02 June 2023, Friday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Amerika Birleşik Devleti Dışişleri Bakanı

İçindekiler
  1. ABD Dış İşleri Bakanı hakkında
  2. ABD Dış İşleri Bakanı'nın görev ve sorumlulukları
  3. Yerine vekalet edecek kişiler

ABD Dış İşleri Bakanı hakkında

Dışişleri Bakanı, Birleşik Devletler federal hükümetinin üst düzey bir yetkilisidir . ABD Dışişleri Bakanlığı başkanı olarak, esasen dış politika ile ilgilenmektedir ve ABD hükümetinin Dışişleri Bakanı olarak nitelendirilmektedir .

Dışişleri Sekreteri, Birleşik Devletler Başkanı tarafından aday gösterilir ve Senato'nun Dış İlişkiler Komitesinde yapılan bir duyuru sonrasında, Birleşik Devletler Senatosu tarafından onaylanır. Dışişleri Sekreteri, Hazine Sekreteri, Savunma Sekreteri ve Başsavcı ile birlikte, ilgili bölümlerindeki öneminden dolayı genel olarak en önemli dört Bakan olarak görülmektedir. Dışişleri Bakanı, Yürütme Takviminde 1. Seviyede bulunmakta ve bu seviyede öngörülen maaşı kazanmaktadır.

Mevcut Dışişleri Bakanı eski ExxonMobil CEO'su Rex Tillerson, 1789'da bakanlığın kurulmasından bu yana seçilmiş olan 69'uncu bakandır.

ABD Dış İşleri Bakanı'nın görev ve sorumlulukları

Dışişleri Bakanı'nın spesifik görevleri şunlardan oluşmaktadır:

Birleşik Devletler Dışişleri Hizmetini denetler ve Birleşik Devletler Dışişleri Bakanlığı'nı yönetir.

Diğer uluslara diplomatik temsilcilerin atanması ve diğer ulusların temsilcilerinin kabulü, geri çağrılması veya görevden alınması da dahil olmak üzere ABD dış politikasıyla ilgili konularda Başkan'a tavsiyelerde bulunur.

Antlaşmaları müzakere eder, yorumlar ya da sonlandırır ve tüm ABD dış ilişkileri ile ilgili müzakereleri yürütür.

Şahsen uluslararası konferanslara, kuruluşlara ve komisyonlara katılır veya ABD temsilcilerini yönlendirir.

Pasaport ve vize şeklinde kimlik bilgileri sağlamak da dahil olmak üzere, yurtdışında yaşayan ya da seyahat eden ABD vatandaşlarına bilgi ve hizmet sağlar.

Amerikan vatandaşlarına, vatandaşların mülklerine ve yabancı ülkelerdeki çıkarlarına koruma sağlar.

ABD göçmenlik politikasının yurt dışındaki idaresini denetler.

ABD dış politikası hakkındaki konuları Kongre ve ABD vatandaşlarına bildirir.

ABD ve diğer ülkeler arasında yararlı ekonomik faaliyetleri desteklemektedir.

Dışişleri Bakanı'nın asıl görevleri arasında bazı yerel işler de bulunmaktadır:

Amerika Birleşik Devletleri yasalarının makbuzu, yayınlanması, dağıtımı ve korunması

Başkanlık görevlilerinin komisyonlarının hazırlanması, kapatılması ve kaydedilmesi

Kayıtların ve departman mührü altındaki kopyaların hazırlanması ve onaylanması

Amerika Birleşik Devletleri mühürünü denetim altında tutma

Eski Kıtasal Kongre sekreterinin kayıtlarının muhafaza edilmesi(Hazine ve Savaş departmanı kayıtları hariç)

Dışişleri Bakanlığı'nın iç işlevlerinin çoğu diğer kurumlara devredilmiştir. Geride kalanlar arasında Birleşik Devletlerin resmi mührünün denetimi ve kullanılması, Beyaz Saray için protokol işlevlerinin yerine getirilmesi ve bazı bildirilerin hazırlanması sayılabilir. Sekreter ayrıca, kaçakların yabancı ülkelere iadesi konusunda taraf Devletlerle müzakerelerde bulunur. Federal Yasaya göre, bir Başkan'ın veya Başkan Yardımcısının istifası, yalnızca Devlet Başkanının ofisine teslim edilen bir belge ile yazılı olarak bildirilirse geçerlidir. Cumhurbaşkanı Nixon ve Başkan Yardımcısı Spiro Agnew'nin yerel konulardaki istifaları, Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'a teslim edilen belgelerle resmileştirilmişti.

Kabinenin en üst düzey üyesi olan Devlet Bakanı, Başkan ve Başkan Yardımcısından sonra Başkanlık görevini yerine getirmek üzere Birleşik Devletler Federal Hükümetinin icra dairesinin üçüncü en yüksek yetkili üyesidir ( Başkan Yardımcısı, Temsilciler Meclisinin Başkanı ve Başkan Senatonun geçici görev süresinin ardından olmak kaydıyla). Altı Devlet Sekreteri Başkan seçilmek üzere gitmiştir. John Kerry, William Seward, Henry Clay, William Jennings Bryan ve Hillary Clinton da dahil olmak üzere ve diğerleri, Dışişleri Bakanı görev süresinden önce veya sonra başkan adayları oldular. Eski Devlet Sekreterleri soyadlarına "Sekreteri" unvanını ekleme hakkını devam ettirebilir.

