08 June 2023, Thursday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

1929 Büyük Buhran

İçindekiler
  1. Kara Salı 1929
  2. 1929 krizi sebepleri
  3. 1929 Büyük Buhran analizi
  4. 1929 krizinin etkileri
  5. 1929 krizi sonuçları

Kara Salı 1929

Büyük Çöküş, 1929 Borsa Çöküşü veya Kara Salı olarak da bilinen 1929 The Wall Street Crash 24 Ekim 1929'da (Kara Perşembe) başladı. Olay tam kapsamıyla ele alındığında ve sonraki etkileri düşünüldüğünde, Birleşik Devletler tarihinin en yıkıcı borsa çöküşü oldu. Londra'nın, Eylül ayı borsa çöküşünü takip eden bu çöküş, tüm sanayileşen batı ülkelerini etkileyen 10 yıllık büyük depresyonun başlangıç sinyalini verdi.

1929 krizi sebepleri

Birinci Dünya Savaş'ını takip eden ve çöküşe götüren Kükreyen Yirmiler (1920'ler) servet ve aşırılık dönemiydi. Savaş sonrası iyimserlikle, kırsal kesimde yaşayan Amerikalılar, Amerika'nın gittikçe büyüyen sanayi sektöründe daha iyi yaşam koşulları bulma umuduyla, 10 yıl boyunca sürekli şehir merkezlerine göç ettiler. Amerika kentleri geliştikçe, tarımdaki aşırı üretim bu on yıl boyunca Amerika çiftçileri arasında yaygın bir mali çaresizlik oluşturdu. Bu olay, daha sonraları 1929 borsa çöküşünün anahtar sebeplerinden biri olarak görülecekti.

Spekülasyon tehlikelerine rağmen, birçoğu borsanın sonsuza dek yükselmeye devam edeceğine inandı. 25 Mart 1929'da, Federal Rezerv aşırı spekülasyona karşı uyardıktan sonra, yatırımcıların hisse senetlerini hızla satmaya başlamasıyla, borsanın zayıf temelini açığa çıkaran küçük bir çöküş meydana getirdi. İki gün sonra, bankacı Charles E. Mitchell, şirketi National City Bank'ın piyasanın kötüye giden durumunu durdurmak için 25 milyon dolar kredi sağlayacağını açıkladı. Mitchell'in hareketi finansal krize geçici olarak çözüm getirdi ve para ihtiyacı yüzde 20'den yüzde 8'e geriledi. Bununla birlikte, Amerika ekonomisi sıkıntılı bir işaret verdi: Çelik üretimi azaldı, inşaat yapımları yavaşladı, otomobil satışları düştü ve tüketiciler kolay krediler nedeniyle yüksek borçlara girdiler. Tüm bu ekonomik sıkıntı işaretleri ve Mart ve Mayıs 1929'da ki borsa durgunluğuna rağmen, hisse senetleri Haziran ayında ilerlemeye devam etti ve kazançlar Eylül 1929'un başlarına kadar neredeyse kesintisiz devam etti (Dow Jones Haziran ile Eylül arasında ortalama %20'den fazla kazandı). Borsanın 9 yıllık işleyişi, 3 Eylül 1929'da Dow Jones Şirketi ortalamasının 10 misli değerlenerek 381,17 seviyesine geldiğini gördü.

Çöküşten hemen önce, iktisatçı Irving Fisher "hisse senedi fiyatları en yüksek gibi görünen seviyeye ulaştı" ifadesinde bulundu. Finansal uzman Roger Babson'ın "bir çöküş geliyordu" tahmininden sonra, mükemmel bir şekilde yükselen borsanın iyi durumu ve ekonomik kazançları sarsıldı. İlk Eylül düşüşü, basında "Babson Break" olarak isimlendirildi. Bu, Büyük Çöküşün başlangıcı olmasına rağmen, Ekim'deki çöküşün şiddetli evresine kadar, birçok yatırımcı Eylül "Babson Break" i düzeltme ve satın alma fırsatı olarak gördü.

