03 June 2023, Saturday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Amerika'da Valilik

İçindekiler
 1. Amerika'da valilik sistemi
 2. Amerika'da valilerin yetkileri
 3. Amerika'da valiliğin tarihçesi
 4. Amerika valileri
 5. Amerika valilerinin maaşları
 6. Amerika'da valilik seçimi
 7. Amerika'da vali ve vali yardımcısı ilişkileri

Amerika'da valilik sistemi

Birleşik Devletler'de valiler, elli eyalet ve beş bölgenin her birinde, hem eyalet başkanı hem de bu eyalet ve bölgelerdeki yönetimin başı olarak hizmet eder. Bu nedenle, valiler eyalet yasalarını uygulamakla sorumludur ve eyalet yönetimlerini denetlemekle yükümlüdürler. Eyalet başkanı olarak, asayiş, idari bütçeler, yasa tasarıları ve vetolar gibi çeşitli idari konularda, yeni uygulamaya geçen ve tekrar düzenlenen politika ve programları geliştirir ve sürdürürler. Valiler, yönetim ve liderlik sorumluluklarını ve hedeflerini, çoğunlukla kendi atadıkları yardımcılar ve başkanlık kurulu ile yerine getirirler. Valilerin çoğunluğunun, bir komite tarafından belirlenen adaylar listesinde yer alan kişiler arasından, eyalet yargıçlarını atama yetkisi de vardır.

Beş eyalet hariç tüm eyaletlerde bir vali vekili de görev yapmaktadır. Vali vekili azil, ölüm, istifa gibi durumlarda validen boşalan koltuğa geçer. (Massachusetts ve Batı Virginia eyaletlerinde valinin görev ve yetkilerini devralır ancak bürosuna geçmez). Görevdeki valilerin görevlerini yerine getirememesi durumunda, vali vekilleri gayrı resmi olarak eyalet valisi gibi hareket eder ve eyalet yasama organının üst heyetine vekaleten başkanlık görevini üstlenirler. Bu gibi durumlarda, siyasi tartışmalara katılamazlar ve bu heyetin oylarında eşitlik söz konusu olmadığında, kendileri oy kullanamazlar. 

Amerika'da valilerin yetkileri

Eyaletler, Birleşik Devletlerin başlıca idari birimleri olup, Birleşik Devletler Anayasası uyarınca eyalet içindeki ticaretin düzenlemesi, seçimlerin yapılması, yerel yönetimlerin oluşturulması ve anayasa değişikliklerinin onaylaması gibi bir dizi yetki ve haklara sahiptir. Her eyaletin, cumhuriyet ilkelerine dayanan kendi anayasası ve yürütme, yasama ve yargı olmak üzere üç dala ayrılan yönetim organı vardır. Ayrıca, her eyalet ve federal hükumet arasındaki ortak egemenlik nedeniyle Amerikalılar hem federal devletin hem de bulundukları eyaletin vatandaşlarıdır.

Valiler, her eyalette veya bölgede, yönetimin yürütme organına başkanlık eder ve her eyaletin veya bölgenin yetki alanına bağlı olarak, yönetim bütçesinin belirlenmesi, birçok memurun atanma yetkisi (yargıçlar dahil) ve yasama organını gibi önemli konularda, kayda değer bir kontrol gücünü elinde tutabilirler. Valiler, eyalete bağlı polis kuvvetlerinin veya diğer savunma güçlerinin amirliği (federal eyaletler hariç) gibi, diğer bazı roller de üstlenebilir. Birçok eyalet ve bölgede, valilerin kısmen ya da tamamen, adli suçlara dair cezai hükümleri hafifletme veya bağışlama yetkisi vardır. New Hampshire ve Vermont eyaletlerinde valiler iki yıllığına ve diğer tüm eyaletlerde de dört yıllığına seçilir ve görev yapar.

