. Ekim 2008'de, tarih coğrafyacısı Chris de Bont, Amsterdam çevresindeki arazinin 10. yüzyılın sonlarına doğru kazanıldığını ileri sürdü. Bu, o zamanlar bir yerleşimin bulunduğu anlamına gelmez, çünkü arazi ıslahı tarım için değilde turba yakıt için yapılmış olabilir.

Amsterdam'a 1300 ya da 1306 yılları arasında şehir hakları verildi. 14. yüzyıldan itibaren, Amsterdam, Hansa Birliği ile ticaretini geliştirdi. 1345 yılında, Kalverstraat'ta bulunduğu iddia edilen Eucharistic mucizesi, Protestan inancının kabulüne kadar kenti hac için önemli bir yer haline getirdi. The Miracle bağlılığı gizli kaldı ancak hayata tutundu. 19. yüzyılda, özellikle 1845 yılbaşı tarihinden sonra, dindarlık hayata döndü ve Hollandalı Katolikler için önemli bir ulusal referans noktası haline geldi. Stille Omgang - sessiz yürüyüş veya sivil kıyafetli tören alayı - 19. yüzyılın sonlarından beri Protestan Hollanda'da haccın ifadesi. Sessiz Yürüyüşün en parlak döneminde Amsterdam'a 90.000 kadar hacı geliyordu. 21. yüzyılda bu yaklaşık 5000'e düştü.

İspanya ile Çatışma

16. yüzyılda Hollandalılar, İspanya'nın kralı II. Philip ve yandaşlarına karşı isyan başlattılar. Ayaklanmanın başlıca nedenleri yeni vergilerin uygulanması ve yeni getirilen Engizisyon tarafından Protestanların dini zulme uğramasıydı. Bu isyan Hollanda'nın bağımsızlığına yol açacak olan Seksen Yıl Savaşlarının başlamasında öncü oldu. Hollandalı isyancıların lideri William Silent tarafından ısrarla vurgulanan dini tolerans sayesinde Hollandalı Cumhuriyeti farklı dini topluluklar için sığınılacak bir liman haline geldi. İber yarımadasından Yahudiler, Fransa'dan Huguenotlar, Flandre'den zengin tüccarlar ve matbaacılar ve fakir ülkelerin İspanyol kontrolündeki bölgelerinden gelen ekonomik ve dini mülteciler Amsterdam'da güvenli bir şekilde yaşadılar. Flemenk matbaacıların akını ve kentin entelektüel hoşgörüsü, Amsterdam'ı Avrupa özgür basını için bir merkez yaptı.

Hollanda Altın Çağ Merkezi

Hollanda Altın Çağ Merkezi

17. yüzyıl, dünyanın en zengin kentlerinden biri haline gelen Amsterdam'ın Altın Çağı olarak kabul edilir. Gemiler Amsterdam'dan Baltık Denizi'ne, Kuzey Amerika'ya ve Afrika'ya, günümüzde Endonezya, Hindistan, Sri Lanka ve Brezilya'ya kadar uzanarak dünya ticaret ağının temelini oluşturdu. 

Amsterdam'ın tüccarları hem Hollanda Doğu Hindistan Şirketi hem de Hollanda Batı Hindistan Şirketi'ndeki en büyük paya sahipti. Bu şirketler daha sonra Hollanda sömürgeleri haline gelen yurt dışı mülklerini satın aldı. Amsterdam, malların sevkıyatı için Avrupa'nın en önemli noktasıydı ve dünyanın önde gelen Finans merkeziydi. 1602'de, uluslararası ticarete sahip olan Hollandalı Doğu Hindistan Şirketi'nin Amsterdam ofisi, kendi paylarında işlem yaparak dünyanın ilk borsası oldu. Amsterdam Bankası, 1609'da faaliyete geçerek Hollanda ticari bankacılar için bir tam hizmet bankası veya bir rezerv banka rolü oynadı.

Düşüş ve modernleşme

Amsterdam'ın refahı 18. ve 19. yüzyılın başlarında geriledi. Hollanda Cumhuriyetinin İngiltere ve Fransa ile olan savaşları, Amsterdam'a zarar verdi. Hollanda, Fransa İmparatorluğunun absorbe edilmesi  ile  Napolyon Savaşları sırasında, Hollanda'nın önemi en düşük noktaya ulaştı. Bununla birlikte, 1815'de Hollanda'nın Birleşik Krallığın kurulması bir dönüm noktası oldu.

19. yüzyılın sonuna bazen Amsterdam'ın ikinci Altın Çağ adı verilir. Yeni müzeler, bir demir yolu istasyonu ve Concertgebouw inşa edildi. Aynı zamanda Sanayi Devrimi şehre ulaştı. Amsterdam-Ren Kanalı, Amsterdam'a Ren ile doğrudan bağlantı kurmak için kazılmıştır. Kuzey Denizi Kanalı, limana Kuzey Denizi ile daha kısa bir bağlantı sağlamak için kazılmıştır. Her iki proje de Avrupa ve dünyayla ticareti önemli ölçüde artırdı. Joseph Conrad, 1906'da yayımladığı "The Mirror of the Sea" eserinde Amsterdam'ın deniz kenarında bir açıklama yapmıştır.

20. yüzyıl

20nci yüzyıl ve nazi kampları

Birinci Dünya Savaşı'ndan kısa süre önce kent yeniden genişlemeye başladı ve yeni banliyöler inşa edildi. Hollanda bu savaşta tarafsız kalmasına rağmen, Amsterdam'da gıda sıkıntısı çekildi ve ısıtma yakıtı kıtlaştı. Bu sıkıntılar, birkaç insanın öldürüldüğü isyanlar yarattı. Bu ayaklanmalar Aardappeloproer (Patates isyanı) olarak bilinir. İnsanlar başta gıda olmak üzere yiyecek almak için erzak ve malzeme yağmalamaya başladılar.

1916'da ki bir selden sonra, Amsterdam'ın kuzeyinde kalan Durgerdam, Holysloot, Zunderdorp ve Schellingwoude belediyeleri yoksullaşmış ve kendi istekleri üzerine 1 Ocak 1921'de şehre katılmışlardır.

Savaşlar ortasında kent, özellikle Frederik Hendrikbuurt'daki Jordaan bölgesinin ve çevredeki semtlerin batısında genişlemeye devam etti.

Almanya, Hollanda'yı 10 Mayıs 1940'da işgal etti ve ülkenin denetimini ele geçirdi. Bazı Amsterdam vatandaşları Yahudileri korudular. Bunu yaparak kendilerini ve ailelerini hapse atılma veya toplama kamplarına gönderilme tehlikesinin içine sokuyorlardı.100.000'den fazla Hollandalı Yahudi, Nazi toplama kamplarına gönderildi.

20nci yüzyıl yeni banliyöleri

Bunların yaklaşık 60.000'i Amsterdam'da yaşıyordu. Belki de en ünlü kişi, Bergen-Belsen toplama kampında ölen genç Yahudi kız Anne Frank'ti. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde ülkenin geri kalanıyla olan iletişim bozuldu ve yiyecek ve yakıt kıtlığı oluştu. Birçok vatandaş yiyecek aramak için kırsal bölgelere gitti. Köpek, kedi, ham şeker pancarı ve lale soğanları (haşlanmış ve yumuşatılmış) hayatta kalmak için tüketildi. Amsterdam'daki ağaçların çoğu yakıt için kesildi ve tüm ahşaplar sınır dışı edilen Yahudilerin evlerinden alındı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda Osdorp, Slotervaart, Slotermeer ve Geuzenveld gibi yeni banliyöleri inşa ettiler. Bu banliyölerde çok sayıda kamusal park ve geniş açık alanlar vardı ve yeni binalar, daha geniş ve daha aydınlık odalar, bahçeler ve balkonlar ile gelişmiş konut koşulları sağladı. 20. yüzyılın savaşı ve diğer olayları yüzünden hemen hemen tüm şehir merkezi bozuldu. Toplum değiştikçe, politikacılar ve diğer etkili isimler büyük bölümlerini yeniden tasarlamayı planladılar. Otomobil çoğu insana sunulduğunda, ofis binaları ve yeni yollar için artan bir talep vardı. İlk metro 1977'de Bijlmer'in yeni banliyösü ve Amsterdam'ın merkezi arasında faaliyete geçti. Merkez istasyonunu ve şehir merkezini şehrin diğer bölgeleriyle bağlantısını sağlamak için metronun üstünde yeni bir otoyol inşa etmek için başka planlar yapıldı.

Gerekli büyük çaplı yıkımlar Amsterdam'ın eski Yahudi mahallesinde başladı. Jodenbreestraat gibi küçük sokaklar genişledi ve hemen hemen tüm evleri yıkıldı. Yıkımın zirvesinde, Nieuwmarktrellen (Nieuwmarkt Riot'ları) isyan çıktı; ayaklananlar kentin yeniden yapılanmasının yol açtığı yıkımla ilgili öfkelerini dile getirdi.

Sonuç olarak, yıkım durduruldu ve otoyol hiç inşa edilmedi; sadece metro tamamlandı, birkaç sokak genişledi. Yeni belediye binası neredeyse tamamen yıkılmış Waterlooplein üzerine inşa edildi. Bu arada, tüm şehir merkezini restore etmek amacıyla Stadsherstel Amsterdam gibi büyük özel kuruluşlar kuruldu. Bu mücadelenin başarısı bugün görünür olsa da, daha ileri restorasyon çabaları halen devam etmektedir. Tüm şehir merkezi eski görkemini yeniden kazanmış ve bir bütün olarak artık korunan bir alandır. Binalarının birçoğu anıt haline geldi ve Temmuz 2010'da Grachtengordel (üç konsantrik kanal, Herengracht, Keizersgracht ve Prinsengracht) UNESCO Dünya Mirası Listesine eklendi.

21'inci yüzyıl

21inci yüzyıl Amsterdam

21. yüzyılın ilk yıllarında Amsterdam şehir merkezi çok sayıda turist çekti: 2012-2015 yılları arasında yıllık ziyaretçi sayısı 10 milyondan 17 milyona yükseldi. Gayrimenkul fiyatları hızla arttı ve yerel mağazalar turist odaklı bir yol izledi, kent sakinleri için şehri pahalı hale getirdi. Bu gelişmeler, turist akını ile dolup taşmış olduğu düşünülen Venedik'le karşılaştırmalara neden oldu.

2003 yılında IJ nehri (veya göl) kuzeyinde şehrin bir bölümünü merkeze bağlayan bir metro hattının inşaatı başlatıldı. Proje, 2008 yılı itibariyle bütçesini üç katına çıkardığı için tartışma konusu oldu, bunun sebebi şehirdeki binaların hasar görme şüphesi  ve inşaat birden fazla kez durdurulması ve tekrar başlatılmasıydı.

2014 yılından bu yana, özellikle şehir merkezinin hemen yakınında, Frederik Hendrikbuurt gibi bölgelerde kentsel dönüşüm ve yenilenmeye odaklanıldı. Bu kentsel yenilenme ve kentin geleneksel merkezinin genişletilmesi, 2040 yapısal Vizyon girişiminin parçasıdır.

Amsterdam coğrafyası

Amsterdam'ın parkı 2

Amsterdam, Hollanda'nın batısında, Kuzey Hollanda eyaletinde bulunmaktadır. Amstel nehri şehir merkezinde biter ve sonunda IJ'de son bulan çok sayıda kanala bağlanır. Amsterdam, deniz seviyesinden yaklaşık 2 metre (6,6 fit) aşağıdadır. Çevredeki arazi, büyük bir kısmını polderler oluşturduğu için düzdür. İnsan yapımı olan orman, Amsterdamse Bos ormanı, güneybatıdadır. Amsterdam, uzun Kuzey Denizi Kanalı aracılığıyla Kuzey Denizi ile bağlantılıdır.