20 Eylül'de, en iyi İngiliz yatırımcı Clarence Hatry ve onun dostlarından birçoğu dolandırıcılık ve sahtekârlık nedeniyle hapse atıldığında, Londra Menkul Kıymetler Borsası çöktü. Londra çöküşü, Amerika denizaşırı yatırımının iyi durumunu büyük oranda zayıflattı. Çöküşe giden günlerde, piyasa ciddi derecede dengesizdi. Satış süreçleri ve yüksek hacimler, kurtarma ve kısa fiyat yükseliş dönemi ile yer değiştirdi.

Satış Ekim ortasında şiddetlendi. 24 Ekim'de ("Kara Perşembe"), açılış zilinden hemen sonra piyasa kuvvetli bir satış dalgasıyla değerinin yüzde 11'ini kaybetti. Bu denli bir işlem hacmi, borsa komisyoncularının ofislerindeki bir saat gecikmeli fiyatların önemini azaltıyordu. Anlık fiyatlar takip edilemiyordu. Bundan dolayı, o anda yatırımcıların en iyi hisse senetlerinin gerçekte ne değerde olduğu hakkında bir fikirleri yoktu. Birkaç önde gelen Wall Street bankacıları, ticaret katında panik ve kaosa bir çözüm bulmak için bir araya geldi. Toplantıda Morgan Bank'ın o anki yöneticisi Thomas W. Lamont; Chase Ulusal Bankası Başkanı Albert Wiggin; ve New York Ulusal Kent Bankası Başkanı Charles E. Mitchell vardı. Onlar adına karar vermek için Exchange'in Başkan Vekili Richard Whitney'yi seçtiler.

Arkasında bankacıların finansal desteğiyle Whitney, US Steel'de geniş bir blok hisse satın almak üzere mevcut borsanın üzerinde bir fiyat teklif etti. Tüccarlar bu işlemi takip ederken, Whitney daha sonra diğer "mavi çip" hisse senetlerine de benzer teklifler verdi. Bu taktik 1907 Paniğini bitiren hareketin benzeriydi. Bu hareket düşüşü durdurmayı başardı. Dow Jones Endüstri ortalaması günü sadece 6,38 puan düşük kapatarak kurtardı. Toplantı, 25 Ekim Cuma günü devam etti ve 26 Ekim Cumartesi günü yarım günlük oturum yapıldı; ancak 1907'den farklı olarak, erteleme sadece geçiciydi.

Hafta sonu boyunca olaylar Birleşik Devletler içindeki gazeteler tarafından haber yapılmadı. 28 Ekim'de "Kara Pazartesi", marj kapatma mecburiyetinde kalan bir çok yatırımcı piyasadan çıkmaya karar verdi ve düşüş Dow'da o gün %13 veya 38.33 puan oldu.

Sonraki gün, 29 Ekim 1929'da "Kara Salı", yaklaşık 16 milyon satılan hisse senediyle, panik en şiddetli haline ulaştı. Bazı hisse senetlerinin aslında o gün herhangi bir fiyata alıcısı yoktu. Dow ek olarak %12 yani yaklaşık 30 puan kaybetti. 29 Ekim 1929'da işlem gören hisse senetlerinin hacmi yaklaşık 40 yıldır kırılmamış bir rekordu.

29 Ekim'de William C. Durant, piyasaya olan güvenini halka göstermek için Rockefeller ailesinin ve diğer finans devlerinin üyeleriyle büyük miktarda hisse satın aldı ancak çabaları büyük fiyat düşüşünü durduramadı. O gün işlem gören büyük miktardaki hisse senetlerine bağlı olarak, hisse senedi işlemleri akşamın 7:45'ine kadar devam etti. Piyasa sadece 29 Ekim'de 14 milyar dolar olmak üzere iki günde 30 milyar dolardan fazla kaybetti.