Valiler tüm eyaletlerde doğrudan seçilir ve eyalet yasama meclisi ya da bazı durumlarda diğer seçilmiş yöneticiler tarafından yetkileri kısıtlanmış ve denetlenmiş olsa da, çoğu durumda önemli pratik yetkilere sahiptir. Eyaletler dışındaki beş bölgede,  geçmiş zamanlarda, valiler Birleşik Devletler Başkanı tarafından atanıyordu. Ancak günümüzde, bu bölgelerdeki valiler de doğrudan seçilmektedir. Valiler eyalet yasa tasarılarını veto edebilirler ve yedi eyalet dışındaki tüm eyaletlerde, bütçe tasarılarının bazı maddelerini veto etme yetkisine sahiptir (Başkanın böyle bir yetkisi yoktur). Bazı eyaletlerde, yasama meclisi üçte ikilik ve diğer bazı eyaletlerde de beşte üçlük bir oy çoğunluğuyla, valilik makamının vetosunu hükümsüz kılabilir.

Alabama, Indiana, Kentucky ve Tennessee eyaletlerinde, valiliğin vetosu, çoğunluğun oylarıyla hükmünü yitirir ve karar fiilen etkisiz kılınır. Arkansas'ta, veto kararı mutlak bir çoğunluğun oyuyla hükümsüz kalır. Kuzey Carolina Valisi, 1996 referandumuna kadar veto yetkisine sahip değildi. 50 eyaletin 47'sinde, devletin ABD Senatosu koltuklarından birinin boşalması durumunda, eyaletin valisi, seçim yapılıncaya kadar boşluğu doldurmak için birini atama yetkisine sahiptir; Oregon, Alaska ve Wisconsin eyaletlerinde valilerin bu yetkisi yoktur.

Valiler, anayasal şartlar hükmünde, senede bir kez (eski anayasalarda ''zaman zaman'' olarak belirtilmiştir) eyaletler hakkında durum raporu vermek zorundadır ve bu görevi düzenledikleri basın toplantısı veya halka hitap yoluyla yerine getirebilirler. Valiler, ayrıca, devet adamlarının karşılanması, eyalet şeref nişanlarının verilmesi, sembolik bildirilerin yayınlanması ve eyaletteki fuarlara katılım gibi törenlerde de aktif rol üstlenebilirler. Valilerin resmi bir ikametgahı da bulunabilir.

Kuzey Carolina Üniversitesi, siyaset bilimcisi Thad Beyle, elli eyalet üzerine yaptığı bir değerlendirmede; valilerin kişisel güçlerinin kişiye ve zamana göre farklılıklar gösteren ve kurumsal güçlerinin ise yasalar tarafından belirlenen faktörler içerdiğine dikkat çekiyor. Ölçülebilen kişisel faktörlere örnekler arasında, bir valinin seçilme oy yüzdesi ne kadar yüksek ve anketlerdeki popülaritesi ne durumda gibi faktörler yer alır. Kurumsal faktörler arasında da, valinin bütçe yönetimi üzerindeki yetkisi, atama yetkisi ve veto yetkisi gibi faktörler yer alır.

Amerika'da valiliğin tarihçesi

Amerika Birleşik Devletleri'nin kolonileşme döneminde, Kuzey Amerika valileri, kolonilerin yönetimine göre farklı yöntemlerle seçiliyordu. Büyük Britanya, Fransa ve İspanya'nın kolonilerinde valiler, kolonilerdeki hükümdarlar veya yetkilendirdikleri heyet tarafından seçiliyordu. İngiliz kolonilerinde Ticaret Kurulu genellikle birincil karar organı idi. Connecticut Kolonisi ve Massachusetts Körfezi Kolonisi gibi birleşik bir tüzük ile yönetilen koloniler, tüzükte veya diğer sömürge mevzuatında belirtilen kurallara dayalı olarak kendi valilerini seçtiler. Carolina eyaleti gibi bireysel kolonilerde, hükümdar tarafından yönetilen bir koloni olmadan önce (Kuzey ve Güney olarak iki eyalete ayrılmadan önce) valiler, koloniye hükmeden toprak sahibi derebeyleri tarafından seçildi. Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın ilk yıllarında on üç koloniden on birinde, mülkiyet ve bireysel valiliklere mahkeme kararıyla el konuldu. Diğer iki sömürge (Connecticut ve Rhode Island) kurumsal yönetilen kolonilerdi; Connecticut Valisi Jonathan Trumbull, savaş döneminden önce ve savaş sırasında vali olarak görev yaparken, Rhode Island Valisi Joseph Wanton 1775 yılında isyanları bastırmakta başarısız olunca görevinden alındı.