Amsterdam, kenti çevreleyen Amsterdam Metropol Alanı gibi yoğun şehirleşmiş durumdadır. 219.4 kilometre kare (84.7 mil kare) arazi içeren kent, km2 başına 4.457, km2 başına 2.275 eve sahip. Parklar ve doğa rezervleri Amsterdam'ın arazisinin % 12'sini oluşturmaktadır.

Amsterdam'ın kanalları

Amsterdam'ın parkı 5

Amsterdam, çoğu tekneyle seyredilebilen 100 kilometreden uzun kanallara sahiptir. Üç ana kanal, Prinsengracht, Herengracht ve Keizersgracht'tır. Ortaçağda, Amsterdam, şehrin en iç halkasını oluşturan Singel adında bir hendekle çevriliydi ve kent merkezini at nalı şeklinde gösteriyordu. Şehre bir liman da hizmet vermektedir. 1.200'den fazla köprüyle bağlantılı yaklaşık 90 adaya bölünmüş olması Venedik'le karşılaştırılmaktadır.

Amsterdam iklimi

Amsterdam, batıda Kuzey Denizi ile olan yakınlığı ve batı rüzgarları ile güçlü bir şekilde etkilenen okyanus iklimi (Köppen iklim sınıflandırması Cfb) vardır. Zaman zaman oldukça serin olmasına rağmen, hem kış hem de yazlar ılımlı sayılır. Amsterdam, hem de Kuzey Hollanda eyaletinin çoğunun yanı sıra, USDA Zorluk Bölgesi 8b de bulunmaktadır. Donmalar çoğunlukla iç Avrupa kıtasındaki doğu ya da kuzeydoğu iç rüzgarlarının sırasında ortaya çıkar. O zaman bile, Amsterdam'ın üç tarafı büyük su kütleleri ile çevrelendiği gibi, önemli bir ısı-ada etkisine sahip olduğu için gece bile nadiren -5 ° C'nin (23 ° F) altına düşerken, -12 ° C (10 ° F) Hilversum, güneydoğuda 25 kilometre (16 mil)'dir.  Yazlar ılıman ama nadiren sıcaktırlar. Ağustos ayında günlük ortalama sıcaklık 22.1 ° C (71.8 ° F) ve 30 ° C (86 ° F) veya daha yüksektir ancak 2.5 günde ortalama olarak ölçülür ve Amsterdam Amsterdam AHS Heat Zone 2'ye yerleştirilir. Rekor aşırı derece aralık - 24 ° C (-11 ° F) ila 36.8 ° C (98.2 ° F) arası. 1 milimetreden (0,04 inç) fazla yağış alan günler, yılda ortalama 133 gün yaygındır. Amsterdam'ın yıllık ortalama yağış miktarı, Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda ölçülen değerden daha fazla 838 milimetre (33 inç). Bu yağışın büyük kısmı hafif yağmur veya kısa süreli yağmur gibi düşer. Bulutlu ve nemli günler, Ekim ayından mart ayına kadar daha serin aylar boyunca yaygındır.

Amsterdam'ın demografik bilgileri

Amsterdamın tarihsel nüfus gelişimi

Amsterdam'ın tarihsel nüfus gelişimi

Dordrecht, Leiden, Haarlem, Delft ve Alkmaar gibi Hollanda'nın diğer önemli kasabalarıyla karşılaştırıldığında Amsterdam nispeten genç bir şehirdir. Diğer şehirlerin  gerilemesine karşı, Amsterdam'ın nüfusu, özellikle, Hollanda-Hansi Savaşı'ndaki Burgonya zaferi sonrasında karlı Baltık deniz ticaretinin yükselmesinden dolayı, 15. ve 16. yüzyılda büyümüştür. Yine de, Amsterdam'daki ve Hollanda'daki diğer şehirlerin nüfusu, Düşük Ülkelerin en şehirleşmiş bölgesini oluşturan Flandre ve Brabant şehirlerine kıyasla daha azdı.

Hollanda İsyanı sırasında Güney Hollanda'dan birçok kişi Kuzey'e kaçarken, özellikle Antwerp 1585'te İspanyol kuvvetlerinin eline geçtikten sonra değişti. 1590'da nüfus 41362 iken 1620'de 106.500 oldu. 1660'lı yıllarda Amsterdam'ın nüfusu 200.000'e ulaştı. Kentin büyümesi düzeldi ve 18. yüzyılın çoğunda nüfus 240.000 civarında sabit kaldı.

Amsterdama göç

18. yüzyılın başında Amsterdam, Konstantinopolis'in (yaklaşık 700.000), Londra'nın (550.000) ve Paris'in (530.000) arkasından dördüncü büyük şehir olmuştur. İngiltere, Fransa ya da Osmanlı İmparatorluğu'ndan çok daha küçük bir devlet olan Hollanda'nın dikkate değer ne başkenti ne de hükumet merkezi vardı. Diğer metropollerin aksine, Amsterdam'da Leiden (yaklaşık 67.000), Rotterdam (45.000), Haarlem (38.000) ve Utrecht (30.000) gibi büyük şehirler de vardı.

Kentin nüfusu 18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılın başlarında azaldı ve 1820'de 200.000'in altına düştü. 19. yüzyılın ikinci yarısında endüstrileşme yenilenmesi büyümeyi hızlandırdı. Amsterdam'ın nüfusu, Purmerend ve Almere gibi groeikernen (büyüme merkezleri) olarak adlandırılan hükumet destekli banliyösüzleştirmenin sayesinde, gelecek on yıllarda azalmadan önce, 1959'da 872.000'e ulaştı. 1970 ile 1980 yılları arasında Amsterdam, şimdiye kadarki en sert nüfus düşüşünü yaşadı ve 1985 yılına kadar şehrin sadece 675.570 sakini vardı. Ancak bunu kısa süre sonra yeniden şehirleşme ve  zenginleşme izledi, bu da 2010'da nüfus artışının yeniden canlanmasına neden oldu. Belediye Dairesinin Enformansyon ve İstatistik araştırmalarına göre, 2020'de yeni bir nüfus rekorunun yaşanması bekleniyor.

Amsterdam'a göç

Amsterdama göç ve şehir planlama

16. ve 17. yüzyılda Amsterdam'a göç etmeyen Hollandalı göçmenler çoğunlukla Huguenots, Fleming, Sephardi Yahudileri ve Westfalenilerdi. Huguenotlar 1685'te Fontainebleau Fermanından sonra, Flemenk Protestanlar Seksen Yıl Savaşından sonra geldi. Vestfalyalılar çoğunlukla ekonomik nedenlerden dolayı Amsterdam'a geldi ve bu 18. ve 19. yüzyıllar boyunca devam etti. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce kent nüfusunun % 10'u Yahudi idi. Bunların sadece yüzde yirmisi Nazi Soykırımından  sağ kurtuldu.

20. yüzyıldaki ilk toplu göç 1940'lar ve 1950'lerde Hollanda Doğu Hindistan'ın bağımsızlığından sonra Amsterdam'a gelen Endonezya halkı tarafından yapıldı. 1960'lı yıllarda Türkiye, Fas, İtalya ve İspanya'dan işçiler çalışmak amacıyla Amsterdam'a göç ettiler. 1975'te Surinam'ın bağımsızlığına kavuşmasının ardından büyük bir göç dalgası, çoğunlukla Bijlmer bölgesi olmak üzere Amsterdam'a yerleşti. Mülteci sığınmacıları ve yasa dışı göçmenler de dahil olmak üzere diğer göçmenler Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika'dan geldi. 1970'lerde ve 1980'lerde birçok "eski" Amsterdammers, Almere ve Purmerend gibi "yeni" şehirlere taşındı ve Hollanda hükumetinin üçüncü planlama tasarısı tarafından teşvik edildi. Bu tasarıyı, banliyösüzleştirmeyi teşvik etti ve sözde "groeikernen", yani büyümenin çekirdeği olarak adlandırılan yeni gelişmeler için düzenlemeler yapıldı. Genç profesyoneller ve sanatçılar, Amsterdam'lılar tarafından terk edilmiş olan Pijp ve Ürdün mahallelerine taşındı. Batı dışı göçmenler çoğunlukla Amsterdam-Batı'daki sosyal konut projelerine ve Bijlmer'e yerleşti. Bugün, Batı kökenli olmayan insanlar, Amsterdam'ın nüfusunun yaklaşık üçte birini ve şehrin çocuklarının % 50'sinden fazlasını oluşturuyor. Özellikle Nieuw-West, Zeeburg, Bijlmer ve Amsterdam-Noord'un bazı bölgelerinde belirli mahallelerde yoğunlaşıyor. İstatistik Hollanda tarafından ayrı bir grup olarak görülen, Batı kökenli olmayan insanlara etnik çizgiler arasında ayrım göze çarpmaktadır.

2000'de Hıristiyanlar kentin en büyük dini grubunu oluşturdu (nüfusun % 27'si). Bir sonraki en büyük din İslamdı (% 14), inananların çoğu Sünni idi.

Amsterdam'da oturan Japon nüfusu bulunmaktadır. Amsterdam'daki Japon Okulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine hizmet vermektedir. Yakındaki Amstelveen'de bulunan International School Amsterdam'daki öğrenci merkezinin 2014 itibarıyla % 8'i Japonlar oluşturmaktadır; Bu rakam 1997'de % 40'dı. 1997'de Hollanda'da yaşayan Japon çocukların çoğu Japonya'daki liselere ve üniversitelere gitti.

Amsterdam'ın dini tarihi

Amsterdamın dini tarihi

1578 yılında daha önce Roma'nın Katolik kenti olan Amsterdam, diğer ana kuzey Hollanda şehirlerine kıyasla geç dönemde İspanyol yönetimine karşı ayaklandı. O zamanın Protestan usulüne uygun olarak, bütün kiliseler Protestan ibadetine dönüştürüldü. Kalvinizm egemen dindi ve Katoliklik yasaklanmamasına ve rahiplerin hizmet etmesine izin verilmemiş olmasına rağmen, Katolik hiyerarşisi yasaklandı. Bu,kanal kenarlarına kurulmuş evlerin ön cepheleri gibi duran ama aslında gizli birer kilise olan, schuilkerken'nin kurulmasına yol açtı.

Bir örnek, şu anki tartışma merkezi olan Rode Hoed'dir. Özellikle de İspanya ve Portekiz'den Sefardic Yahudiler, Fransa'dan Huguenotlar ve Güney Hollanda'dan Protestanlar olmak üzere birçok dinden yabancı insan 17.yüzyılda Amsterdam'a geldi. Bu, Flemenkçe konuşmayan pek çok dini kilise kurulmasına yol açtı. 1603'te ilk bildirim Yahudi dini hizmetten yapıldı. 1639'da ilk sinagog kutsandı. Yahudiler, kasabayı Batı Yeruşalimi olarak adlandırmaya ve ait olma duygusuna referans yapmaya başladılar.

Amsterdamın dini tarihi ve otuz yıl savaşları

Kentte kurulduklarında, diğer Hristiyan mezhepleri, kendi hizmetlerini yerine getirmek için Katolik kiliselerini değiştirdiler. Birleşik Krallık dışındaki dünyanın en eski İngiliz kilise cemaati Begijnhof'da bulunur. İskoçya Kilisesi himayesinde düzenli hizmetler hala İngilizce olarak sunulmaktadır. Huguenotlar 1700'de Amsterdam sakinlerinin yaklaşık % 20'sini oluşturuyorlardı. Kalvinistler oldukları halde sık sık kendi cemaatlerini desteklemelerine rağmen Hollanda Reformed Kilisesi'ne katıldılar. Bazıları, genelde 'Walloon' adlı takma isim ile anılan, ara sıra Fransızca olarak hizmet sundukları için günümüzde tanınırlar.

