08 June 2023, Thursday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Ada Ülkesi

İçindekiler
  1. Ada ülkesi ne demek?
  2. Ada ülkelerinde siyaset
  3. Ada ülkelerinde savaş
  4. Ada ülkeleri geçim kaynakları
  5. Ada ülkesi coğrafyası
  6. Ada ülkesi ekonomisi
  7. Ada ülkeleri nüfus yapıları

Ada ülkesi ne demek?

Ada ülkesi, ana toprakları bir veya daha fazla adadan veya adaların bir bölümünden oluşan bir ülkedir. 2011 itibarıyla, 193 BM üyesi ülkelerin 46'sı (yaklaşık %24) ada ülkeleridir.

Ada ülkelerinde siyaset

Demokratik olan ada ülkelerinin yüzdesi, kıtasal ülkelerin oranından daha yüksektir. Tarihsel açıdan bakarsak, siyasi istikrarı, kıta muadillerine göre daha eğilimli hale getirdiler.

Ada ülkelerinde savaş

Ada ülkeleri, diğer ülkeler arasındaki tarihi rekabetin ve denizcilik fethinin temelini oluşturmaktadır. Ada ülkeleri, boyutları, denize bağlılığı ve hava iletişim hatları nedeniyle büyük kıtasal ülkelerin saldırısına daha müsaittir. Birçok ada ülkesi, paralı askerler ve diğer yabancı istilacılar tarafından avlanmaya karşı da savunmasızdır, ancak onların izole edilmiş coğrafi yapıları onları zor bir hedef yapmaktadır.

Ada ülkeleri geçim kaynakları

Birçok ada ülkesinin ana besin kaynağı ağırlıklı olarak balığa dayanır. Bazı ada ülkeleri enerji olarak rüzgar enerjisi, hidroelektrik, jeotermal enerji ve copra petrolünden biyodizel gibi yenilenebilir enerji kullanıyor. Böylelikle petrol fiyatlarındaki yükselişle mücadele ediyorlar.

Ada ülkesi coğrafyası

Bazı ada ülkeleri, azaltılmış arazi kullanımı, su kıtlığı ve bazen yeniden yerleşim konuları gibi sorunlar üreten iklim değişikliği nedeniyle diğer ülkelere göre daha fazla etkilenmektedir. Bazı alçak konumlu ada ülkeleri, Pasifik Okyanusu'nun yükselen su seviyeleri yüzünden yavaş yavaş su altında kalıyor. İklim değişikliği, başta tropik hortumlar, kasırgalar, sel felaketi ve kuraklık gibi doğal felaketlere neden olarak ada ülkelerini de etkilemektedir. 2011'de İklim Değişikliği Yasası Merkezi (CCCL), 39 ada ülkesinden 272 katılımcı ile "Tehdit Altındaki Ada Milletleri için Hukuki Konular" başlıklı bir konferans düzenledi.

Ada ülkesi ekonomisi

Birçok ada ülkesi ithalata büyük ölçüde güveniyor ve küresel ekonomideki değişikliklerden büyük ölçüde etkileniyor. (Küçük) ada ülkelerinin ekonomileri genellikle daha küçüktür ve nakliye maliyetlerine, altyapıya verilecek çevresel hasarlara karşı daha kırılgandırlar. İstisnalar, Japonya, Avustralya ve Birleşik Krallık olarak gösterilebilir. Birçok ada ülkeleri için baskın endüstri turizmdir.

Ada ülkeleri nüfus yapıları

Japonya ve Endonezya gibi bazı ülkeler göze çarpan istisnalar olsa da ada ülkeleri genellikle düşük nüfuslara sahiptir. Bazı ada ülkeleri, Birleşik Krallık, Trinidad ve Tobago, Yeni Zelanda, Küba, Bahreyn, Singapur ve Tayvan gibi bir veya iki büyük ada merkezlidir. Diğerleri, Endonezya, Japonya, Filipinler, Seyşel Adaları ve Maldivler gibi yüzlerce veya binlerce daha küçük adaya yayılmış durumdadır. Bazı ada ülkeleri, Birleşik Krallık ve İrlanda; Haiti ve Dominik Cumhuriyeti; Papua Yeni Gine, Brunei, Doğu Timor ve Malezya ile adaları paylaşan Endonezya gibi diğer ülkelerle adalarının bir yada daha fazlasını paylaşmaktadır.

Coğrafi olarak, Avustralya ülkesi, Avustralya kıtasının en büyük topraklarını kapsayan bir adadan ziyade kıta sahası olarak kabul edilmektedir. Ancak, geçmişte, (diğerlerinin yanı sıra) turizm amaçlı bir ada ülkesi olarak kabul ediliyordu ve hâlâ böyle bir ada olarak anılıyor.