Eyalet sistemine geçilmeden önce, 50 eyaletten birçoğu bölge olarak adlandırılıyordu. Federal hükumet tarafından yönetiliyorlardı ve valileri seçimle iş başına gelmeyip, başkan tarafından atanıyor ve Senato tarafından onaylanıyordu. Bölgesel valilerin seçimi 1948'de Porto Riko'da başladı. Son atanan bölge valisi olan Amerikan Samoası valisi Hyrum Rex Lee, 1978'de görevini bıraktı.

Amerika valileri

Amerika valileri partileri

Günümüzde, 34 Cumhuriyetçi, 15 Demokrat ve 1 bağımsız parti üyesi, eyalet valisi olarak görev yapmaktadır. İki Demokrat Parti (DC belediye başkanı da dahil olmak üzere), iki Cumhuriyetçi Parti, bir Demokrat Halk Partisi ve bir de bağımsız parti üyesi, bölgesel valilik görevini yürütmektedir. Diğer parti üyeleri arasında valilik yapan yoktur.

Amerika'da valilerin görev süreleri

Valiler dört yıllık bir süreyle görevde kalırlar. Vermont ve New Hampshire eyaletlerinde, istisnai olarak, valiler iki yıllık bir süreyle görev yaparlar. 

Mevcut valiler içinde en uzun süreyle görevde kalan vali, yakın bir geçmişte altıncı kez seçilen Iowa valisi Terry Branstad'dır. 1983 ile 1999 yılları arasında dört kez üst üste seçilmişti. İkinci en uzun süreyle görevde kalan mevcut vali ise, Idaho valisi Butch Otter'dir. 1 Ocak 2007'den beri görevdedir. En son seçilen vali, Güney Carolina eyaleti valisi Henry McMaster, 24 Ocak 2017 tarihinde göreve başladı.

Eyaletlerin çoğunda,  valilik dönemi anlamına gelen ''Gubernatorial'' ibaresi; bir valinin görev süresini belirtir.

Amerika valilerinin yaşları

En yaşlı vali, 7 Nisan 1938'de doğan, (1938-04-07) Kaliforniya valisi Jerry Brown'dur. En genç mevcut vali, Porto Riko valisi Ricardo Rosselló, (1979-03-07) 7 Mart 1979 doğumludur.

Birleşik Devletler'de bir vali olarak görev yapan en genç kişi, Michigan Bölge valisi Stevens T. Mason idi, 1835'te seçilmişti ve seçildiğinde sadece 24 yaşındaydı. Mason, Michigan, Birleşik Devletler Birliğine kabul edildiğinde, Ocak 1837'de 25 yaşındayken, eyaletinin ilk valisi oldu. Mason Kasım 1837'de yeniden seçildiğinde 26 yaşındaydı.

Seçilen en genç ikinci vali, 1855'te 30 yaşında iken Kaliforniya valisi seçilen J. Neely Johnson'du ve üçüncü en genç vali 1938'de, 31 yaşındayken Minnesota valisi seçilen Harold Stassen'di. Sonradan başkanlık ta yapan Bill Clinton, 1978'de 32 yaşındayken Arkansas Valiliğine seçildi ve Stassen'den beri seçilen en genç vali oldu.