30 Ekim'de, Dow'ın ek %12 veya 28,40 puanla 258,47 puanda kapatmasıyla bir günlük toparlanmadan sonra, piyasa düşmeye devam etti. 13 Kasım 1929'da Dow 198,60 puanla kapatmasıyla en dip noktaya vardı. 14 Kasım'dan başlayarak, 17 Nisan 1930'da Down'un 18,59 puan kazanarak (ayı piyasası rallisi) 217,28 ile ikinci en tepe noktasında kapatmasıyla, piyasa birkaç ay boyunca toparlandı. Sonraki yıl, Nisan 1931'den 8 Temmuz 1932'ye kadar Dow bir başka uzun, sarsıntılı düşüşe girdi. 41,22 puanda kapattığında - Dow'un , tüm hisse senetlerinin %89'luk bir kaybıyla sonuçlanan 20. y.y.'nın en düşük seviyesiydi. 1930'ların çoğunda, 1929 krizinde kaybedilenler geri kazanılmaya başlandı. 3 Mart 1933'te 3 yılın en büyük artışı olan %15,34'lük artış ile Dow Jones 8,26 puan yükselip 62,10 puanda kapattı. Dow Jones'un en büyük yüzdelik artışı, 1930'ların başında ve ortalarında meydana geldi. 1937'nin sonlarında, borsada hızlı bir düşüş yaşandı, ancak fiyatlar 1932 düşük fiyatlarının oldukça üzerinde kaldı. Borsa, 3 Eylül 1929 'un en yüksek kapanışına 23 Kasım 1954'e kadar tekrar ulaşamayacaktı.

1929 Büyük Buhran analizi

Ekonomik temeller

Çöküş, 1920'li yılların sonunda spekülatif bir patlamayı izledi. 1920'li yılların sonraki yarısı boyunca, çelik üretimi, bina inşaatı, perakende, kayıtlı otomobiller, hatta demir yolu hisseleri bir rekor fiyattan diğer rekor fiyata ilerledi. 536 imalat ve ticaret şirketinin toplam net karı artış gösterdi, 1929'un ilk altı ayı rekor bir yarıyıl performansı gösterdi. Bir önceki yıl aynı döneme göre %36,6'lık bir artışa tekabül ediyordu. Demir ve çelik iki kat artarak yükselişte başı çekiyordu. Bu rakamlar, yüz binlerce Amerikalının borsaya yoğun yatırım yapmalarına neden olan hızlı bir borsa spekülasyonuna zemin hazırladı. Bunların önemli bir kısmı daha fazla hisse satın almak için borç alıyordu. Ağustos 1929'a gelindiğinde, komisyoncular rutin olarak küçük yatırımcıları, satın aldıkları hisse senetlerinin nominal değerinin üçte ikisinden fazlasını borç vermeye başlamışlardı. O sırada ABD'de dolaşan para biriminin tamamından daha fazla olan 8,5 milyar doların üzerinde borç çıktı.

Artan hisse fiyatları, daha fazla kişiyi yatırım yapmaya teşvik etti; insanlar hisse fiyatlarının daha da yükselmesini umuyordu. Spekülasyonlar artan fiyatları doldurdu ve ekonomik balon yaptı. Pay alımından dolayı, piyasa kapandığında veya yeterince ilerlemede başarısız olduğunda bile, yatırımcılar büyük miktarda para kaybetmeye devam ettiler. Eylül 1929'da, S & P Composite stoklarının ortalama P / E (fiyat - kazanç) oranı açıkça tarihsel normların üzerinde olan 32,6 idi.

1929 yılı başladığında, iyi hasatlar 250 milyon ölçekli "taşınacak" buğday yığını oluşturdu. Mayıs ayına kadar, Mississipi Vadisinde hasat için hazır olan 560 milyon ölçekli bir kış-buğday ekimi de vardı. Bu aşırı kaynak, buğday fiyatlarının öyle düşmesine neden oldu ki tarım nüfusunun buğdaydan elde ettiği net gelirin yok olması tehdidi oluştu. Borsa piyasaları gelecekteki ham madde durumlarına her zaman duyarlıdır ve mayıs ayı için Wall Street çökme öngörüsü, Bay George Paish tarafından tam zamanında geldi. Haziran 1929'da , bu pozisyon Dakotas ve Batı Kanadalıların ciddi bir kuraklığı, artı Arjantin ve Doğu Avustralya'daki elverişsiz tohum ekimi tarafından kurtarıldı. Üretilen aşırı kaynak, şimdi 1929 dünya buğday üretimindeki büyük boşlukları doldurmak için istenecekti. Mayısta her ölçek için 97 İngiliz sterlini olan buğday fiyatları,Temmuz'da 1,49 dolar arttı. 