Birleşik Devletler Dışişleri Servisi başkanı olarak, Birleşik Devletlerin diplomatik hizmetlerinin yönetiminden Sekreter sorumludur. Dış hizmet, yurt içinde ve yurt dışında yaklaşık 12.000 kişiyi istihdam ediyor ve çeşitli ulusların elçileri de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde 265 ABD diplomatik misyonunu destekliyor. ABD Dışişleri Bakanı herhangi bir yabancı diplomatın ABD topraklarından herhangi bir nedenle çıkarılma konusunda karar verebilmektedir.

Konunun niteliği, bakanların dünya çapında seyahat etmesi anlamında tanımlanabilir. Hillary Clinton, şu zamana kadar en çok seyahat eden Dışişleri bakanıydı ve toplam 112 ülkeye gitmiştir. İkincisi Madeleine Albright'la birlikte 96'dır. Bir sekreterin görev süresinde yaptığı yol miktarı  kilometresinin kaydı John Kerry tarafından 1.380 milyon mildir. İkincisi Rice'ın 1,059 milyon km, üçüncüsü ise Clinton'un, 956,733 kilometredir.

Devlet Sekreterliğinde bir boşluk olduğu zaman, görevler, yeni bir bakan tayin edilene kadar kabinenin başka bir üyesi tarafından veya daha yakın zamanlarda, Başkan'ın atadığı Devlet Dairesinin yüksek rütbeli bir yetkilisi ve Birleşik Devletler tarafından icra edilir.

Yerine vekalet edecek kişiler

Dışişleri Bakanı'nın ardıl sırası (Dışişleri bakanı görevden ayrıldığında yerine geçecek personel sırası) şöyledir:

Dışişleri Sekreter Yardımcısı

Yönetim ve Kaynaklardan Sorumlu Bakan Yardımcısı

Siyasi İşler Sekreterliği

Yönetim Sekreterliği

Devlet Sekreterleri Meclisi İçerisinde Kalanlar (Yemin ettikleri zaman)

Silahların Kontrolü ve Uluslararası Güvenlik Sekreterliği

Kamu Diplomasisi ve Halkla İlişkiler Sekreterliği

Sivil Savunma, Demokrasi ve İnsan Hakları Sekreterliği

Ekonomik Büyüme, Enerji ve Çevre'den Sorumlu Dışişleri Sekreterliği

Bölgesel bürolar için Devlet Sekreter Yardımcıları (görev süreleri takiben)

Doğu Asya ve Pasifik İlleri Sekreter Yardımcısı

Afrika İşleri Sekreter Yardımcısı

Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Devlet Sekreter Yardımcısı

Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Devlet Sekreter Yardımcısı

Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Devlet Sekreteri Yardımcısı

Uluslararası Organizasyon İşlerinden Sorumlu Devlet Sekreter Yardımcısı

Batı Yarımküre İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı

Diğer Görevliler (görev sözleşmesini takiben)

Okyanuslar ve Uluslararası Çevre ve Bilim İşlerinden Sorumlu Devlet Sekreter Yardımcısı

Uluslararası Güvenlik ve Silahsızlanma Sekreter Yardımcısı

Uluslararası Narkotik ve Kolluk Uygulamaları Sekreter Yardımcısı

İdare'den Sorumlu Devlet Sekreter Yardımcısı

Nüfus, Mülteci ve Göçten Sorumlu Devlet Sekreter Yardımcısı

Devlet Bakanlığı Yasal Danışmanı

Uluslararası Bilgi Programları Koordinatörü

Eğitim ve Kültür Bakanlığı Dışişleri Bakan Yardımcısı

Yasama İşlerinden Sorumlu Devlet Sekreter Yardımcısı

Diplomatik Güvenlik Sekreter Yardımcısı

Ekonomi ve İş Dünyasından Sorumlu Bakan Yardımcısı

İstihbarat ve Araştırma için Dışişleri Bakan Yardımcısı

Dışişleri Bakanlığı Sekreteri

Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma için Sekreter Yardımcısı 

Silahların Kontrolü, Doğrulanması ve Uyumdan Sorumlu Devlet Sekreter Yardımcısı

Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü

Devlet İşlerinden Sorumlu Devlet Sekreter Yardımcısı

Çatışma ve İstikrar Operasyonlarından Sorumlu Devlet Sekreter Yardımcısı

Siyasi-Askeri İşlerden Sorumlu Devlet Sekreter Yardımcısı

Terörle Mücadele Koordinatörü

Birleşmiş Milletler'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi (New York)

Birleşmiş Milletler Vekili Birleşmiş Milletler Büyükelçisi (New York)

Birleşmiş Milletler'e kalan ABD temsilcileri (New York) (görevlerini yerine getirme sırasına göre)

Alternatif ABD Birleşmiş Milletler Özel Siyasi İşler Temsilcisi

Birleşmiş Milletler BM Yönetim ve Reform Temsilcisi

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey Temsilcisi

Aşağıdaki Görev Şefleri (aşağıdaki sıra ile)

Birleşik Devletler Birleşik Krallık Büyükelçisi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kanada Büyükelçisi

Birleşik Devletler Avustralya Büyükelçisi

Amerika Birleşik Devletleri Meksika Büyükelçisi

ABD Büyükelçisi

ABD Birleşik Hindistan Büyükelçisi

Diğer subaylar (görev sözleşmesini takiben)

Büyük Britanya Büyükelçileri

Birleşik Devletler Dışişleri Bakanlığı Danışmanı

Cumhurbaşkanının Özel Temsilcileri

Kalan görev başkanları (görev süreleri takiben)