35 eyalette valilerin asgari seçilme yaşı 30'dur, ancak bazı eyaletlerde seçilme yaşları: 25 (7 eyalette), 21 (1 eyalette) veya 18 (5 eyalette) olarak belirlenmiştir. Oklahoma, asgari seçilme yaşı 31 olan tek eyalettir. Bazı eyaletlerde seçme ve seçilme hakkı olan herkes vali olabilir. Bu durumda asgari seçilme yaşı 18'dir. Kansas ve Vermont eyaletlerinde açık ya da üstü kapalı olarak ifade edilen bir yaş sınırlaması yoktur.

Amerika valilerinin cinsiyetleri

Mevcut valilerin 44'ü erkek ve 6'sı kadındır. Kadın valiler: Oregon valisi Kate Brown, Oklahoma valisi Mary Fallin, New Mexico valisi Susana Martinez, Alabama valisi Kay Ivey, Iowa valisi Kim Reynolds ve Rhode Island valisi Gina Raimondo. Bunlardan Fallin, Ivey, Reynold ve Martinez Cumhuriyetçi, Brown ve Raimondo ise Demokrat partidendir.

Beş bölgesel valinin hepsi erkektir; Washington DC Belediye Başkanı kadındır.

Vali vekilliği yapan 38 kadın, vali olarak görev yapmış ya da şu anda görev yapmaktadır.

İlk kadın vali, 4 Kasım 1924'te Frank Lucas'tan sonra seçilen ve 5 Ocak 1925'de göreve başlayan Wyoming valisi Nellie Tayloe Ross idi (merhum Wyoming Valisi William B. Ross'un eşi idi). Ayrıca, 4 Kasım 1924'te seçilen Miriam A. Ferguson (eski Teksas Valisi James E. Ferguson'un karısı) ve sonrasında 21 Ocak 1925'te seçilen Pat Morris. Önceki valilerin eşi veya dul eşi olmaksızın seçilen ilk kadın vali, 1974'te Connecticut valisi seçilip, 8 Ocak 1975'de yemin eden Ella T. Grasso idi.

Connecticut ve Arizona, ikisi de ana partilerin üyeleri olan kadın valilerin seçildiği iki eyalettir. New Hampshire eyaletinde de, ikisi de ana partilerin üyeleri olan kadın valiler görev yaptı, ancak Cumhuriyetçi partiden Vesta M. Roy kısa bir süre için yalnızca vekaleten görev yaptı. Arizona, bir kadın validen sonra tekrar bir kadın valinin seçildiği ilk eyaletti (farklı partilerdendi). Arizona, ayıca toplam dört kadın vali ile en çok kadının valilik yaptığı ve aynı zamanda art arda üç kadın valinin seçildiği tek eyalettir. Washington, aynı dönemde hem valinin hem de ABD Senatörlerinin kadın olduğu ilk eyaletti (sırasıyla Christine Gregoire; Patty Murray; Maria Cantwell). New Hampshire, valinin ve meclis üyelerinin hepsinin kadın olduğu tek eyalet oldu ve bu vali ve meclis üyeleri halen görevdedir.

Daha önceki dönemlerde, aynı anda dokuz kadının eyaletlerindeki yönetim kurulu heyetinde görev yaptığı iki farklı durum ortaya çıktı: İlki, Sarah Palin'in, Alaska eyaletinin ilk kadın valisi olarak göreve başladığı 4 Aralık 2006 ile Kathleen Blanco'nun, Louisiana valiliğini bıraktığı 14 Ocak 2008 tarihleri arasında; ikincisi, Beverly Perdue'nin, Kuzey Carolina valisi olarak göreve başladığı 10 Ocak 2009 ile Ruth Ann Minner'ın, Delaware valisi olarak emekli edildiği 20 Ocak 2009 tarihleri arasında.