Ağustos ayında, Fransa ve İtalya'da muhteşem bir hasat aldığında ve Avustralya'daki durum geliştiğinde buğday fiyatı düştü.  Bu durum Wall Street'te bir dalgalanma oluşturdu ve hisse senedi fiyatları hızla düştü, ancak "ucuz hisse senetleri" sözü acemi spekülatörler ve yatırımcılar için yeni bir "spekülasyon" dalgası getirdi. Kongre, çiftçiler için buğday fiyatlarının istikrar kazanmasını umarak 100 milyon dolarlık bir yardım paketi de önerdi. Buna rağmen Ekim ayına doğru, buğday fiyatı ölçek başına 1,31 dolar düştü.

1929 yıllarının ortalarında, araba satışları, ev satışları ve çelik üretimini içeren diğer önemli ekonomik ölçekler de yavaşlıyor veya daha da kötüsü düşüyordu. Ham madde ve sanayi üretiminin düşüşü Amerika öz güvenini bile çökertebilirdi. İşçi Bayramından hemen sonra 3 Eylül'de, hisse senetlerinin zirvesi 381,17 idi. Roger Babson'nın "borsa çöküşü" öngörüsünü yayınlamasından sonra, piyasa titremeye başladı. Eylül'ün sonuna doğru, piyasa zirveden %10 daha düşüktü ("Babson Break"). Ekim'in başı ve ortalarındaki satış yoğunluğu, büyük düşüş günlerine bir kaç gün daha ekleyerek noktaladı. Yüksek hacimden panik satışları 21 Ekim haftasında başladı ve şiddetlenerek 24, 28 ve özellikle 29 ("Kara Salı") Ekim'de doruğa ulaştı.

Chase Ulusal Bankası Başkanı o dönem için : "Milyonlarca insanın şaşkına dönmüş olduğu spekülasyonun doğal meyvesini topluyoruz" açıklamasını yaptı. Son yıllarda hissedar sayısındaki muazzam artış nedeniyle bu olay kaçınılmazdı, yükselme sona erdiğinde ve satış yerine satın alma geldiğinde satıcılar her zamankinden daha iyi olacaktır." dedi.

Sonraki eylemler

1932'de, ABD Senatosu tarafından çöküşün nedenlerini incelemek  üzere Pecora Komisyonu kuruldu. Sonraki yıl ABD Kongresi, mevduat kabul eden ve kredileri uzatan ticari bankalar ile hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetleri teminat altına alarak ihraç eden ve bunları dağıtan yatırım bankaları arasında ayrım yapmasını gerektiren Glass-Steagall Yasasını kabul etti.

1929 çöküşünde yaşanan tecrübeden sonra, dünya genelindeki hisse senedi piyasaları, bu türden panik satışları önleyeceğini iddia ederek hızlı düşüşler durumunda ticareti askıya alma önlemleri aldı. Bununla birlikte, 19 Ekim 1987 Kara Pazartesi'nin bir günde çöküşü, Dow Jones Sanayi Ortalamasının %22,6 ya düşüşü, 1929 Çöküş günlerinin her bir yüzdelik teriminden daha kötüsüydü (28-29 Ekim 1929'un birlikte %25 düşüşüne rağmen, 19 Ekim 1987'den daha büyüktü ve en kötü 2 gün düşüşü olarak kaldı). 

II.Dünya Savaşı 

1941 yılı sonunda İkinci Dünya Savaşı için Amerikan seferberliği, yaklaşık on milyon kişiyi sivil iş gücünden savaşa taşıdı. İkinci Dünya Savaşı'nın ekonominin birçok bölgesinde dramatik bir etkisi vardı ve Birleşik Devletler'deki Büyük Bunalımın sona erişini hızlandırdı. Devlet tarafından finanse edilen sermaye harcamaları, 1940 yılında ABD'nin sanayi sermayesine yaptığı yatırımın yalnızca yüzde 5'ini oluşturuyordu; 1943'de devlet ABD sermaye yatırımının yüzde 67'sini oluşturdu.