17. yüzyılın ikinci yarısında Amsterdam, Orta ve Doğu Avrupa'dan gelen 19. yüzyıla kadar devam eden Yahudi etkisini yaşadı. Yahudiler sıklıkla bu bölgelerdeki soykırımdan kaçardı. Amsterdam'a gelen ilk Yahudiler, Polonya'daki Chmielnicki Ayaklanmasından ve Otuz Yıl Savaşı'ndan sığınan mültecilerdi. Kendi sinagoglarını kurmakla kalmadılar, aynı zamanda 'Amsterdam lehçesi' üzerinde büyük bir Yiddiş yerel kelime dağarcığı ekleyerek güçlü bir etkiye sahip oldular.

Amsterdamın dini tarihi ve Eucharistic Kongre

Resmi bir Yahudi gettosu olmamasına rağmen, Yahudilerin çoğu kentin eski orta çağ kalbinin doğu kesiminde yaşamayı tercih ettiler. Bu Yahudi mahallenin ana caddesi Jodenbreestraattı. Mahalle, Waterlooplein ve Nieuwmarkt'tan oluşuyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu mahalledeki binalar ve mahallenin büyük bir bölümü metro inşaatı sırasında yıkıldı. Bu, ayaklanmalara yol açtı ve sonuç olarak, büyük ölçekli yeniden yapılanma için orijinal planlar terk edildi ve mahalle, orijinal düzeni temel alınarak küçük ölçekli ikamet binaları ile yeniden inşa edildi.

Amsterdam'daki Katolik kiliseleri, 1853'de piskoposluk hiyerarşisinin restorasyonundan sonra inşa edildi. Kentin Katolik kiliselerinin arkasındaki en önemli mimarlardan biri olan Cuypers, Amsterdam Merkez İstasyonu ve Protestan Kralı'nın reddine yol açan Rijksmuseum'dan da sorumluydu. III. William , ''o manastır'' ı açtı. 1924'te Hollanda'nın Roma Katolik Kilisesi, Amsterdam'daki Uluslararası Eucharistic Kongre'ye ev sahipliği yaptı ve çok sayıda Katolik piskoposlar, kiliselerde ve stadyumlarda şenliklerin düzenlendiği şehri ziyaret etti. Bununla birlikte, toplum sokaklarında katolik yürüyüşler, o sırada kanunlara göre hala yasaklanmıştı. Amsterdam'ın Katoliklikle olan ilişkisi ancak 20. yüzyılda normale döndü, ancak nüfus büyüklüğüne rağmen Katolik din adamı, piskoposluklarını kentin yakınında bulunan Haarlem kasabasına yerleştirmeyi seçti.

Yakın zamanlarda, Amsterdam'daki dini demografi, eski kolonilerden gelen büyük ölçekli göçle değiştirildi. Surinam'dan gelen göçmenler, Hornhutter çeşidinden Protestan Evrim Teorisini ve Lutheranlığı tanıtmışlardır; Hinduizm esas olarak Surinam'dan getirildi; ve dünyanın birçok yerinden çeşitli İslam dalları getirildi. İslam şimdi Amsterdam'ın en büyük Hristiyan olmayan dinidir. Büyük Ganalı ve Nijeryalı göçmen topluluğu, birçoğunun yerleştiği Bijlmer bölgesindeki otopark garajında ​​Afrika kiliseleri kurdu. Buna ek olarak Budizm, Konfüçyüsçülük ve Hinduizm de dahil olmak üzere geniş çapta dini hareket toplulukları kuruldu. Yahudiler kentin toplam nüfusunun yaklaşık % 2'sini oluşturuyor.

Amsterdam'da ırkçılık ve hoşgörü

Amsterdamda ırkçılık ve hoşgörü

"Leef en laat leven" ya da "yaşamak ve yaşatmak" deyişi Hollanda ve özellikle de Amsterdam açık ve hoşgörülü toplumu özetlemekle birlikte, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra artan din ve kültür akışı, birçok kez, gergin sosyal ilişkileri etkilemiştir. 180 farklı milletten oluşan Amsterdam, dünyanın herhangi bir şehrinin en geniş uluslarından birine ev sahipliği yapıyor. Göçmen kökenli nüfusun kentteki oranı % 50 civarındadır ve nüfusun % 88'i Hollanda vatandaşıdır.

Şehir bazı zamanlar etnik gerginliklerde belirgindi. 2004 yılında film yönetmeni Theo van Gogh, Amsterdam'da öldürüldü. Diğerleri arasında, Hollanda siyasetinde belirli azınlıklara yönelik tutum değişiklikleri doğrultusunda, temel kablo TV paketinden Türkçe ve Arapça TV kanalları kaldırıldı. Son yıllarda, politikacılar asimilasyonu teşvik etmek için azınlık dillerinde ki kampanyalara karşı etkin bir şekilde çalıştılar. Önceki yerel seçimler sırasında politikacılar, seçim belgelerini azınlık dillerinde dağıttığı için şu anki Amsterdam belediye başkanı Bay van der Laan (daha sonra Entegrasyon Bakanı) tarafından eleştirildi ve bazı durumlarda broşürler toplandı. Bu iddia edilen Anti-Multicultural duruş nedeniyle, van der Laan kendi partisinin PvdA ana adayı tarafından ikiyüzlülükle suçlandı. Ayrıca aynı zamanda muhtemelen (muhtemelen her zaman gönüllü değil) özümsediği yoluyla inancını bütünleştirdiği  Hollanda, göçmenlere geniş kapsamlı ve ücretsiz Hollandaca kursları temin eden, göçmenlerden çıkar sağlayan belediyelerden biri olmuştur.

Amsterdam'da manzara ve mimari

Amsterdamda manzara ve mimari

Amsterdam, Amsterdam Merkez Tren İstasyonu'ndan  ve ana cadde üzerindeki Damrak istasyonunun güneyinden yayılır. Kasabanın en eski bölgesi de Wallen (İskeleler) olarak bilinir. Damrak'ın doğusundadır ve kentin ünlü kırmızı ışık alanını içerir. Wallen'in güneyinde, eski Waterlooplein Yahudi mahallesi vardır. Grachten olarak bilinen Amsterdam'ın ortaçağ ve sömürge görmüş yaşlı kanalları, ilginç duvarlara sahip evler şehrin kalbini yansıtır. Grachtengordel'in ötesinde Jordaan ve de Pijp'in eski işçi sınıfı alanları vardır. Kentin önemli müzeleri olan Museumplein, Hollandalı yazar Joost van den Vondel'in adını taşıyan 19. yüzyıl parkı Vondelpark ve Hayvanat Bahçesi'ndeki Plantage semti Grachtengordel'in dışında da bulunmaktadır.

Şehrin çeşitli kısımları ve çevredeki kentsel alanlar kazanılmış topraktır. Bu, Aalsmeer, Bijlmermeer, Haarlemmermeer ve Watergraafsmeer'de olduğu gibi göl anlamına gelen "-meer" sonekiyle tanınabilir.

Amsterdam'da kanallar

Amsterdam resimleri 2

Amsterdam kanal sistemi bilinçli şehir planlamasının sonucudur. 17. yüzyılın başında, göçün zirve noktasına ulaştığı zaman, uçları IJ koyunda ortaya çıkan dört adet eş merkezli yarı-daire üzerine kurulu kapsamlı bir plan geliştirildi. Grachtengordel olarak bilinen kanallardan üçü çoğunlukla konut geliştirme amaçlıydı: Herengracht ("Heren", Heren Regeerders van de stad Amsterdam (Amsterdam'ın egemen lordları)) ve gracht kanal anlamına gelir, bu nedenle kabaca tercüme edilebilir: "Lordlar Kanalı"), Keizersgracht (İmparator Kanalı) ve Prinsengracht (Prens Kanalı). Dördüncü ve en dış kanal, Singelgracht'tır. Singelgracht, harici halkadaki tüm kanalların ortak bir adı olduğu için genellikle haritalarda bahsedilmemektedir. Singelgracht, en eski ve en iç kanal Singel ile karıştırılmamalıdır. Kanallar savunma, su yönetimi ve nakliye için görev yapıyordu. Savunmalar geçit noktalarında kapılar olan bir hendek ve toprak dayk biçimini almış, ancak bunun dışında duvar üstü yapılar bulunmamaktadır. Orijinal planlar kaybolduğu için Ed Taverne gibi tarihçilerin orijinal amacı üzerinde kafa yorması gerekti : bunların süs yerine pratik ve savunmacı olduğu düşünüldü.

Amsterdam resimleri

Güney sektöründeki kanal inşaatı 1656 itibariyle tamamlandı. Daha sonra konut inşaatı yavaş ilerledi. Amstel nehri ve IJ körfezi arasındaki alanı kaplayan konsantrik kanal planının doğu kısmı hiç tamamlanmamıştır. Takip eden yüzyıllarda, arazi çok fazla planlama yapılmaksızın parklar, yaşlılar evi, tiyatrolar, diğer kamu tesisleri ve su yolları için kullanıldı.

Yıllar geçtikçe, Nieuwezijds Voorburgwal ve Spui gibi sokaklara veya meydanlara dönüşen birkaç kanal doldurulmuştur.

Amsterdam'ın genişlemesi

Amsterdamın farklı genişlemesi

17. yüzyılda Amsterdam kanallarının gelişmesinden sonra, kent iki yüzyıl boyunca sınırlarının ötesinde büyüyemedi. 19. yüzyılda Samuel Sarphati, o dönemde Paris ve Londra'nın ihtişamını temel alan bir plan geliştirdi. Plan, Grachtengordel'in hemen dışındaki yeni evler, kamu binaları ve sokakları inşa etmeyi öngördü. Bununla birlikte, planın asıl amacı kamu sağlığını iyileştirmekti. Plan kenti genişletmese de bugüne kadar Paleis voor Volksvlijt gibi en büyük kamu binalarını meydana getirdi.

Sarphati'yi takiben, Van Niftrik ve Kalff, kentin merkezini çevreleyen 19. yüzyıl mahallelerinin tamamına bir halka tasarladı. Şehir, 17. yüzyılın sınırları dışındaki tüm arazilerin mülkiyetini korumakta ve böylece kalkınmayı sıkıca kontrol etmekteydi. Bu mahallelerin çoğu işçi sınıfına ev sahipliği yaptı.

Aşırı kalabalık durumundan dolayı, 20. yüzyılın başında Amsterdam'ın şimdiye kadar gördüğü her şeyden çok daha farklı iki plan gündeme geldi: Mimar Berlage ve Batı tarafından tasarlanan Plan Zuid. Bu planlar, tüm sosyal sınıflar için konut bloklarından oluşan yeni semtlerin geliştirilmesini içeriyordu.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kentin batı, güneydoğu ve kuzey kesimlerinde büyük yeni mahalleler inşa edildi. Bu yeni mahalleler, kentin yaşam alanındaki sıkıntısını gidermek ve insanlara modern kolaylıklar ile uygun fiyatlı evler vermek üzere inşa edildi. Mahalle başta olmak üzere yeşil alanlar arasında yer alan ve geniş yollara bağlanan büyük mahalle bloklarından oluşuyordu. Mahallelere motorlu araçla kolayca erişilebiliyordu. Bu dönemde inşa edilen batı banliyölerinin hepsine Westelijke Tuinsteden denir. Kentin güneydoğusundaki aynı dönemde inşa edilen bölge Bijlmer olarak bilinir.

Amsterdam mimarisi

Amsterdam mimarisi

Amsterdam zengin bir mimari geçmişi vardır. Amsterdam'ın en eski binası Wallen'in kalbinde Oude Kerk (Eski Kilise), 1306'da kutsandı. En eski ahşap yapı, Begijnhof'daki het Houten Huys'tur. 1425 yıllarında inşa edilmiş ve yalnızca iki mevcut ahşap binadan biridir. Aynı zamanda Amsterdam'daki Gotik mimarinin örneklerinden biridir. 16. yüzyılda ahşap binalar yıkılmış ve tuğla ile değiştirilmiştir. Bu dönemde, birçok bina Rönesans mimari tarzında inşa edildi. Bu dönemin yapıları, ortak Hollandalı Rönesans tarzı olan kademeli cepheleriyle  tanınabilir. Amsterdam, kendi Rönesans mimarisini hızla geliştirdi. Bu binalar mimar Hendrick de Keyser'in ilkelerine göre inşa edilmiştir. Hendrick de Keyer tarafından tasarlanan en çarpıcı binalarından biri Westerkerk'tir. 17. yüzyılda barok mimarisi, Avrupa'nın başka yerlerinde olduğu gibi çok popüler oldu. Bu genel hatlarıyla Amsterdam Altın Çağ ile özdeşleşti. Amsterdam'daki bu tarzın önde gelen mimarları Jacob van Campen, Philips Vingboons ve Daniel Stalpaert idi.