Amerika'da valilerin etnik kökenleri

Mevcut 50 validen 46'sı, İspanyol olmayan, Avrupa kökenli Amerikalı beyazlardır. Diğer üç validen ikisi İspanyol kökenli (New Mexico valisi Susana Martinez ve Nevada valisi Brian Sandoval), ve biri de Japon kökenlidir (Hawaii valisi David Ige).

5 Birleşik Devletler bölgesine, bir İspanyol kökenli ( Porto Riko'lu Ricardo Rosselló), bir siyahi (Birleşik Devletler Virjin Adaları yerlisi Kenneth Mapp), iki Amerika Pasifik Adaları yerlisi (Guam'lı Eddie Calvo ve Amerikan Samoası yerlisi Lolo Letalu Matalasi Moliga) vali olarak görev yapmaktadır. Afrika kökenli Amerikalı, Muriel Bowser, Columbia bölgesinde belediye başkanlığı yapmaktadır. Bu görev valilik ile eşdeğer statüdedir.

1990 yılında Virginia eyaletinin valisi seçilen  Douglas Wilder, Birleşik devletlerdeki eyalet sisteminin ilk Afrika kökenli Amerika valisidir. 

Amerika'da valilerin doğum yerleri

Mevcut devlet valilerinin 13'ü, görev yaptıkları eyaletlerin dışında doğdu: Arizona valisi Doug Ducey (Ohio doğumlu), John Hickenlooper (Pennsylvania doğumlu), Florida valisi Rick Scott (Illinois doğumlu), Kentucky valisi Matt Bevin (Washington doğumlu) Maryland valisi  Larry Hogan, Massachusetts valisi Charlie Baker (New York doğumlu), Nevada valisi Brian Sandoval (Kaliforniya doğumlu), New Mexico valisi Susana Martinez (Teksas doğumlu), Ohio valisi John Kasich (Pennsylvania doğumlu), Oklahoma valisi Mary Fallin (Missouri doğumlu), Oregon valisi Kate Brown (İspanya doğumlu), Virginia valisi Terry McAuliffe (New York doğumlu) ve Wisconsin valisi Scott Walker (Colorado doğumlu).

Eyalet anayasalarına göre vali seçilebilmek için belirli bir süre vatandaş veya mukim olma şartı vardır, fakat Başkanlık kriterlerinin aksine, vali olmak için Amerika'da doğmuş olma şartı aranmaz. Bazı eyalet anayasalarında, valilik için vatandaş ya da mukim olunması yönündeki şart hususunda belirsizlikler mevcuttur.

Fiziksel engelli Amerika valileri

Kör olarak yasal görev yapan valiler: 1975 yılında, on bir gün süreyle vekaleten Arkansas valiliği yapan Bob C. Riley ve 2008'den 2010 yılına kadar New York valiliği yapan David Paterson'dur.

Mevcut Texas valisi Greg Abbott'un, 1984 yılında geçirdiği bir kazadan sonra belden aşağısı felç oldu ve o zamandan beri tekerlekli sandalye kullanmaktadır. New York Valisi Franklin D. Roosevelt'in belden aşağısı tutmuyordu; Daha sonra tekerlekli sandalye kullanan ilk başkan oldu.

Amerika valilerinin maaşları

2009'da bir eyalet valisinin ortalama maaşı 124.398 dolardı. Halen ödenen en yüksek maaş Pennsylvania Valisi Tom Wolf'un aldığı $ 187.256 ABD doları tutarında maaştır. En düşük maaşlar Maine Valisi Paul LePage ve Porto Riko Ricardo Rosselló'nun maaşları $ 70.000 ABD dolarıdır.