1929 krizinin etkileri

1929'daki Büyük Çöküş, benzeri görülmemiş bir şekilde, altın piyasası için değerli ve sürekli bir değişim ortamı hazırladı. 2016 enflasyon düzeltmeli dönemlerde, bir ons altının fiyatı 1929'da ons başına 291 dolardan 1939'da 539 dolara yükseldi. 1930'da, 1.352 banka 853 milyon dolardan fazla mevduat tuttu; bir yıl sonra 1931'de 2.294 banka neredeyse 1,7 milyar dolar mevduatla battı. Birçok işletme başarısız oldu (28.285 iflas - 1931 yılında günlük 133 iflas).

1929 borsa çöküşü ve Büyük Bunalım, birlikte 20. yüzyılın en büyük mali krizini oluşturdu. Ekim 1929'daki panik, önümüzdeki on yılda dünyayı sarsan ekonomik kısıtlamanın bir simgesi olarak etki etmeye başladı. 24 ve 29 Ekim 1929'da hisse fiyatları düşüşleri, Japonya dışındaki tüm finansal piyasalarda neredeyse ani oldu.

Wall Street Çöküşü, ABD ve dünya ekonomisi üzerinde büyük bir etkiye sahipti ve sonrasında günümüze kadar tarihi, ekonomik ve politik olarak yoğun akademik tartışmaların kaynağı olmuştur. Bazı insanlar, kamu hizmeti şirketleri tarafından yapılan istismarların 1929'daki Wall Street Çöküşünde ve ardından gelen Depresyonda payı olduğuna inanıyordu. Birçok kişi çöküşten dolayı ticari bankaları, hisse senedi piyasasında risk oluşturan mevduatları çekmekte çok sabırsız olmakla suçladı.

1929 Çöküşü, Kükreyen Yirmiler'i durdurdu. Ekonomik tarihçi Charles P. Kindleberger tarafından yapılan teorik açıklamaya göre, 1929'da son çare olarak etkin biçimde borç veren kimse bulunmuyordu, eğer bulunsaydı ve düzgün çalışsaydı, normal finansal krizleri takip eden iş yavaşlamalarını kısaltmanın anahtarı olabilirdi. Çöküş, Birleşik Milletler için yaygın ve uzun süreli sonuçların başlangıcı oldu. Tarihçiler hala : "1929 Çöküşü, Büyük Depresyonun kıvılcımı mıydı, yoksa sadece sarsılan kredi artışı ekonomik balonunun patlamasıyla mı denkleşti ? " soruları üzerine tartışmaktadır. Depresyona giden süre boyunca, Amerika hanelerinin  sadece %16'sına Birleşmiş Milletlerdeki hisse senetlerinde yatırım yapılması, çöküşün depresyona çok az sebep olduğu fikrini vermektedir.

Bununla birlikte, çöküşün psikolojik etkileri ulus çapında yankılandı, firmalar yeni proje ve büyümeler için sermaye piyasası yatırımlarını güvence altına almadaki zorlukların farkına varmış oldu. İş belirsizliği doğal olarak çalışanlar için iş güvenliğini etkiledi ve Amerika işçisi (tüketici) gelirle ilgili belirsizlikle karşı karşıya kaldıkça doğal olarak tüketim eğilimi azaldı. Hisse senedi fiyatlarında yaşanan düşüş, kredi daralması, iş kapatmaları, işçilerin çıkartılması, banka zararları, para arzının düşmesi ve diğer ekonomik sıkıntı yapan olaylar gibi iflaslara ve ciddi makro-ekonomik zorluklara neden oldu.

İşsizliğin yükselmesinin ortaya çıkması, çöküşün bir sonucuydu. Çöküş, Büyük Buhran'ın en büyük nedeni olarak görüldü. The Wall Street Crash (Çöküş)  izleyen olaylar üzerinde en büyük etkiye sahip olan olay olarak görüldü, bu nedenle geniş ölçüde Büyük Buhran'ı başlatan, ekonomide aşağı batma sinyali olarak dikkate alındı. Doğru veya değil, sonuçlar neredeyse herkes için felaketti. Çoğu akademik uzman çöküşün şu yönünü kabul ediyor: Bir günde milyarlarca dolar servet yok oldu ve bu durum tüketicilerin satın alımını hemen düşürdü.