Philip Vingboons, şehir genelinde muhteşem tüccarların evlerini tasarladı. Amsterdam'da barok tarzda ünlü bir bina, Dam Meydanı'ndaki Kraliyet Sarayı'dır. 18. yüzyılda Amsterdam, Fransız kültürünün etkisinde kaldı. Bu dönemin mimarisini de yansıtmaktadır. 1815'li yıllarda mimarların, barok üslubuna ilgisi azaldı ve farklı neo-stillerde bina yapmaya başladılar. Çoğu Gotik tarzdaki yapılar o çağlardan kalmıştır ve bu nedenle neo-gotik bir tarzda inşa edildiği söylenir. 19. yüzyılın sonunda Jugendstil veya Art Nouveau tarzı popüler hale geldi ve bu mimari tarzda birçok yeni bina inşa edildi. Bu dönemde Amsterdam hızla genişlediğinden, şehir merkezine bitişik yeni binalar da bu tarzda inşa edilmiştir. Amsterdam Oud-Zuid'deki Müze Meydanı çevresindeki evler Jugendstil'in bir örneğidir. Modern çağdan önce Amsterdam'da popüler olan son stil Art Deco'ydu. Amsterdam'da, Amsterdamse Okulu olarak adlandırılan kendi tarzının versiyonu bulunmaktaydı. Rivierenbuurt gibi bütün mahalleler bu tarzda inşa edildi. Amsterdamse School'da tasarlanan binaların ön cephelerinde dikkat çekici bir özellik, garip bir biçimde şekillendirilmiş pencere ve kapılarla süslü olmalarıdır.

Eski şehir merkezi, 19. yüzyılın sonundan önceki döneme ait bütün mimari üslupların odak noktasıdır. Jugendstil ve Gürcüce 20. yüzyılın başlarında yapılan semtler çoğunlukla şehir merkezinin dışında bulunurlar, ancak bu stillerin şehir merkezinde çarpıcı örnekleri de vardır. Şehir merkezindi ve yakınlarda kanalları astarlayan ünlü tüccarların evleri gibi çoğu tarihi binalar bulunmaktadır.

Amsterdam'da parklar ve eğlence alanları

Amsterdam'ın parkı

Amsterdam'da birçok park, açık alan ve meydan bulunmaktadır. Şehrin en büyük parkı olan Vondelpark, Oud-Zuid semtinde bulunur ve 17. yüzyıl Amsterdam yazarı Joost van den Vondel'in adını taşır. Yıllık olarak parkta yaklaşık 10 milyon ziyaretçi vardır. Parkta bir açık hava tiyatrosu, bir oyun alanı ve birkaç horeca tesisi bulunmaktadır. Zuid ilçesinde, Beatrixpark, Queen Beatrix'in adını verir. Amsterdam ve Amstelveen arasında Amsterdam'ın en büyük rekreasyon alanı olan Amsterdamse Bos (Amsterdam Ormanı) bulunur. Yıllık olarak yaklaşık 4.5 milyon kişi 1.000 hektar büyüklüğündeki ve Central Park'ın yaklaşık üç katı olan parkı ziyaret ediyor. Zuid semtindeki Amstelpark, 1636 yılından kalma Rieker yel değirmenine ev sahipliği yapıyor. Diğer parklar, De Pijp mahallesinde Sarphatipark, Oost ilçesinde Oosterpark ve Westerpark mahallesinde Westerpark'ı içermektedir. Şehrin dört kumsalı vardır.Bunlar, Nemo Plajı, Citybeach "Het stenen hoofd" (Silodam), Blijburg ve  Amsterdam-Noord plajlarıdır.

Kentin birçok açık meydan ( Hollandaca plein olarak geçer) vardır. Şehrin adaşı, orijinal barajın yeri olan Dam Meydanı, ana şehir meydanındadır ve Kraliyet Sarayı ve Ulusal Anıtı vardır. Museumplein, Rijks Müzesi, Van Gogh Müzesi ve Stedelijk Müzesi gibi çeşitli müzelere ev sahipliği yapıyor. Diğer meydanlar arasında Rembrandtplein, Muntplein, Nieuwmarkt, Leidseplein, Spui ve Waterlooplein bulunur. Ayrıca, Amsterdam'ın yakınında Nekkeveld emlak koruma projesi vardır.

Amsterdam ekonomisi

Amsterdam ekonomisi

Amsterdam, Hollanda'nın finans ve ticaret merkezidir. Amsterdam şu anda uluslararası bir işletme kurmak için en iyi Avrupa şehirlerinden biridir. Bu kategoride Londra, Paris, Frankfurt ve Barselona'dan sonra beşinci sırada gelir. Akzo Nobel, Heineken International, ING Group, ABN AMRO, TomTom, Delta Lloyd Group, Booking.com ve Philips gibi birçok büyük şirketin ve bankanın merkezi Amsterdam'da bulunmaktadır. KPMG International'ın küresel merkezi, çevredeki toplulukların Amsterdam'ın arazi kiralama sisteminin  aksine, arazinin tam sahipliğini sağlamasına izin verilmesinden dolayı birçok Hollanda'lı olmayan şirketlerin yerleştiği  Amstelveen'de bulunmaktadır.

Birçok küçük bürolar eski kanallarda hala bulunsa da, şirketler şehir merkezi dışına taşınıyor. Zuidas (İngilizce: Güney Ekseni), yeni mali ve yasal merkez haline geldi. Hollanda'nın en büyük beş hukuk firması, başlıca Boston Consulting Group ve Accenture gibi Hollanda'ya bağlı büyük danışmanlık firmalarının birkaçı  ve Amsterdam Dünya Ticaret Merkezi de ayrıca Zuidas'da bulunmaktadır.

Amsterdam'da üç tane daha küçük finansal bölge vardır. Birincisi, De Telegraaf gibi birçok gazetenin ofislerinin bulunduğu Amsterdam Sloterdijk tren istasyonunun çevresindeki alandır. Ayrıca, Deloitte, belediye toplu taşıma şirketi olan Gemeentelijk Vervoerbedrijf ve Hollanda vergi daireleri (Belastingdienst) de bulunmaktadır. İkinci Finans Bölgesi, Amsterdam Arena'nın çevresindeki bölgedir. Üçüncüsü, Amsterdam Amstel tren istasyonunu çevreleyen bölgedir. Amsterdam'daki en uzun bina olan Rembrandt Kulesi, Philips'in merkezi olarak da bulunmaktadır.

Amsterdam Limanı

Amsterdam Limanı, Avrupa'nın en büyük dördüncü limanı, dünyanın en büyük 38. limanı ve Hollanda'nın en büyük ikinci limanıdır. 2014 yılında Amsterdam Limanı, çoğunlukla dökme yük olan 97,4 milyon ton kargo yüküne sahipti. Amsterdam, her sene 150'den fazla gemi ile Hollanda'nın en büyük kruvaziyer limanına sahiptir. 2019'da IJmuiden'deki yeni kanal havuzu açılacak ve Liman kapasitesi 125 milyon tona çıkabilecektir.

Artık Euronext'in bir parçası olan Amsterdam Menkul Kıymetler Borsası (AEX), dünyanın en eski borsası ve Avrupa'nın en büyük borsalarından biridir. Şehir merkezinde Dam Meydanı'nın yakınındadır.

Eindhoven (Brainport) ve Rotterdam (Seaport) ile birlikte Amsterdam (Havaalanı) Hollanda ekonomisinin temelini oluşturur.

Amsterdam'da turizm

Amsterdamda turizm

Amsterdam, her yıl 4.63 milyondan fazla uluslararası ziyaretçiyi alan Avrupa'daki en popüler turistik yerlerden biridir. Bu, her yıl şehri ziyaret eden 16 milyon günlük gezgini kapsamamaktadır. Ziyaretçi sayısı geçen on yılda istikrarlı bir şekilde büyümüştür.

 Bu, giderek artan sayıda Avrupalı ​​ziyaretçiye atfedilebilir. Otellerin üçte ikisi şehrin merkezindedir. Amsterdam'da  4 ya da 5 yıldızlı oteller %42 oranındadır. Bu da toplam yatak kapasitesi ve gecelik konaklamalar için % 41 oranında katkı sağlar.

Oda kullanım oranı, 2006'da % 78 iken, 2005'te % 70 idi. Turistlerin çoğunluğu (% 74) Avrupa'dan gelmektedir. Avrupa dışından gelen ziyaretçilerin en büyük grubu Amerika Birleşik Devletleri'nden gelmekte ve toplamın % 14'ünü oluşturmaktadır.

Amsterdam'a turist çekmek için belli yıllarda temalar oluşturulmuştur. Örneğin, 2006 yılı, Rembrandt van Rijn'in 400'üncü doğum gününü kutlamak için "Rembrandt 400" olarak belirlendi. Bazı oteller bu yıllarda özel düzenlemeler veya faaliyetler sunmaktadır. Şehir çevresindeki dört kamp alanında konaklayan yıllık ortalama konuk sayısı 12.000 ila 65.000 arasında değişmektedir.

Kırmızı fener sokağı

Kırmızı fener sokağı

Walletjes ya da Rosse Buurt olarak da bilinen De Wallen, yasallaştırılmış bir fuhuş bölgesi olarak,  Amsterdam'ın en büyük ve en çok bilinen bölgesidir. Bu mahalle, turistler için ünlü bir cazibe haline geldi. Genellikle kırmızı ışıklarla aydınlanan yüzlerce küçük, pencere veya cam kapının arkasında hizmet veren seks işçilerince kiralanan apartman dairelerini içeren yollar ve sokaklardan oluşur.

Amsterdam'da satış

Amsterdam'daki mağazalar, 1870'de kurulan De Bijenkorf gibi büyük üst düzey mağazalardan küçük özel mağazalara kadar uzanmaktadır. Amsterdam'ın üst düzey mağazaları, Vondelpark'ın yakınında bulunan PC Hooftstraat ve Cornelis Schuytstraat sokaklarında bulunuyor. Amsterdam'ın en işlek sokaklarından biri şehrin kalbindeki dar, ortaçağ Kalverstraat'tır. Diğer alışveriş alanları arasında Negen Straatjes ve Haarlemmerdijk ve Haarlemmerstraat yer alıyor. Negen Straatjes, Amsterdam merkezli kanal sistemi olan Grachtengordel'de dokuz dar sokaktır. Negen Straatjes, diğer mağazalardan farklı olarak, çok sayıda kişisel dükkanıyla varlığını sürdürmektedir. Haarlemmerstraat ve Haarlemmerdijk, 2011 yılında Hollanda'da en iyi alışveriş caddesi olarak seçildi. Bu sokaklarda Negen Straatjes'e kişisel dükkanların büyük bir çeşitliliği vardır. Ancak, Negen Straatjes'te moda mağazalarının hakim olduğu Haarlemmerstraat ve Haarlemmerdijk olmasına rağmen , şekerlemeler ve diğer gıda ile ilgili mağazalar, iç çamaşırı, spor ayakkabıları, düğün giysileri, iç mağazalar, kitaplar, İtalyan Şarküteri, yarış ve dağ bisikleti, paten vb. gibi özel ürünlerde sunmaktadır.