Bir eyalet valisinin maaşından tamamen feragat ettiği veya bunun yerine sembolik olarak yılda 1.00 ABD doları maaş aldığı birkaç örnek var. Alabama Valisi Robert J. Bentley, eyalette tam istihdam sağlanıncaya kadar 119.950,00 dolarlık yıllık maaşını reddetti. Michigan Valisi Rick Snyder, yıllık 1.00 dolar maaş alırken, Teksas Valisi Greg Abbott, görev süresince aldığı maaşları eyalete geri verdi. Arnold Schwarzenegger, Kaliforniya Valisi olduğu dönemde, yıllık 170.000,00 dolar maaşından feragat etti. Bununla birlikte, birkaç vali maaşlarının tümünden feragat etmek yerine, maaşlarında bir indirim yoluna gitti. New York Valisi Andrew Cuomo 2015'te maaşına yüzde 5 indirim yaptı ve aynı yıl Kentucky Valisi Steve Beshear maaşını yüzde 10 azalttı.

Şu anda sadece beş eyalet (New York, New Jersey, Michigan, Pennsylvania ve Virginia) valilerine, Kongre üyelerine ödenen 174 bin dolardan daha yüksek bir maaş ödenmektedir. Çoğu eyalette vali, en yüksek ücret alan devlet memuru değildir; en yüksek maaş alan devlet memurları, genelde, başlıca devlet üniversitelerinde futbol ve basketbol takımlarını yöneten antrenörlerdir. Ocak 2013'ten itibaren, kamu kurumlarındaki beş futbol antrenörü, yıllık 4 milyon doların üzerinde maaş kazanmaktadır. Alabama Üniversitesi'nde görev yapan Nick Saban, 5,3 milyon doların üzerinde bir yıllık ücretle, ek yüksek maaşı kazanan devlet memurudur. Basketbolda ise Kentucky Üniversitesinde görev yapan John Calipari, 5,2 milyon dolarla en yüksek maaş alan devlet memurudur.

Amerika'da valilik seçimi

Valilik seçimleri, Louisiana hariç tüm eyaletlerde, Kasım ayının ilk Pazartesi gününü izleyen Salı günü yapılmaktadır. Dolayısı ile seçimlerin yapılabileceği en erken tarih 2 Kasımdır (eğer Salı gününe denk gelirse). Louisiana eyaletindeki valilik seçimleri, Ekim ayının üçüncü veya dördüncü cumartesi günü yapılır (eyalet genelinde ön seçim olarak adlandırılır) ve genel seçim de Kasım ayının üçüncü cumartesi gününde yapılır. Fakat ilk seçimde bir adayın seçimi bariz kazanması durumunda, genel seçimler iptal edilir.

 • İki eyalette, valilik seçimleri, her iki yılda bir düzenliyor. Son seçimler 2010, 2012, 2014 ve 2016 yıllarında yapılmıştır. New Hampshire ve Vermont

Diğer 48 eyaletteki valilik seçimleri dört yılda bir düzenlenmektedir.

 • Otuz dört eyalet ve üç bölgedeki valilik seçimleri, dörde tam olarak bölünmeyen çift rakamlı yıllarda düzenleniyor. (başkanlık seçimleri değil ancak ara dönem kongre seçimleriyle eş zamanlı olarak) Son seçimler 2002, 2006, 2010 ve 2014 yıllarında yapılmıştır. Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Kolorado, Connecticut, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nevada, New Mexico, New York, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Güney Carolina, Güney Dakota, Tennessee, Teksas, Wisconsin, Wyoming ve Guam, Kuzey Mariana Adaları ve Virgin Adası.

 • Valilik seçimleri , dokuz eyalet ve iki bölgede, dört rakamına tam olarak bölünebilen yıllarda yapılmaktadır (başkanlık seçimleriyle eş zamanlı olarak yapılır. Porto Riko ve Amerikan Samoası'nda başkanlık seçimleri yapılmaz). Son seçimler 2004, 2008, 2012 ve 2016 yıllarında yapılmıştır. Delaware, Indiana, Missouri, Montana, Kuzey Carolina, Kuzey Dakota, Utah, Washington, Batı Virginia ve Amerikan Samoası, Porto Riko.