Başarısızlık, ABD'nin altın depolarında (yani dolar) dünya çapında bir işlem başlattı ve Federal Rezervi faiz oranlarını birden düşmesi için zorladı. Yaklaşık 4 bin banka ve diğer kredi sağlayıcıları eninde sonunda başarısız oldu. Ayrıca, bir hisse senedinin fiyatındaki son işaret olumlu olduğunda yalnızca kısa satılmasına izin veren yükseliş kuralı, 1929 çöküşünden sonra, kısa satıcıların bir hisse senedi fiyatını düşürme saldırısından korumak için uygulandı.

1929 krizinin Avrupa'ya etkileri

Ekim 1929'daki borsa çöküşü doğrudan Avrupa'da Büyük Buhran'a yol açtı. New York Menkul Kıymetler Borsasında hisse senetleri düştüğünde, dünya hemen fark etti. İngiltere'deki finansal liderlerinin, ABD'de olduğu gibi, doğacak olan krizin uzunluğunu çok hafife almasına rağmen, dünya ekonomilerinin her zamankinden daha fazla birbirine bağlandığı kısa zamanda açıkça belli oldu. Dünya finansal, ticari ve üretim sistemi üzerine olan bozulmanın etkileri ve Amerika ekonomisinin sonraki erimesi sonunda Avrupa'nın her tarafında hissedildi. 1930 ve 1931 yılları boyunca, özellikle işsizler grev ve toplu gösteri yaparak  kamuoyunun dikkatini kendi durumlarına çekmek için doğrudan harekete geçti. Protestolar çoğunlukla, devlet tarafından bireylere ve ailelere yapılan işsizlik ödemelerinin miktarını sınırlamanın bir yolu olarak 1931'de kurulan Means Testi üzerine yoğunlaştı. Çalışanlar için, Means Testi ekonomik krizin neden olduğu kronik ve acımasız yoksullukla başa çıkmada müdahaleci ve duyarsız bir yol gibi görünüyordu. Grevler; şiddetle, polisin protesto gösterilerine son vermesiyle, göstericileri tutuklamasıyla ve kamu düzeninin ihlali suçlarıyla karşılandı.

1929 krizi sonuçları

Ekonomistler ve tarihçiler, Çöküşün kendinden sonraki ekonomik, sosyal ve siyasi olaylarda bir rolü olduğuna katılmıyorlar. The Economist, 1998'de yayınlanan bir makalede, Buhran'ın borsa çöküşüyle ​​başlamadığını savundu. Kazanın anında bir buhranı başlattığı da belli değildi. "Çok ciddi bir Menkul Kıymetler Borsası çökmesi, endüstriyel üretim çoğunlukla sağlıklı ve dengeli bir durumda iken, sanayi için ciddi bir gerileme oluşturabilir mi?" diye sordular. Bir takım aksiliklerin olması gerektiğini savunuyorlardı, ancak bunun uzun olacağını ya da genel bir endüstriyel depresyon üretme uzunluğuna geçmesi gerektiğini ispatlamak için yeterli kanıt yoktu.

Ancak The Economist, bazı bankaların başarısızlıklarının da beklendiğini ve bazı bankaların ticari ve endüstriyel kuruluşların finansmanı için ayrılan herhangi bir rezervi kalmayabileceğini belirtti. Bankaların pozisyonlarının durumun anahtarı olduğuna karar verdiler, ancak olacaklar öngörülemezdi.

Akademisyenler 1929'daki Wall Street Crash'ı yeni patlama ve iflas teorilerinin bir parçası olan tarihi bir sürecin parçası olarak görüyorlar. Joseph Schumpeter, Nikolai Kondratiev ve Charles E. Mitchell gibi ekonomistlere göre; Çöküş, ekonomik döngüler olarak bilinen süreçte sadece tarihi bir olaydı. Kazanın etkisi sadece döngünün bir sonraki seviyeye çıkma hızını arttırmaktı.

Milton Friedman'ın Anza Schwartz'la birlikte yazdığı Amerika Parasal Tarihçesi, "büyük daralma" yı şiddetlendiren şeylerin iş çevriminde, korumacılığın ya da 1929 hisse senedi piyasasındaki çöküşün kendileri değil de, bunun yerine Friedman'a göre, ülkeyi derin bir depresyona sürükleyen şey, 1930-33 döneminde üç panik dalgası boyunca bankacılık sisteminin çökmesi oldu.