Kent ayrıca Albert Cuyp Market, Westerstraat-markt, Ten Katemarkt ve Dappermarkt gibi çok sayıda açık hava çarşılarına da ev sahipliği yapıyor. Bu pazarların bazıları Albert Cuypmarkt ve Dappermarkt gibi günlük olarak yapılır. Diğerleri, Westerstraatmarkt gibi, haftalık olarak yapılır.

Amsterdamda moda

Amsterdam'da moda

G-star, Gsus, BlueBlood, PICHICHI, Iris van Herpen, uygun ticaret kot markası MUD Jeans, 10 feet ve Warmenhoven & Venderbos gibi moda markaları ve Mart Visser, Viktor & Rolf, Sheila de Vries, Marlies Dekkers ve Frans gibi moda tasarımcıları Molenaar Amsterdam'da yaşıyor. Model ajansları Elit Modeller, Touche modelleri ve Tony Jones Amsterdam'da şube açmışlardır. Yfke Sturm, Doutzen Kroes ve Kim Noorda gibi moda  kariyerlerine Amsterdam'da başladılar. Amsterdam, Dünya Moda Merkezi'nde hazır giyim merkezine sahiptir. Kırmızı ışık alanındaki genelevlerin bulunduğu binalar genç modacı tasarımcılara, AKA eagle fuel'e yönelik atölyelere dönüştürüldü. Moda fotoğrafçısı Inez van Lamsweerde ve Vinoodh Matadin, Amsterdam'da (Hollanda) doğdu.

Amsterdam kültürü

Amsterdam kültürü

16. yüzyılın son dönemlerinde Amsterdam'daki Rederijkerskamer (Retorik Odası), şair ve tiyatro okumasında farklı Odalar arasında bir yarışma düzenledi. 1638'de Amsterdam ilk tiyatrosunu açtı. Bale performansları bu tiyatronun 1642 yılına kadar erken dönemde verildi. 18. yüzyılda Fransız tiyatrosu popüler oldu. Amsterdam, 19. yüzyılda Alman müziğinin etkisi altındaydı; az sayıda ulusal opera yapımı vardı; Amsterdam Hollandse Opera, 1888'de Hollanda operasını tanıtmak amacıyla kurulmuştur. 19. yüzyılda, popüler kültür, Amsterdam'daki Nes alanına (başta vaudeville ve müzik salonu) odaklanmıştır. Avrupa klasik müziğindeki en önemli ilerlemelerden biri olan metronom, 1812'de Dietrich Nikolaus Winkel tarafından icat edildi. Bu yüzyılın sonunda Rijksmuseum ve Stedelijk Müzesi inşa edildi. 1888 yılında Concertgebouworkest kuruldu. 20. yüzyılda sinema, radyo ve televizyon geldi. Çoğu stüdyoda Hilversum ve Aalsmeer bulunurken, Amsterdam'ın programlama üzerindeki etkisi çok güçlüdür. Televizyon endüstrisinde çalışan birçok kişi Amsterdam'da yaşamaktadır. Ayrıca, Hollanda SBS Yayın Grubu'nun merkezi Amsterdam'da bulunuyor.

Amsterdam'da müzeler

Amsterdam'da müzeler

Amsterdam'ın en önemli müzeleri Rijksmuseum'un güneybatı tarafında yer alan Museumplein (Müze Meydanı) üzerinde yer almaktadır. 19. yüzyılın son çeyreğinde, Dünya fuarının eski olması sebebiyle meydana getirildi. Meydanın kuzeydoğu kesimi, çok büyük Rijksmuseum ile sınırlanmıştır. Meydandaki Rijksmuseum'un önünde uzun, dikdörtgen bir gölet vardır. Bu kışın buz pateni pistine dönüşür. Meydanın kuzeybatı kesimi Van Gogh Müzesi, Stedelijk Müzesi, Bols Kokteyl ve Genever Deneyimi Evi ve Coster Diamonds ile sınırlanmıştır. Müze Meydanı'nın güneybatı sınırı, Amsterdam'ın bu bölümünde önemli bir cadde olan Van Baerlestraat'tır. Concertgebouw, meydandan geçen bu caddenin karşısında yer almaktadır. Meydanın güneydoğusunda, Amerikan konsolosluğununda bulunduğu bir dizi büyük ev bulunmaktadır. Bir süpermarket yanı sıra meydanın altında bir garaj bulunmaktadır. Museumplein, çimenlerle kaplı kare, kuzeydoğu kesimi haricinde neredeyse tamamen bir çim ile kaplıdır. Meydanın güncel görünümü, yeniden kare şeklinde şekillendirilmesi, 1999'da gerçekleştirildi. Meydanın kendisi, özellikle yaz aylarında, festivaller ve açık hava konserleri için Amsterdam'ın en önemli yeridir. Amsterdam'daki pek çok yerleşimci mevcut görünüşünden memnun olmadığı için meydanı yeniden şekillendirmek amacıyla 2008'de yeni planlar yapıldı.

Rijksmuseum klasik Hollanda sanatının en büyük ve en önemli koleksiyonuna sahiptir. 1885 yılında açılmıştır. Koleksiyonu yaklaşık bir milyon nesneden oluşmaktadır. Amsterdam ile en çok bağlantılı olan sanatçı, Rembrandt'tır; bu eserleri ve öğrencilerinin çalışmaları Rijksmuseum'da sergilenmektedir. Rembrandt'ın başyapıtı Night Watch, müzenin en iyi sanat eserlerinden biridir. Ayrıca Van der Helst, Vermeer, Frans Hals, Ferdinand Bol, Albert Cuyp, Jacob van Ruisdael ve Paulus Potter gibi sanatçıların resimlerini de barındırıyor. Resimlerden başka, koleksiyon çok çeşitli dekoratif sanatlardan oluşur. Bu, Delftware'ten 17. yüzyıldan kalma dev bebek evlerine kadar uzanıyor. Gotik mimarisini yeniden canlandırıldığı binanın mimarı PJH Cuypers idi. Müze, 2003 yılından itibaren 10 yıllık, 375 milyon euroluk bir yenileme geçirdi. Tam koleksiyon 13 Nisan 2013'te halka açıldı ve Rijksmuseum, 2013 yılında 2,2 milyon ziyaretçiyle Amsterdam'da en çok ziyaret edilen müze haline geldi.

Amsterdamda müzeler Rijksmuseum

Van Gogh kısa bir süre Amsterdam'da yaşadı. Çalışmalarına adanmış bir müze bulunmaktadır. Müze, Amsterdam'ın bu bölgesindeki birkaç modern binadan birinde yer almaktadır. Binanın tasarımı Gerrit Rietveld tarafından yapıldı. Bu bina kalıcı koleksiyonun görüntülendiği yerdir. 1999 yılında müzeye yeni bir yapı eklendi. Performans kanadı olarak bilinen bu bina, Japon mimar Kisho Kurokawa tarafından tasarlandı. Amacı, müzenin geçici sergilerine ev sahipliği yapmaktır. Van Gogh'un The Potato Easter ve Sunflower gibi en ünlü tablolarından bazıları koleksiyonda bulunur. Van Gogh müzesi  1.4 milyon yıllık ziyaretçi ile Amsterdam'da en çok ziyaret edilen ikinci müzedir.

Van Gogh müzesinin yanında Stedelijk Müzesi yer alır. Burası Amsterdam'ın en önemli modern sanat müzesidir. Müze, sınırlarını oluşturduğu meydan kadar eskidir ve 1895'de açılmıştır. Sürekli koleksiyon, Piet Mondriaan, Karel Appel ve Kazimir Malevich gibi sanatçılardan gelen eserlerden oluşmaktadır. Birkaç yıl süren tadilattan sonra müze, Eylül 2012'de 'Küvet' adı verilen yeni bir kompozit uzantıyla açıldı.

Amsterdam'da şehir genelinde birçok müze bulunmaktadır. Bunlar, Verzets Müzesi (Resistance Museum), Anne Frank Evi ve Rembrandt Evi Müzesi, Tropen Müzesi (Tropik Müzesi), Amsterdam Müzesi (eskiden Amsterdam Tarihi Müzesi olarak da bilinir) , Hermitage Amsterdam (Saint Petersburg'daki Hermitage Müzesi'nin ek binası) ve Joods Historisch Müzesi (Yahudi Tarihi Müzesi). Modern tarzdaki Nemo, çocuk dostu bilim sergilerine ayrılmıştır.

Amsterdam'da müzik

Amsterdamda müzik

Amsterdam'ın müzik kültürü kenti nostaljik ve sevgi konularını işleyen geniş bir şarkı koleksiyonu içerir. 1949'da "Aan de Amsterdamse grachten" ("Amsterdam kanallarında") şarkısı John Kraaijkamp sr dahil birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve kaydedildi; En iyi bilinen versiyon muhtemelen Wim Sonneveld'dir (1962). 1950'lerde Johnny Jordaan kenti diğerlerinin (açıkça Paris'in) üstüne çıkararak "Geef mij maar Amsterdam" ("Amsterdam'ı tercih ederim") ile ün kazandı; Jordaan özellikle kendi mahallesi olan Jordaan'ı seslendirdi ("Ürdün'de yaşıyor"). Johnny'nin meslektaşları ve çağdaşları arasında Tante Leen, Zwarte Riek ve Manke Nelis bulunur. Diğer önemli Amsterdam şarkılar Jacques Brel (1964) tarafından "Amsterdam" ve De Dijk'in "Deze Stad"dir (1989). Amsterdam gazetesi Het Parool tarafından yapılan 2011 yılı bir anket, şaşırtıcı bir şekilde, Trio Bier'in "Oude Wolf" u "Amsterdams lijflied" olarak oylarla seçildi. Modern çağlardan kalma önemli Amsterdam grupları arasında Osdorp Posse ve The Ex bulunmaktadır.

Heineken Müzik Salonu, Amsterdam Arena'nın yakınındaki bir konser salonudur. Başlıca amacı büyük izleyiciler için podyum sunmaktır. Birçok ünlü uluslararası sanatçı burada performans sergilemiştir. Leidseplein'in yakınında iki önemli mekan, Paradiso ve Melkweg bulunur. Her ikisi de indie rock'tan hip hop'a, R & B'ye ve diğer popüler türlere kadar geniş gruplar için hizmet sunmaktadır. Diğer daha alt kültürlü müzik mekanları OCCII, OT301, De Nieuwe Anita, Winston Kingdom ve Zaal 100'dır. Bimhuis, özellikle Jazz dinletilerinin yapıldığı önemli bir mekandır. 2012'de Ziggo Dome, kapalı müzik arenası olan Amsterdam ArenA'nın yakınında açıldı.

Amsterdamda müzik ve Radiohead

Heineken Müzik Salonu ayrıca birçok elektronik dans müziği festivaline ev sahipliği yapıyor. Armin van Buuren ve Tiesto, dünyanın önde gelen Trance DJ'lerinden bazıları Hollanda'dan gelir ve Amsterdam'da sıklıkla performans gösterirler. Ekim ayında her yıl önde gelen elektronik müzik konferanslarından birisi olan ve dünyanın elektronik müzik dünyasındaki en büyük kulüp festivallerinden biri olan Amsterdam Dans Etkinliğine (ADE) ev sahipliği yapıyor. Bir başka popüler dans festivali Paradiso ve Melkweg mekanlarında yer alan 5daysoff'dur. Yaz saatinde Awakenings, Dance Valley, Mystery Land, Loveland, A Day at the Park, Welcome the Future  ve Valtifest gibi Amsterdam'da veya yakınında birçok büyük açık hava dans partisi bulunmaktadır.