 • Valilik seçimleri üç eyalette, 4 rakamına tam olarak bölünebilen yıllardan bir önceki sene yapılır. (başkanlık seçimlerinden bir sene önce seçim yapılmaz). Son seçimler 2003, 2007, 2011 ve 2015 yıllarında yapılmıştır; Kentucky, Louisiana ve Mississippi.

 • Valilik seçimleri iki eyalette, 4 rakamına tam olarak bölünebilen yıllardan bir sonraki sene yapılır (başkanlık seçimlerinden bir sene sonra seçim yapılmaz). Son seçimler 2001, 2005, 2009 ve 2013 yıllarında yapılmıştır; New Jersey ve Virginia.

Valilik ön seçimleri

Kaliforniya, Louisiana ve Washington hariç tüm eyaletlerde, ön seçimler yapılır ve her partiden bir aday ön seçimlere katılır. Kazanan aday genel seçimlere katılır. Kaliforniya, Louisiana ve Washington'da tüm adaylar ilk genel seçimde yarışırlar. Siyasi parti ne olursa olsun, en çok oy alan ilk iki aday genel seçime katılır. Louisiana'da, adaylardan birinin oyların %50'sinden fazlasını alması durumunda genel seçim iptal edilir. Kaliforniya ve Washington'da, en çok oy kazanan iki aday, en çok kazanan adayın oranı ne olursa olsun, genel seçime katılır ve California eyaletinde genel seçimlere sonradan aday olunamaz.

Amerika'da vali ve vali yardımcısı ilişkileri

Vali ve vali vekili arasındaki ilişki, eyaletler arasında büyük farklılıklar gösterir. Bazı eyaletlerde vali ve vali vekili tamamen birbirinden bağımsızdır, bazılarında ise vali seçilmeden önce bir vali vekilini aday olarak gösterir.

Beş eyalette bir vali vekili bulunmaz. Bu eyaletlerde valilik makamının boşaldığı durumlarda, bir anayasa görevlisi vekaleten valilik koltuğuna oturur. Bu eyaletler Arizona, Maine, New Hampshire, Oregon ve Wyoming eyaletleridir.

On sekiz eyalet valiye ve vali vekili seçimleri ayrı yapılır. Bu durumda vali ve vali vekili farklı partilerden seçilebilir. Bu eyaletler Alabama, Arkansas, California, Delaware, Georgia, Idaho, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nevada, Kuzey Carolina, Oklahoma, Rhode Island, Güney Carolina, Teksas, Vermont, Virginia ve Washington eyaletleridir.

İki eyalette, vali vekilleri Eyalet Senatosu tarafından atanır. Bu durumda vali ve vali vekili farklı partilerden olabilir. Bu eyaletler Tennessee ve Batı Virginia eyaletleridir.

Sekiz eyalette vali ve vali vekili aynı partinin aday listesinde yer alır fakat vekil adayını vali adayı seçmez. Bu eyaletlerde, valilik ön seçimleri ve vali vekilliği ön seçimlerine aynı listeden giren adaylar arasında kazananlar, genel seçime birlikte katılır. Bu durumda vali ve vekili aynı partiden seçilir fakat siyasi müttefik olmayabilirler. Bu eyaletler Alaska, Hawaii, Massachusetts, Michigan, New York, Pennsylvania, New Mexico, Connecticut ve Wisconsin eyaletleridir.

On yedi eyalette vali ve vali vekili, Birleşik Devletler Başkanı ve Başkan Yardımcısına benzer şekilde aynı parti listesinde gösterilerek seçime katılır. Bu eyaletlerde vali adayı seçimlerden önce vali vekili adayını kendisi belirler. Bu eyaletler Colorado, Florida, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Maryland, Minnesota, Montana, Nebraska, New Jersey, Kuzey Dakota, Ohio, Güney Dakota ve Utah eyaletleridir.