Amsterdam'da birinci sınıf bir senfoni orkestrası olan Royal Concertgebouw Orchestra vardır. Mekan, Müze Meydanı'ndan Van Baerlestraat'ın karşısındaki Concertgebouw'dur. Eleştirmenler tarafından, dünyanın en iyi akustiği olan bir konser salonu olarak görülüyor. Binada üç salon bulunur: Grote Zaal, Kleine Zaal ve Spiegelzaal. Concertgebouw'da yılda dokuz yüz konser ve diğer etkinlikler düzenlenmektedir. Bu sayede dünyanın en çok ziyaret edilen konser salonlarından biri haline gelmiştir. Amsterdam operası, belediyenin bitişiğindedir. Bu nedenle, birleştirilen iki bina genellikle Stopera olarak adlandırılmaktadır. 1986'da açılan bu devasa modern kompleks, Waterlooplein'deki eski Yahudi mahallesinde Amstel nehrinin yanında yer almaktadır. Stopera, Hollanda Ulusal Opera, Hollanda Ulusal Balesi ve Holland Symfonia'nın ana merkezidir. Muziekgebouw aan 't IJ, merkez istasyonun yakınında IJ'de bulunan bir konser salonudur. Konserleri çoğunlukla modern klasik müziği icra eder. Bitişikteki Bimhuis, doğaçlamalı ve caz müziği konser salonudur.

Amsterdam'da sanat

Amsterdamda sanat ve Toneelgroep

Amsterdam'ın üç ana tiyatro binası vardır.

Leidseplein'deki Stadsschouwburg Amsterdam, Toneelgroep Amsterdam'ın ana temelidir.Mevcut bina 1894 yılına dayanmaktadır. Çoğu oyun Grote Zaal'de (Büyük Salon) gerçekleştirilmektedir. Olayların normal programı, her türden teatral formu kapsamaktadır. 

1986'dan kalma Hollanda Ulusal Opera ve Balesi (eski adı Het Muziektheater), Hollanda Ulusal Opera ve Hollanda Ulusal Balesinin ana opera binası ve evidir.

Royal Tiyatro Carré, 1887'de daimi bir sirk tiyatrosu olarak inşa edilmiştir ve şu anda çoğunlukla müzikaller, kabare performansları ve pop konserleri için kullanılmaktadır.

Kısa süre önce tekrar açılan DeLaMar Tiyatrosu, daha ticari oyunlar ve müzikaller barındırıyor.

Amsterdamda sanat ve Kabare

Ayrıca, 2014 yılında yeni bir tiyatro Amsterdam sahnesine taşındı, diğer kurulan mekanlara katıldı. Amsterdam'ın batı kesiminde Theater Amsterdam, Danzigerkade 5 / Westpoortnummer 2036 1013 AP Amsterdam yer almaktadır. Limanın panoramik manzarasına sahip modern bir binadır. Tiyatro, Anne Frank'ın hayatına dayanan ANNE adlı tek bir oyunu sergilemek için özel bir amaca yönelik yapılmış ilk gösteri merkezidir.

Şehrin doğu tarafında hamamdan dönüştürülmüş küçük bir tiyatro olan Badhuistheater bulunur. Tiyatroda genellikle İngilizce programlar yapılır.

Hollanda, müzik, öykü anlatımı, yorum, tiyatro ve komediyi birleştiren bir kabare ya da kleinkunst geleneğine sahiptir.

Kabare, 1930'lu yıllara dayanmaktadır. Wim Kan, Wim Sonneveld ve Toon Hermans gibi sanatçılar, Hollanda'daki bu sanatın öncülerindendir. Amsterdam'da Kleinkunstacademie (İngilizce: Cabaret Academy) bulunmaktadır. Çağdaş popüler sanatçıları Youp van 't Hek, Freek de Jonge, Herman Finkers, Hans Teeuwen, Theo Maassen, Herman van Veen, Najib Amhali, Raoul Heertje, Jörgen Raymann, Brigitte Kaandorp ve Comedytrain'dir. İngilizce konuşulan komedi sahnesi 1993 yılında Boom Chicago kurucusu tarafından kuruldu. Leidseplein'de kendi tiyatroları vardır.

Amsterdam gece hayatı

Amsterdam resimleri 4

Amsterdam, canlı ve çok çeşitli gece hayatı ile ünlüdür. Amsterdam'da birçok kafe (bar) vardır. Bunlar, büyük ve modernden küçük ve rahata kadar uzanır. Tipik Bruine Kroeg (kahverengi kafe) soluk ışıklar, mumlar, eski müşterilerle eski bir moda atmosferi sunmaktadır. Çoğu kafede yaz aylarında teraslar vardır. Yaz aylarında Leidseplein'in ortak bir manzarası, biralar ya da şarap içen insanlarla dolup taşan teraslarla doludur. Amsterdam da birçok restoran  bulunabilir. Amsterdam çok kültürlü bir kent olduğundan, çok sayıda farklı etnik restoran bulunabilir. Restoranlar konforlu ve pahalıdan, basit ve uygun fiyatlıya kadar sıralanmaktadır. Amsterdam'da ayrıca birçok diskotek var. Turistler için başlıca gece hayatının bulunduğu yerler Leidseplein ve Rembrandtplein'dir. Paradiso, Melkweg ve Sugar Factory, bazı gecelerde diskotek haline dönüşen kültür merkezleridir. Rembrandtplein yakınlarındaki diskoteklerin örnekleri Escape, Air John Doe ve Abe Kulüpleridir. Ayrıca Panama, Hotel Arena (Doğu), TrouwAmsterdam ve Stüdyo 80'de dikkat çekmektedir. Central istasyonunun yakınında bulunan Bimhuis, zengin programlama ev sahipliği yapan en iyi hizmeti barındıran dünyanın en iyi caz kulüplerinden biri olarak kabul edilmektedir. Reguliersdwarsstraat, LGBT topluluğu ve gece hayatının ana caddesidir.

Amsterdam'da festivaller

Amsterdamda festivaller

2008 yılında Amsterdam'da 140 festival ve etkinlik düzenlendi. Amsterdam'daki ünlü festivaller ve etkinlikler arasında şunlar bulunmaktadır: Koningsdag (Kralın Günü - Kraliçe Günü), 2013'te Kral Willem-Alexander'ın taçlandırılmasına kadar Koninginnedag olarak adlandırılmıştır.

 Sahne sanatları için Hollanda Festivali; Ağustos ayında,Prinsengrachtconcert (prinsen kanalında klasik konçerto); 'Stille Omgang' (her Mart ayında sessiz bir Roma Katolik akşam geçidi düzenlenmiştir); Amsterdam Gay Pride; Esrar Kupası; Ve Uitmarkt. 

Her yıl  Koninginnedag'ı kutlamak için yüz binlerce insan kent sakinleriyle birlikte Amsterdam'a gitmektedir. Koningsdag 27 Nisan'da gerçekleştirilmektedir. Kentin tamamı, free marketten ürün satın alan insanlarla veya müzik konserlerini ziyaret edenlerle dolup taşmaktadır.

Yıllık Hollanda Festivalleri, Avrupa'nın her yerinden uluslarası sanatçılar ve ziyaretçiler çekmektedir. Amsterdam Gay Pride, yılda bir kere Ağustos ayının ilk Cumartesi günü Amsterdam'ın kanallarında LGBT üyeleri yerel geçit töreni düzenlemektedir. The annual Uitmark Ağustos ayının sonundaki kültürel sezonu başında üç günlük bir kültürel etkinliktir. Podia üzerinde performans gösteren müzisyenler ve şairler gibi birçok farklı sanatçının ön izlemelerini sunar.

Amsterdam'da spor

Amsterdamda spor futbol

Amsterdam, Eredivisie Liginde futbol takımı Ajax Amsterdam'a ev sahipliği yapmaktadır. Amsterdam Arena stadyumu, Ajax'ın sahasıdır. Kentin güney doğusunda, yeni Amsterdam Bijlmer ArenA tren istasyonunun yanında yer almaktadır. Ajax, 1996 yılında bugünkü yerine taşınmadan önce düzenli maçlarını De Meer Stadion'da oynadı. 1928'de Amsterdam, Yaz Olimpiyatlarına ev sahipliği yaptı. Bu vesile için inşa edilen Olimpiyat Stadı tamamen restore edilmiş ve artık Amsterdam Maratonu gibi kültürel ve sportif etkinlikler için kullanılmaktadır. 1920'de Amsterdam, Buiten Y'de karşılaşmalara ev sahipliği yaparak komşu Antwerp'de düzenlenen Yaz Olimpiyatları'na yelken etkinliklerinin düzenlenmesinde yardımcı oldu.

Şehrin Dam to Dam Run, Amsterdam'dan Zaandam'a 10 mil yarışı ve Amsterdam Maratonu gibi yarışları bulunmaktadır.

Amsterdamda spor Ajax

Buz hokeyi takımı Amstel Tijgers, Jaap Eden buz pateni pistinde oynanmaktadır. Takım, Hollanda buz hokeyi birinci liginde yarışmaktadır. Bu buz pateni alanının 400 metrelik şeritinde hız pateni şampiyonaları düzenlenmektedir.

Amsterdam'da iki Amerikan futbol kulübü vardır: Amsterdam Haçlıları ve Amsterdam Panterleri. Amsterdam Pirates beyzbol takımı Hollanda Major League'de yarışıyor. Üç saha hokeyi takımı vardır: Amsterdam, Pinoké ve Hurley.Bunlar maçlarını yakınlardaki Amstelveen şehrinde Wagener Stadyumu'nda oynarlar. Basketbol takımı MyGuide Amsterdam Hollanda premier bölümünde yarışır ve oyunlarını Sporthallen Zuid'de oynarlar.

RTC (Ragbi Talenten Centrum veya Ragbi Yetenek Merkezi) ve National Rugby stadyumu gibi spor eğitimi derslerine ev sahipliği yapan Amsterdam'da bir rugbyclub vardır.

1999 yılından bu yana Amsterdam Şehri, Amsterdam Spor Ödülleri'nde en iyi erkek ve kadın sporcuları seçmektedir. Boksör Raymond Joval ve saha hokeyi orta saha oyuncusu Carole Thate, 1999'da ödül alan ilk sporcular oldular.

Amsterdam yönetimi

Amsterdam yönetimi

Amsterdam şehri, Hollanda Belediyeler Yasası gereğince bir belediyedir. Doğrudan seçilen bir belediye meclisi, bir belediye yönetim kurulu ve bir belediye başkanı tarafından yönetilir. 1981'den beri Amsterdam belediyesi kademeli olarak stadsdelen veya 'ilçeler' olarak adlandırılan yarı özerk bölgelere ayrılmıştır. Zamanla, toplam 15 ilçe oluşturuldu. Mayıs 2010'da büyük bir reformla Amsterdam belediye sayısını sekize indirdi: Kanal kuşağı dahil olmak üzere şehir merkezini kapsayan Amsterdam-Centrum, IJ gölünün kuzeyinde mahalle oluşturan Amsterdam-Noord, doğuda Amsterdam-Oost , Güneyde Amsterdam-Zuid, batıda Amsterdam-West, uzak batıda Amsterdam Nieuw-West, güneydoğudaki Amsterdam Zuidoost ve Amsterdam Limanı bölgesini kapsayan Westpoort, Amsterdam bölgesini kapsamaktadır.

Şehir yönetimi

Şehir yönetimi

Tüm Hollanda belediyelerinde olduğu gibi, Amsterdam'da doğrudan seçilen bir belediye meclisi, bir belediye yönetim kurulu ve bir belediye başkanı (bergemeester) ile yönetilmektedir. Belediye başkanı belediye yönetim kurulunun bir üyesidir, ancak aynı zamanda kamu düzeni bakımından bireysel sorumluluğu da vardır. Temmuz 2010'da, Eberhard van der Laan (İşçi Partisi) Amsterdam belediye meclisi tarafından aday gösterildikten sonra altı yıllık bir süre için ulusal hükumet tarafından Amsterdam Belediye Başkanlığına seçildi. 2014 belediye meclisi seçimlerinden sonra, D66, VVD ve SP'nin yönetim çoğunluğu - II. Dünya Savaşı'ndan bu yana İşçi Partisi olmayan ilk koalisyon kuruldu. Belediye yönetim kurulu, belediye başkanının yanında, belediye meclisi tarafından atanacak sekiz belediye meclis üyesinden oluşur: Dört D66 üyesi, iki VVD üyesi ve iki SP üyesi.

Diğer birçok Hollanda belediyesinin aksine, Amsterdam, 1980'lerde yerel yönetişimi iyileştirmek için aşamalı olarak uygulanan bir sistem olan stadsdelen veya 'ilçeler' olarak adlandırılan sekiz ilçe alt bölümlerine ayrılmıştır. İlçeler, daha önce merkezi şehir tarafından yürütülen birçok etkinlikten sorumluydu. 2010 yılında Amsterdam ilçelerinin sayısı on beşe çıktı. Bunlardan 14'ünün kendi ilçe meclisi de bulunmaktaydı ve halkın oyuyla seçilmişti. On beşinci Westpoort, Amsterdam limanını kapsamaktadır ve çok az sakini bulunuyordu. Bu nedenle, merkezi belediye meclisi tarafından yönetilmiştir. Kent sistemi gereğince , belediye kararları, belediye otoritelerinin yetkisi olan büyük altyapı projeleri gibi tüm kentle ilgili olanlar dışında, ilçe düzeyinde verilirdi. 2010 yılında, ilçe sistemi yeniden yapılandırılarak birçok küçük ilçe büyük ilçe haline getirildi. 2014 yılında, Hollanda Belediyeler Yasası'nda yapılan bir reformla, ilçe meclisleri kaldırıldıkça, Amsterdam ilçeleri özerk konumlarının çoğunu kaybetti. Amsterdam Belediye Meclisi, ilçe meclislerini küçük ama yine de direkt olarak seçilmiş bölge komiteleri ile değiştirerek ilçe sistemini koruma kararı aldı (bestuurscommisies). Belediye bir yönetmelik uyarınca, yeni belediyelere, merkezi belediye meclisi tarafından düzenleyici ve yürütme yetkilerinin devri yoluyla sorumluluklar verdi.

Metropol alanı

Metropol alanı ve Zaandam

"Amsterdam"'ın genellikle Amsterdam belediyesine ait olduğu anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili olarak, Durgerdam kasabası gibi belediyedeki bazı bölgeler Amsterdam'ın bir parçası olarak kabul edilmeyebilir.

Hollanda İstatistik Kurumu  Amsterdam'ın üç tanımını kullanmaktadır: Büyükşehir topluluğu Amsterdam (Grootstedelijke Agglomeratie Amsterdam, Groot Amsterdam'ın eşanlamlısı Grootstedelijk Gebied Amsterdam ile karıştırılmamalıdır), Greater Amsterdam (Groot Amsterdam, COROP bölgesi) ve kentsel bölge Amsterdam (Stadsgewest Amsterdam). Amsterdam Araştırma ve İstatistik Dairesi, dördüncü bir bölge kenti, yani Stadsregio Amsterdam'ı ('Şehir Bölgesi Amsterdam'ı') kullanmaktadır. Şehir bölgesi Büyük Amsterdam'a benzer ancak Zaanstad ve Wormerland belediyelerini de kapsamaktadır. Graft-De Rijp'i kapsamaz.

Bu alanların en küçüğü 2013 yılında 802,938 nüfusu ile Amsterdam belediyesidir. Bölge kenti, 2013 yılında 1.096.042 nüfusa sahipti. Sadece Zaanstad, Wormerland, Oostzaan, Diemen ve Amstelveen  ve Amsterdam belediyesi gibi belediyeleri kapsamaktadır. Büyük Amsterdam, 15 belediyeden oluşuyor ve 2013'te 1.293.208 nüfusa sahipti. 

Nüfusa göre en büyük alan olan Amsterdam Metropolitan Area (Hollanda: Metropoolregio Amsterdam), 2,33 milyon nüfusa sahiptir. Örneğin Zaanstad, Wormerveer, Muiden, Abcoude, Haarlem, Almere ve Lelystad'ı bulunmaktadır, ancak Graft-De Rijp hariçtir. Amsterdam, toplam 6,659,300 nüfusu olan Konglomera Metropolitan bölgesi Randstad'ın bir parçasıdır.

Bu çeşitli metropolitan alan düzenlemelerinden sadece Stadsregio Amsterdam (Amsterdam Şehir Bölgesi) resmi bir devlet statüsüne sahiptir. Sorumlulukları, bölgesel mekansal planlama ve metropolitan toplu taşıma imtiyazlarını içermektedir.

Ulusal sermaye

Ulusal sermaye

Hollanda Anayasası gereğince Amsterdam, Hollanda'nın başkentidir. Anayasa, 1983 anayasa değişikliğinden bu yana, 2. bölümde "Amsterdam" ve "başkent" den bahsetmektedir: 32. Kral'ın yeminli taç giymesi ve "taç giyme töreni", "başkent Amsterdam" da ("de hoofdstad Amsterdam") gerçekleşti. Anayasanın önceki versiyonları sadece "Amsterdam şehrini" ("de stad Amsterdam") belirtmiştir. Dolayısıyla, Hollanda Krallığı Genel Sekreteri (Hollanda Parlamentosu) bir kraliyet vakfı için Amsterdam'da düzenlenen tören ortak oturumunda toplanır. Tören, eski hükümdar yakınlardaki Amsterdam Kraliyet Sarayı'ndaki tahtan vazgeçme eylemini imzaladıktan hemen sonra, Nieuwe Kerk On Dam Meydanı'nda gerçekleşmektedir. Bununla birlikte, normalde, Parlamento, tarihsel olarak Hollanda hükumetinin, Hollanda monarşisinin ve Hollanda Yüksek Mahkemesinin merkezi olan Lahey'de bulunmaktadır. Dışişleri büyükelçilikleri Lahey'de bulunuyor.

Amsterdamın sembolleri

Amsterdam'ın sembolleri

Amsterdam'ın arması birkaç tarihi unsurdan oluşmaktadır. Birinci ve orta üç St Andrew haçı, şehrin kalkanında dikey bir bant halinde sıralanmıştır (Amsterdam'ın koruyucu aziz Saint Nicholas olmasına rağmen). Bu St Andrew komşu Amstelveen ve Ouder-Amstel'in şehir silüetleri de bulunur. Amstrerdam armasındaki bu kısım şehir hükumeti tarafından uçakla gönderilen savaş bayrağına dayanır ,Amsterdam  Amsterdam'da tescilli gemilerde  de simgesi bulunmaktadır. İkincisi, Avusturya İmparatorluk Tacıdır. 1489'da hizmet ve kredilere olan minnettarlığından dolayı, Maximilian, Amsterdam'a kralın tacını giyme hakkını verdi. Daha sonra, 1508 yılında, Kutsal Roma İmparatoru taç giyindiğinde bunun yerini Maximilian'ın imparatorluğundaki tacıyla değiştirdi. 17. yüzyılın ilk yıllarında, Maximilian'ın Amsterdam'ın armasında yer alan taçı, bu kez Avusturya İmparatorluk Tacı olan İmparator II.Rudolph'un tacı ile değiştirildi. Aslanlar, şehir ve ilin Yedi Birleşik Krallık Cumhuriyeti'nin bir parçası haline geldiği 16. yüzyılın sonlarından kalmıştır. Son olarak kentin resmi sloganı Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig ("Güçlü, Kararlı, Affedici") idi. Bu sözler, 1947'de Kraliçe Wilhelmina tarafından kentin İkinci Dünya Savaşı'nda gösterdiği cesaretten dolayı söylenmişti.

Amsterdam'da ulaşım

Metro, tramvay ve otobüs

Amsterdamda ulaşım

Şu anda, on altı tramvay güzergahı ve beş metro hattı bulunmaktadır. Hepsi şehir içi otobüs şebekesini işleten belediye toplu taşıma işletmecisi GVB tarafından işletilmektedir.

Dört adet ücretsiz GVB feribot, IJ gölü boyunca yayalar ve bisikletlileri Amsterdam-Noord ilçesine taşımaktadır ve iki ücretli feribot limanda doğuya ve batıya doğru çalışmaktadır. 

Ayrıca özel olarak işletilen Amstredam'ın su yollarında insanlara taşımacılık yapan su taksileri, su otobüsü, tekne paylaşım işletmesi, elektrikli araba tekneleri ve kanal tekneleri de bulunmaktadır.

Bölgesel otobüsler ve bazı banliyö otobüsleri, Connexxion ve EBS tarafından işletilmektedir. Uluslararası Otobüs servisleri Amsterdam Amstel tren istasyonundan Eurolines, Amsterdam Sloterdijk tren istasyonundan IDBUS ve şehrin doğusunda Zuiderzeeweg'den Megabus tarafından hizmet sağlamaktadır.

Otomobil

Amsterdamda ulaşım ve otomobil

Amsterdam, 1932'de, Hollanda'nın otoyol sisteminin bir türü olan ve Bir'den Sekiz'e kadar numaralı otoyollardan şehirden gelmesi planlanan bir merkez olarak tasarlandı. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi ve önceliklerin değişmesi, A1, A2 ve A4 yollarının orijinal plana göre Amsterdam'dan geldiği mevcut duruma neden oldu. Rotterdam'a giden A3 yolu, 1970 yılında Groene Hart'ı korumak için iptal edildi. Zaandam'a ve A10 Ringroad'a giden A8 yolu, 1968 ile 1974 yılları arasında açıldı. A1, A2, A4 ve A8'in yanı sıra, A7 ve A6 gibi birçok otoyol da trafiği ağırlıklı olarak Amsterdam'a taşıyor.

Şehri çevreleyen A10 çevre yolu, Amsterdam'ı Hollanda ulusal otoyol ağına bağlar. A10 üzerindeki kavşaklar, otomobillerin S101'den S118'e kadar numaralandırılmış 18 şehir yolundan birine aktararak araçların şehre girmesine izin vermektedir. Bu şehir yolları, sınıf ayrımı olmayan ve bazen merkezi bir rezervasyon yapılmaksızın bölgesel yollardır. Çoğu bisikletçiler tarafından ulaşılabilir. S100 Centrumring, kentin merkezini dolaşan küçük bir çevre yoludur.

Şehir merkezinde, araba kullanmak oldukça sıkıntılıdır. Park ücretleri pahalıdır ve pek çok sokak arabalara kapalı veya tek yönlüdür. Yerel yönetim, Autodelen ve Meerijden.nu gibi araçların paylaşım ve araba kullanma girişimlerine sponsorluk yapmaktadır.

Milli demiryolu

Amsterdam, Nederlandse Spoorwegen (Hollanda Demiryolları) on istasyonundan hizmet vermektedir. Altı şehirler arası duraklar: Sloterdijk, Zuid, Amstel, Bijlmer ArenA, Lelylaan ve Amsterdam Centraal. Yerel servis istasyonları şunlardır: RAI, Holendrecht, Muiderpoort ve Science Park. Amsterdam Centraal aynı zamanda uluslararası bir demir yolu istasyonudur. İstasyondan Avusturya, Belarus, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Almanya, Macaristan, Polonya, Rusya ve İsviçre gibi yerlere düzenli hizmet verilmektedir. Bu trenler arasında Nederlandse Spoorwegen (Amsterdam-Berlin) ve Thalys (Amsterdam-Brüksel-Paris / Lille), CityNightLine ve InterCityExpress'in (Amsterdam-Köln-Frankfurt) uluslararası trenleri bulunmaktadır. Gelecek hat: 2017 yılının başında açılacak olan Amsterdam / Londra hızlı trenidir.

Amsterdam havaalanı

Amsterdam havaalanı

Amsterdam Airport Schiphol (IATA: ICAO: EHAM) Amsterdam Centraal tren istasyonundan tren ile 20 dakikadan az sürmektedir ve Thalysve Intercity Brussel gibi yurt içi ve yurt dışı şehirler arası trenler hizmet etmektedir.  Schiphol, Hollanda'nın en büyük havalimanı, Avrupa'nın en büyük dördüncü ve dünyanın en büyük 14. havaalanıdır. Yılda 50 milyon yolcu taşımaktadır ve KLM, transavia.com, Martinair, Arkefly ve easyJet gibi beş havayolunun ana üssüdür. 2014'ten itibaren Schiphol, uluslararası yolcu sayısı üzerinden hesaplanan ölçümlere göre dünyanın beşinci en yoğun havalimanı oldu.

Amsterdam ulaşımında bisiklet


Bisiklet

Amsterdam, dünyanın en büyük bisiklet dostu şehirlerinden biridir. Bisiklet yolları, bisiklet parkurları ve  cüzi bir para karşılığında kullanılabilen korunaklı bisiklet garajları (fietsenstalling) gibi bisikletçiler için en iyi olanaklara sahip olan bisiklet kültürünün merkezidir. 2013'te Amsterdam'da şehirde yaşayan insan sayısından daha fazla yaklaşık olarak 1,200,000 bisiklet vardı. Amsterdam'da hırsızlık yaygındır. 2011'de yaklaşık 83,000 bisiklet çalındı. Amsterdam'ın küçüklüğü, 400 kilometrelik bisiklet yolları, düz arazisi ve otomobil kullanmanın tartışılmaz rahatsızlığı nedeniyle bisikletler tüm sosyo-ekonomik gruplar tarafından kullanılır.

Amsterdam'da eğitim

Amsterdamda eğitim

Amsterdam'ın iki üniversitesi vardır: Amsterdam Üniversitesi (Amsterdam Universitesi) ve VU Üniversitesi Amsterdam (Vrije Universiteit veya "VU"). Yüksek öğrenim için diğer kurumlar bir sanat okulu - Gerrit Rietveld Academie, uygulamalı bilimler üniversitesi - Hogeschool van Amsterdam ve Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten'dir. Amsterdam'ın Uluslararası Toplumsal Tarih Kurumu, sosyal tarih ve özellikle işçi hareketinin tarihi ile ilgili dünyanın en büyük belgesel ve araştırma kurumlarından biridir. 17. yüzyılın başında kurulan Amsterdam'ın Hortus Botanicus, dünyanın en eski botanik bahçelerinden biridir ve aralarında Orta ve Güney Amerika'da kahve kültürünün tamamı için ana üs olarak hizmet veren kahve fabrikası bulunmaktadır.

Amsterdam'da 200'den fazla ilkokul vardır. Bu ilkokullardan bazıları öğretilerini çeşitli Montessori okulları gibi belirli pedagojik teorilere dayandırıyor. Amsterdam'daki en büyük Montessori Lisesi, Montessori Lyceum Amsterdam'dır. Ancak birçok okul dine dayanmaktadır. Eskiden Roma Katolikliği ve çeşitli Protestan mezhepleri vardı, fakat Müslüman göçmen akını ile İslam okullarının sayısı da arttı. Yahudi okulları Amsterdam'ın güney banliyölerinde bulunabilir.

Amsterdam, beş bağımsız dil bilgisi okuluna (Felemenkçe: gymnasia), Vossius Gymnasium'a, Barlaeus Gymnasium'a, St. Ignatius Gymnasium'a, Het 4e Gymnasium'a ve Latin ve klasik Yunan'ı içeren klasik bir müfredatın öğretildiği Cygnus Gymnasium'a sahip oldukları için dikkat çekmektedir. Birçoğu yakın zamana kadar birçoğu zamanla ölecek olan çağ dışı ve seçkinci bir kavram olarak düşünse de, gymnasia son zamanlarda yeniden canlandı ve dördüncü ve beşinci gramer okullarının kurulmasına yol açtı. Amsterdam'daki çoğu ortaokul, aynı okulda farklı eğitim seviyeleri sunmaktadır. Kent ayrıca sanattan ve tasarımdan siyasete ve ekonomiye kadar çeşitli üniversitelerden oluşur ve bunlar çoğunlukla diğer ülkelerden gelen öğrencilerinde bulunduğu üniversitelerdir.

Amsterdam'ın ünlüleri

Amsterdamın ünlüleri ve Frits Bolkestein

Frits Bolkestein (1933 doğumlu), siyasetçi

Charlene de Carvalho-Heineken (1954 doğumlu), iş kadını

Paul J. Crutzen (1933 doğumlu), atmosferik kimyager

Willem Drees Sr. (1886-1988), politikacı

Floris Adriaan van Hall (1791-1866), Hollanda Başbakanı Adalet Bakanı

Freddy Heineken (1923-2002), iş adamı

Jaap de Hoop Scheffer (1948 doğumlu), siyasetçi

André Kuipers (1958 doğumlu), astronot

Baruch Spinoza ( 1632-1677), filozof

Hans Wiegel (1941 doğumlu), siyasetçi

Eğlence

Karel Appel (1921-2006), ressam

Amsterdamda Eğlence ve Jan Akkerman

Jan Akkerman (1946 doğumlu), müzisyen

Willeke van Ammelrooy (1944 doğumlu), oyuncu

Willem Breuker (1944-2010), müzisyen

Frans Brüggen (1934-2014), müzisyen

Rudi van Dantzig (1933-2012), balet

Joop van den Ende (1942 doğumlu), film, televizyon ve tiyatro yapımcısı

Bernard Haitink (1929 doğumlu), orkestra şefi

John Kraaijkamp, ​​Sr (1925-2011), oyuncu, komedyen, şarkıcı

Hollanda'nın en ünlü şarkıcılarından Andre Hazes (1951-2004)

Spor

Co Adriaanse (doğum tarihi: 1947), futbol antrenörü

Amsterdamda spor ve Bergkamp

Dennis Bergkamp (1969 doğumlu), futbolcu

Jan van Beveren (1948-2011) futbol kalecisi ve antrenör

Michael Bleekemolen (1949 doğumlu) yarış sürücüsü

Daley Blind (doğum: 1990), futbolcu

Geraldo Boldewijn (1991 doğumlu), Amerikan futbolu oyuncusu

Cor Brom (1932-2008), futbol oyuncusu ve futbol antrenörü

Ellie van den Brom (1949 doğumlu) uzun süratli patenci

Daniel Sprong (1997 doğumlu) hokeyci

Amterdamlı futbolcu Gullit

Johan Cruyff (1947-2016), futbol oyuncusu ve futbol antrenörü

Ellen van Dijk (doğumlu, 1987), bisikletçi

Max Euwe (1901-1981), Satranç Grandmaster, matematikçi, yazar

Louis van Gaal (doğum tarihi: 1951), futbol antrenörü

Ruud Gullit (1962 doğumlu), futbol oyuncusu

Bobby Haarms (1934-2009), futbol oyuncusu ve futbol antrenörü

Cor van der Hart (1928-2006), futbol oyuncusu ve futbol antrenörü

Rinus Israël (1942 doğumlu), futbol oyuncusu ve futbol antrenörü

Nigel de Jong (doğumlu, 1984), futbol oyuncusu

Jan Jongbloed (1940 doğumlu), futbol oyuncusu (kaleci)

Amsterdamlı bisikletçiler

Piet Keizer (1943 doğumlu), futbol oyuncusu

Patrick Kluivert (doğumlu 1976), futbol oyuncusu

Gerrie Knetemann (1951-2004), bisikletçi

Ada Kok (doğum tarihi: 1947), yüzücü

Ruud Krol (1949 doğumlu), futbol oyuncusu ve futbol antrenörü

Edward Metgod (1959 doğumlu), futbol oyuncusu (kaleci) ve futbol antrenörü

John Metgod (1958 doğumlu), futbolcu ve futbol antrenörü

Rinus Michels (1928-2005), futbol oyuncusu ve futbol antrenörü

Bennie Muller (1938 doğumlu), futbolcu (47 caps)

Eddy Pieters Graafland (1934 doğumlu), futbolcu (kaleci)

1940 doğumlu Judocu Wim Ruska

Peter Post (1933-2011), bisikletçi

Quincy Promes (1992 doğumlu), futbolcu

Anton Pronk (1941 doğumlu), futbolcu (19 caps)

Rob Rensenbrink (1947 doğumlu), futbol oyuncusu

Frank Rijkaard (1962 doğumlu), futbol oyuncusu ve futbol antrenörü

Wim Ruska (1940 doğumlu), Judocu

Ton Sijbrands (1949 doğumlu), uluslararası dama oyuncusu

Sjaak Swart (1938 doğumlu), futbol oyuncusu

Marko Vejinovic (doğum: 1990), futbol oyuncusu

Diğerleri

Fanny Blankers-Koen (1918-2004), atlet

Inge de Bruijn (doğum: 1973), yüzücü

Ryan ten Doeschate (doğum: 1980), kriket oyuncusu

Jan Hein Donner (1927-1988), satranç ustası

Film yönetmeni Theo van Gogh

Anne Frank (1929-1945), günlük tutan kişi ve Holokost kurbanı

Theo van Gogh (1957-2004), film yönetmeni

Carice van Houten (1976 doğumlu), oyuncu

Søren Lerby (1958 doğumlu), futbolcu

Satyendra Pakhale (1967 doğumlu), tasarımcı

Rembrandt van Rijn (1606 / 7-1669), ressam

Jan van Speyk (1802-1831), Hollanda Kraliyet Donanması Kıdemli Yüzbaşı

Joop den Uyl (1919-1987), siyaset

Marius Vieth (doğumlu, 1988), güzel sanat fotoğrafçısı

Joost van den Vondel (1597-1679), şair, oyun yazarı

Gerardus Vossius (1577-1649), teolog, tarihçi

Amsterdam medyası

Amsterdam medyası ve Trouw

Amsterdam, ulusal ve uluslararası medyanın önde gelen merkezidir. Yerel olarak hazırlanan bazı gazeteler; ulusal bir günlük gazete olan Het Parool; De Telegraaf, en büyük Hollanda günlük gazetesi; the daily newspapers Trouw, De Volkskrant ve NRC Handelsblad; De Groene Amsterdammer, haftalık gazete; the free newspapers Sp! Ts, Metro ve The Holland Times (İngilizce basılı)'dır.

Amsterdam, Hollanda'nın en büyük ikinci ticari TV grubu olan,TV istasyonları SBS 6, Net 5 ve Veronica'dan oluşan  SBS Yayın Grubu'na ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte Amsterdam, 'Hollanda'nın medya kenti' olarak görülmüyor. Amsterdam'ın 30 kilometre güneydoğusundaki Hilversum kasabası bu gayri resmi unvanla taçlandırıldı. Hilversum, Hollanda'daki radyo ve televizyon yayıncılığının başlıca merkezidir. Ayrıca Hollanda'da bulunan Radio Netherlands, 1920'lerden beri radyo frekansları ile  dünya çapında dinlenmektedir.

Hilversum, ulusal yayın yapım şirketi NOS'a ait geniş bir ses ve televizyon stüdyosu kompleksinin yanı sıra tüm Hollandalı kamu yayın kuruluşlarının stüdyolarına ve birçok ticari TV yapım şirketinin ev sahibidir.

2012'de Far East Movement'ın 'Live My Life' adlı müzik videosu, Amsterdam'ın çeşitli yerlerinde çekildi.

Amsterdam, John Green'in "The Fault in Our Stars" adlı kitapta da yer alıyor ve filmin bir bölümünde Amsterdam yer alıyor.

Amsterdam'da emlak piyasası

Konut piyasası ciddi ölçüde düzenlenmiştir. Amsterdam'da mevcut konutların % 55'i ve yeni konutların % 30'u Hükumet tarafından desteklenen kuruluşlar olan Housing Dernekler'e aittir.

Squat özellikleri, mülkiyet yasası gereği kiracıları oldukça cazip hale getiren Amsterdam genelinde yaygındır. OT301, Paradiso, Vrankrijk (şehir yönetimi tarafından kapatıldı) ve Binnenpret gibi bazı işletmeler ve sağlık kulübü, lisanslı restoranlar gibi bazı squatlar iyi bilinmektedir.

Amsterdam Resimleri